คอร์ดเพลง ไปดีเด่อหล่า โอ พีระพล

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | Em | G | Am Bm | Em |

 
ไปสา
Em 
หล่า 
 
คั่นแม่นเ
D 
ขานั่นดีกว่า
Em 
อ้าย
 
ไปมอบทั้งกายทั้
D 
งใจไห่คนที่
Bm 
ใช่ของเจ้าโล
Em 
ดเด้อ
 
บ่ต้อง
G 
สน 
 
คนพอส่ำอ้ายดอก
Am 
เดอ
 
ที่ผ่าน
D 
มาคิดว่าเจ้าเ
Bm 
ผลอ
 
อารมณ์ชั่ว
D 
วูบ 
 
ตอนที่เจ้าฮัก
Em 
อ้าย

 
อ้าย
Em 
สิจำ 
 
ทุกเรื่องร
D 
าวตอนอยู่กับ
Em 
เจ้า
 
ลืมมื้อนั้นบ่ได้ดอกส
D 
าว
 
ฮักที่มีต่อ
Bm 
เจ้ายังหลายคัก
Em 
เด้อ
 
เจ้าเลือกตัดสิน
G 
ใจ
 
ยัดเยียดความพ่ายให้อ้ายแบบบ่
Am 
แคร์
 
เงื่อนไขของคนผุ
Bm 
แพ้ 
 
ก็ต้
D 
องดูแล
G 
ตัวเอง

 
รสชาติแห่งความเ
E 
จ็บ 
 
ในวงเล็บโคตรเจ็บ
Em 
อีหลี
 
บ่เคยคึดว่าสิเจ็บปา
Am 
นนี้ 
 
บ่ได้หาวิ
D 
ธีเตรียมใจไ
G 
ว้ทัน
 
จนมาฮู้โ
E 
ต 
 
กลายเป็นคนโง่ให้เจ้าหลอ
Bm 
กกัน
 
ตัดอ้ายถิ่มทุกความสัม
Am 
พันธ์
 
เฮ็ด
D 
กันคักแนแท้น้อ.
Bm 
..ใจคน.. 
 
 
Em 

 
ไปดีเด้อ
Em 
หล่า 
 
ขอให้เ
D 
ขายืนยาวกว่า
Em 
อ้าย
 
มีรถคันโก้เฮือนหลังบักใ
D 
หญ่ 
 
เอาใ
Bm 
ห้มันสมน้อ
Em 
งหล่า
 
หากมือได๋เ
G 
ขา 
 
บ่ฮักเจ้าคือเก่าแก้
Am 
วตา
 
อยากให้เจ้าคึดเห็น
Bm 
หน้า 
 
ผู้บ่าวเ
D 
ก่า..คือ
Em 
อ้ายแนเด้อ..

INSTRU | C D | Em | C D | G B |
INSTRU | F | Dm G | C Dm | B |

 
รสชาติแห่งความเ
E 
จ็บ 
 
ในวงเล็บโคตรเจ็บ
Em 
อีหลี
 
บ่เคยคึดว่าสิเจ็บปา
Am 
นนี้ 
 
บ่ได้หาวิ
D 
ธีเตรียมใจไ
G 
ว้ทัน
 
จนมาฮู้โ
E 
ต 
 
กลายเป็นคนโง่ให้เจ้าหลอ
Bm 
กกัน
 
ตัดอ้ายถิ่มทุกความสัม
Am 
พันธ์
 
เฮ็ด
D 
กันคักแนแท้น้อ.
Bm 
..ใจคน.. 
 
 
Em 

 
ไปดีเด้อ
Em 
หล่า 
 
ขอให้เ
D 
ขายืนยาวกว่า
Em 
อ้าย
 
มีรถคันโก้เฮือนหลังบักใ
D 
หญ่ 
 
เอาใ
Bm 
ห้มันสมน้อ
Em 
งหล่า
 
หากมือได๋เ
G 
ขา 
 
บ่ฮักเจ้าคือเก่าแก้
Am 
วตา
 
อยากให้เจ้าคึดเห็น
Bm 
หน้า 
 
ผู้บ่าวเ
D 
ก่า..คือ
Em 
อ้ายแนเด้อ..

OUTRO | C D | Em |


ไปสาหล่า คั่นแม่นเขานั่นดีกว่าอ้าย
ไปมอบทั้งกายทั้งใจไห่คนที่ใช่ของเจ้าโลดเด้อ
บ่ต้องสน คนพอส่ำอ้ายดอกเดอ
ที่ผ่านมาคิดว่าเจ้าเผลอ
อารมณ์ชั่ววูบ ตอนที่เจ้าฮักอ้าย

อ้ายสิจำ ทุกเรื่องราวตอนอยู่กับเจ้า
ลืมมื้อนั้นบ่ได้ดอกสาว
ฮักที่มีต่อเจ้ายังหลายคักเด้อ
เจ้าเลือกตัดสินใจ
ยัดเยียดความพ่ายให้อ้ายแบบบ่แคร์
เงื่อนไขของคนผุแพ้ ก็ต้องดูแลตัวเอง

รสชาติแห่งความเจ็บ ในวงเล็บโคตรเจ็บอีหลี
บ่เคยคึดว่าสิเจ็บปานนี้ บ่ได้หาวิธีเตรียมใจไว้ทัน
จนมาฮู้โต กลายเป็นคนโง่ให้เจ้าหลอกกัน
ตัดอ้ายถิ่มทุกความสัมพันธ์
เฮ็ดกันคักแนแท้น้อ…ใจคน..

ไปดีเด้อหล่า ขอให้เขายืนยาวกว่าอ้าย
มีรถคันโก้เฮือนหลังบักใหญ่ เอาให้มันสมน้องหล่า
หากมือได๋เขา บ่ฮักเจ้าคือเก่าแก้วตา
อยากให้เจ้าคึดเห็นหน้า ผู้บ่าวเก่า..คืออ้ายแนเด้อ..

( ดนตรี )

รสชาติแห่งความเจ็บ ในวงเล็บโคตรเจ็บอีหลี
บ่เคยคึดว่าสิเจ็บปานนี้ บ่ได้หาวิธีเตรียมใจไว้ทัน
จนมาฮู้โต กลายเป็นคนโง่ให้เจ้าหลอกกัน
ตัดอ้ายถิ่มทุกความสัมพันธ์
เฮ็ดกันคักแนแท้น้อ…ใจคน..

ไปดีเด้อหล่า ขอให้เขายืนยาวกว่าอ้าย
มีรถคันโก้เฮือนหลังบักใหญ่ เอาให้มันสมน้องหล่า
หากมือได๋เขา บ่ฮักเจ้าคือเก่าแก้วตา
อยากให้เจ้าคึดเห็นหน้า ผู้บ่าวเก่า..คืออ้ายแนเด้อ..

มิวสิควิดีโอ ไปดีเด่อหล่า โอ พีระพล

เพลง : ไปดีเด่อหล่า
ศิลปิน : โอ พีระพล
เนื้อร้อง/ทำนอง : บ่าวกอล์ฟ พันพินิจ
เรียบเรียง : ชโยดม พรหมหาราช
ติดต่องานแสดง : 081-4962117
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend