คอร์ดเพลง คึดฮอดผู้เฒ่า ดุ่ย เชียงรัมย์

  
Text   


Capo #1
INTRO | Em | Em | C | G |
INTRO | Em | Am | D | Em |

 
ยามลมหนาว
Em 
ต้องซูนกายหนาวสั่น
 
คึดฮอดคืน
C 
วันอิพ่อพานั่งผิง
G 
ไฟ
 
แต่กี้แต่
Em 
ก่อนอิแม่ยังอยู่ข้าง
Am 
กาย
 
จากเซ่าจนส
D 
ายจั่งหาข้าวงายสู่
Em 
ลูกกิน

 
เวลาผันไ
Em 
ปหลายแนวกะผันเปลี่ยน
 
ซ่องซานบ้านเ
C 
ฮือนกะเปลี่ยนไปตามก
G 
าล
 
ผู้เฒ่าผู้
Em 
แก่ค่อยหายจากลูก
Am 
หลาน
 
บ่ยั่งยืนน
D 
านตามกฎของกาล
Em 
เวลา

 
เจ้าได้ยิน
C 
บ่อิพ่ออิแม่ข่อย
Em 
เอ๋ย
 
กายมื้อผ่านเ
C 
ลยยังคึดฮอดอยู่คือเ
G 
ก่า
 
ฮูปเจ้าข้าง
Em 
ฝาบูชาสุแลง
Am 
เซ่า
 
ลมต้องยามห
D 
นาวคึดฮอดสอ
Bm 
งเฒ่า
Em 
แท้เด้

INSTRU | Em | Em | C | G |
INSTRU | Em | Am | D | Em | Em |

 
ยามลมหนาว
Em 
ต้องซูนกายหนาวสั่น
 
คึดฮอดคืน
C 
วันอิพ่อพานั่งผิง
G 
ไฟ
 
แต่กี้แต่
Em 
ก่อนอิแม่ยังอยู่ข้าง
Am 
กาย
 
จากเซ่าจนส
D 
ายจั่งหาข้าวงายสู่
Em 
ลูกกิน

 
เวลาผันไ
Em 
ปหลายแนวกะผันเปลี่ยน
 
ซ่องซานบ้านเ
C 
ฮือนกะเปลี่ยนไปตามก
G 
าล
 
ผู้เฒ่าผู้
Em 
แก่ค่อยหายจากลูก
Am 
หลาน
 
บ่ยั่งยืนน
D 
านตามกฎของกาล
Em 
เวลา

 
เจ้าได้ยิน
C 
บ่อิพ่ออิแม่ข่อย
Em 
เอ๋ย
 
กายมื้อผ่านเ
C 
ลยยังคึดฮอดอยู่คือเ
G 
ก่า
 
ฮูปเจ้าข้าง
Em 
ฝาบูชาสุแลง
Am 
เซ่า
 
ลมต้องยามห
D 
นาวคึดฮอดสอ
Bm 
งเฒ่า
Em 
แท้เด้

 
เจ้าได้ยิน
C 
บ่อิพ่ออิแม่ข่อย
Em 
เอ๋ย
 
กายมื้อผ่านเ
C 
ลยยังคึดฮอดอยู่คือเ
G 
ก่า
 
ฮูปเจ้าข้าง
Em 
ฝาบูชาสุแลง
Am 
เซ่า
 
ลมต้องยามห
D 
นาวคึดฮอดสอ
Bm 
งเฒ่า
Em 
แท้เด้

 
ลมต้องยามห
D 
นาวคึดฮอดสอ
Bm 
งเฒ่า
Em 
แท้เด้

OUTRO | Em | Em | C | G |
OUTRO | Em | Am | D | Em | Em |


ยามลมหนาวต้องซูนกายหนาวสั่น
คึดฮอดคืนวันอิพ่อพานั่งผิงไฟ
แต่กี้แต่ก่อนอิแม่ยังอยู่ข้างกาย
จากเซ่าจนสายจั่งหาข้าวงายสู่ลูกกิน

เวลาผันไปหลายแนวกะผันเปลี่ยน
ซ่องซานบ้านเฮือนกะเปลี่ยนไปตามกาล
ผู้เฒ่าผู้แก่ค่อยหายจากลูกหลาน
บ่ยั่งยืนนานตามกฎของกาลเวลา

เจ้าได้ยินบ่อิพ่ออิแม่ข่อยเอ๋ย
กายมื้อผ่านเลยยังคึดฮอดอยู่คือเก่า
ฮูปเจ้าข้างฝาบูชาสุแลงเซ่า
ลมต้องยามหนาวคึดฮอดสองเฒ่าแท้เด้

( ดนตรี )

ยามลมหนาวต้องซูนกายหนาวสั่น
คึดฮอดคืนวันอิพ่อพานั่งผิงไฟ
แต่กี้แต่ก่อนอิแม่ยังอยู่ข้างกาย
จากเซ่าจนสายจั่งหาข้าวงายสู่ลูกกิน

เวลาผันไปหลายแนวกะผันเปลี่ยน
ซ่องซานบ้านเฮือนกะเปลี่ยนไปตามกาล
ผู้เฒ่าผู้แก่ค่อยหายจากลูกหลาน
บ่ยั่งยืนนานตามกฎของกาลเวลา

เจ้าได้ยินบ่อิพ่ออิแม่ข่อยเอ๋ย
กายมื้อผ่านเลยยังคึดฮอดอยู่คือเก่า
ฮูปเจ้าข้างฝาบูชาสุแลงเซ่า
ลมต้องยามหนาวคึดฮอดสองเฒ่าแท้เด้

เจ้าได้ยินบ่อิพ่ออิแม่ข่อยเอ๋ย
กายมื้อผ่านเลยยังคึดฮอดอยู่คือเก่า
ฮูปเจ้าข้างฝาบูชาสุแลงเซ่า
ลมต้องยามหนาวคึดฮอดสองเฒ่าแท้เด้

ลมต้องยามหนาวคึดฮอดสองเฒ่าแท้เด้

มิวสิควิดีโอ คึดฮอดผู้เฒ่า ดุ่ย เชียงรัมย์

เพลง : คึดฮอดผู้เฒ่า
ศิลปิน : ดุ่ย เชียงรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดุ่ย เชียงรัมย์
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานศิลปิน :
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend