คอร์ดเพลง บิดเบือน(ผลโกง) ดุ่ย เชียงรัมย์ สหจร

  
Text   
คอร์ดเพลง บิดเบือน(ผลโกง) ศิลปิน ดุ่ย เชียงรัมย์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย F#m D Bm C#m A E คอร์ดง่ายๆสำหรับกีตาร์ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

INTRO | F#m | F#m | F#m | F#m |

F#m 
แสงแห่งความหวังยังริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์
D 
หลายคนยังมั่นคงมุ่งตรงสู่ไปที่จุดหมาย
Bm 
วาดความฝันสวยงาม 
 
จะไปเติมต่อเมื่อถึงเส้นชัย
 
ศรัท
E 
ธาไม่เคยเลือนหาย 
 
ไม่ว่าอย่าง
C#7 
ไรต้องไปใ
F#m 
ห้ถึง

Bm 
แล้ว..ความฝันนับ
F#m 
วันยิ่งน่ากลัว
Bm 
มีอำนาจชั่วมาบิดเ
F#m 
บือนและขัดขวาง
Bm 
ทำให้สับสนให้วก
F#m 
วนให้หลงทาง
 
กลั่นแก
E 
ล้งไม่เว้นวาง 
 
ต้องการให้
C#m 
พังพินา
F#m 
ศไป

 
ไม่ได้ด้วย
D 
เล่ก็อาด้วยกล
 
ไม่ได้ใจ
F#m 
คนก็ซื้อด้วยเงิน
 
ประชาบ้านเ
D 
มืองจะพังยับเยิน 
 
ก็ช่าง
A 
มัน

 
ต้องการอย่างไ
D 
รไปโกงเอามา
 
ไม่ว่ารา
F#m 
คาจะแพงแค่ไหน
 
ไม่มีศักดิ์
D 
ศรีไม่เคยสนใจ 
 
และไม่แ
A 
คร์

 
ไม่ฟังไม่
D 
สนใครพูดอย่างไร
 
ไม่เคยประ
F#m 
เมินคู่ควรบ้างมั้ย
 
อำนาจใน
D 
มือมันมีมากมาย 
 
ใช้บิดเ
A 
บือน

 
แล้วชนรุ่น
Bm 
หลังจะเป็นอย่างไร
 
ก้มหน้ารับ
F#m 
กรรมจำยอมชดใช้
 
กับผลโ
Bm 
กงที่ทำเอาไว้ของใ
E 
คร..ไม่
F#m 
กี่คน

INSTRU | D | D | A | A |
INSTRU | Bm | Bm | E | C#m |
INSTRU | F#m | F#m |

Bm 
แล้ว..ความฝันนับ
F#m 
วันยิ่งน่ากลัว
Bm 
มีอำนาจชั่วมาบิดเ
F#m 
บือนและขัดขวาง
Bm 
ทำให้สับสนให้วก
F#m 
วนให้หลงทาง
 
กลั่นแก
E 
ล้งไม่เว้นวาง 
 
ต้องการให้
C#m 
พังพินา
F#m 
ศไป

 
ไม่ได้ด้วย
D 
เล่ก็อาด้วยกล
 
ไม่ได้ใจ
F#m 
คนก็ซื้อด้วยเงิน
 
ประชาบ้านเ
D 
มืองจะพังยับเยิน 
 
ก็ช่าง
A 
มัน

 
ต้องการอย่างไ
D 
รไปโกงเอามา
 
ไม่ว่ารา
F#m 
คาจะแพงแค่ไหน
 
ไม่มีศักดิ์
D 
ศรีไม่เคยสนใจ 
 
และไม่แ
A 
คร์

 
ไม่ฟังไม่
D 
สนใครพูดอย่างไร
 
ไม่เคยประ
F#m 
เมินคู่ควรบ้างมั้ย
 
อำนาจใน
D 
มือมันมีมากมาย 
 
ใช้บิดเ
A 
บือน

 
แล้วชนรุ่น
Bm 
หลังจะเป็นอย่างไร
 
ก้มหน้ารับ
F#m 
กรรมจำยอมชดใช้
 
กับผลโ
Bm 
กงที่ทำเอาไว้ของใ
E 
คร..ไม่
F#m 
กี่คน

 
ไม่ได้ด้วย
D 
เล่ก็อาด้วยกล
 
ไม่ได้ใจ
F#m 
คนก็ซื้อด้วยเงิน
 
ประชาบ้านเ
D 
มืองจะพังยับเยิน 
 
ก็ช่าง
A 
มัน

 
ต้องการอย่างไ
D 
รไปโกงเอามา
 
ไม่ว่ารา
F#m 
คาจะแพงแค่ไหน
 
ไม่มีศักดิ์
D 
ศรีไม่เคยสนใจ 
 
และไม่แ
A 
คร์

 
ไม่ฟังไม่
D 
สนใครพูดอย่างไร
 
ไม่เคยประ
F#m 
เมินคู่ควรบ้างมั้ย
 
อำนาจใน
D 
มือมันมีมากมาย 
 
ใช้บิดเ
A 
บือน

 
แล้วชนรุ่น
Bm 
หลังจะเป็นอย่างไร
 
ก้มหน้ารับ
F#m 
กรรมจำยอมชดใช้
 
กับผลโ
Bm 
กงที่ทำเอาไว้ของใ
E 
คร..ไม่
F#m 
กี่คน

OUTRO | F#m | F#m |


แสงแห่งความหวังยังริบหรี่ที่ปลายอุโมงค์
หลายคนยังมั่นคงมุ่งตรงสู่ไปที่จุดหมาย
วาดความฝันสวยงาม จะไปเติมต่อเมื่อถึงเส้นชัย
ศรัทธาไม่เคยเลือนหาย ไม่ว่าอย่างไรต้องไปให้ถึง

แล้ว..ความฝันนับวันยิ่งน่ากลัว
มีอำนาจชั่วมาบิดเบือนและขัดขวาง
ทำให้สับสนให้วกวนให้หลงทาง
กลั่นแกล้งไม่เว้นวาง ต้องการให้พังพินาศไป

ไม่ได้ด้วยเล่ก็อาด้วยกล
ไม่ได้ใจคนก็ซื้อด้วยเงิน
ประชาบ้านเมืองจะพังยับเยิน
ก็ช่างมัน

ต้องการอย่างไรไปโกงเอามา
ไม่ว่าราคาจะแพงแค่ไหน
ไม่มีศักดิ์ศรีไม่เคยสนใจ
และไม่แคร์

ไม่ฟังไม่สนใครพูดอย่างไร
ไม่เคยประเมินคู่ควรบ้างมั้ย
อำนาจใช้มือมันมีมากมาย
ใช้บิดเบือน

แล้วชนรุ่นหลังจะเป็นอย่างไร
ก้มหน้ารับกรรมจำยอมชดใช้
กับผลโกงที่ทำเอาไว้ของใคร
ไม่กี่คน

( ดนตรี )

แล้ว..ความฝันนับวันยิ่งน่ากลัว
มีอำนาจชั่วมาบิดเบือนและขัดขวาง
ทำให้สับสนให้วกวนให้หลงทาง
กลั่นแกล้งไม่เว้นวาง ต้องการให้พังพินาศไป

ไม่ได้ด้วยเล่ก็อาด้วยกล
ไม่ได้ใจคนก็ซื้อด้วยเงิน
ประชาบ้านเมืองจะพังยับเยิน
ก็ช่างมัน

ต้องการอย่างไรไปโกงเอามา
ไม่ว่าราคาจะแพงแค่ไหน
ไม่มีศักดิ์ศรีไม่เคยสนใจ
และไม่แคร์

ไม่ฟังไม่สนใครพูดอย่างไร
ไม่เคยประเมินคู่ควรบ้างมั้ย
อำนาจใช้มือมันมีมากมาย
ใช้บิดเบือน

แล้วชนรุ่นหลังจะเป็นอย่างไร
ก้มหน้ารับกรรมจำยอมชดใช้
กับผลโกงที่ทำเอาไว้ของใคร
ไม่กี่คน

ไม่ได้ด้วยเล่ก็อาด้วยกล
ไม่ได้ใจคนก็ซื้อด้วยเงิน
ประชาบ้านเมืองจะพังยับเยิน
ก็ช่างมัน

ต้องการอย่างไรไปโกงเอามา
ไม่ว่าราคาจะแพงแค่ไหน
ไม่มีศักดิ์ศรีไม่เคยสนใจ
และไม่แคร์

ไม่ฟังไม่สนใครพูดอย่างไร
ไม่เคยประเมินคู่ควรบ้างมั้ย
อำนาจใช้มือมันมีมากมาย
ใช้บิดเบือน

แล้วชนรุ่นหลังจะเป็นอย่างไร
ก้มหน้ารับกรรมจำยอมชดใช้
กับผลโกงที่ทำเอาไว้ของใคร
ไม่กี่คน..

มิวสิควิดีโอ บิดเบือน(ผลโกง) ดุ่ย เชียงรัมย์

เพลง : บิดเบือน(ผลโกง) (คอร์ด)
ศิลปิน : ดุ่ย เชียงรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดุ่ย เชียงรัมย์
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend