คอร์ดเพลง สิฮักษาให้ดี – ดุ่ย เชียงรัมย์

  
Text   

คอร์ดเพลง : สิฮักษาให้ดี ดุ่ย เชียงรัมย์

คอร์ดเพลง สิฮักษาให้ดี - ดุ่ย เชียงรัมย์

เพลง :

ศิลปิน :

แนวเพลง :

Single ดุ่ย เชียงรัมย์ : สิฮักษาให้ดี

คีย์ดนตรี คอร์ดเพลง สิฮักษาให้ดี คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง (Key Transpose)

คอร์ดเพลง สิฮักษาให้ดี - ดุ่ย เชียงรัมย์

INTRO | C | G | C | D |

 
ฮู้แล้ว
G 
ล่ะ 
 
สถานะที่บ่เหลื
D 
อไผ
 
เจ็บสิต
G 
าย 
 
ย้อนคิดฮอ
D 
ดเขา
 
ฮู้แล้ว
Em 
ล่ะ 
 
สถานะที่บ่
D 
มีเจ้า
 
เป็นเหงาเ
C 
หงา 
 
มันเทิ่งเอ้าเทิ่
D 
งอั่ง

 
อยู่ใส
C 
น้อ 
 
เคียดคัก
Bm 
บ่น้อ
 
มีแหน่
C 
บ่ 
 
โอกาสแ
D 
ก้โต

 
ผิดอีหลีอีห
G 
ลอ 
 
เจ็บอีหลีอีห
D 
ลอ
 
ขอโทษเ
C 
ด้อขอโทษห
G 
ลายๆ
 
C 
ว้ามาแล้ว
Bm 
แฮ่งเสียใจ 
 
 
Am 
เจ้าบ่หัว
D 
ซา
 
ผิดจาฮีดนิแ
G 
หล่ว 
 
เจ็บจาฮีดนิแห
D 
ล่ว
 
ผิดไปแ
C 
ล้วคืนมา
G 
สา
 
C 
อิ้นหาเจ้า 
 
ทั้ง
Bm 
น้ำตา 
 
 
Am 
ให้กลับคืน
D 
มา..
 
สิฮักษ
G 
าไว้..

INSTRU | C | Bm | C | D |
INSTRU | C Bm | Am G | C Bm | Am | D |

 
อยู่ใส
C 
น้อ 
 
เคียดคัก
Bm 
บ่น้อ
 
มีแหน่
C 
บ่ 
 
โอกาสแ
D 
ก้โต

 
ผิดอีหลีอีห
G 
ลอ 
 
เจ็บอีหลีอีห
D 
ลอ
 
ขอโทษเ
C 
ด้อขอโทษห
G 
ลายๆ
 
C 
ว้ามาแล้ว
Bm 
แฮ่งเสียใจ 
 
 
Am 
เจ้าบ่หัว
D 
ซา
 
ผิดจาฮีดนิแ
G 
หล่ว 
 
เจ็บจาฮีดนิแห
D 
ล่ว
 
ผิดไปแ
C 
ล้วคืนมา
G 
สา
 
C 
อิ้นหาเจ้า 
 
ทั้ง
Bm 
น้ำตา 
 
 
Am 
ให้กลับคืน
D 
มา..

 
ผิดอีหลีอีห
G 
ลอ 
 
เจ็บอีหลีอีห
D 
ลอ
 
ขอโทษเ
C 
ด้อขอโทษห
G 
ลายๆ
 
C 
ว้ามาแล้ว
Bm 
แฮ่งเสียใจ 
 
 
Am 
เจ้าบ่หัว
D 
ซา
 
ผิดจาฮีดนิแ
G 
หล่ว 
 
เจ็บจาฮีดนิแห
D 
ล่ว
 
ผิดไปแ
C 
ล้วคืนมา
G 
สา
 
C 
อิ้นหาเจ้า 
 
ทั้ง
Bm 
น้ำตา 
 
 
Am 
ให้กลับคืน
D 
มา..
 
สิฮักษ
G 
าไว้..

Am 
ให้กลับคืนมา.
D 
.. 
 
สิฮักษาให้ดี…

OUTRO | C | Bm | C | D | G | G |


ฮู้แล้วล่ะ สถานะที่บ่เหลือไผ
เจ็บสิตาย ย้อนคิดฮอดเขา
ฮู้แล้วล่ะ สถานะที่บ่มีเจ้า
เป็นเหงาเหงา มันเทิ่งเอ้าเทิ่งอั่ง

อยู่ใสน้อ เคียดคักบ่น้อ
มีแหน่บ่ โอกาสแก้โต

ผิดอีหลีอีหลอ เจ็บอีหลีอีหลอ
ขอโทษเด้อขอโทษหลายๆ
เว้ามาแล้วแฮ่งเสียใจ เจ้าบ่หัวซา
ผิดจาฮีดนิแหล่ว เจ็บจาฮีดนิแหล่ว
ผิดไปแล้วคืนมาสา
เอิ้นหาเจ้า ทั้งน้ำตา ให้กลับคืนมา..
สิฮักษาไว้..

( ดนตรี )

อยู่ใสน้อ เคียดคักบ่น้อ
มีแหน่บ่ โอกาสแก้โต

ผิดอีหลีอีหลอ เจ็บอีหลีอีหลอ
ขอโทษเด้อขอโทษหลายๆ
เว้ามาแล้วแฮ่งเสียใจ เจ้าบ่หัวซา
ผิดจาฮีดนิแหล่ว เจ็บจาฮีดนิแหล่ว
ผิดไปแล้วคืนมาสา
เอิ้นหาเจ้า ทั้งน้ำตา ให้กลับคืนมา..

ผิดอีหลีอีหลอ เจ็บอีหลีอีหลอ
ขอโทษเด้อขอโทษหลายๆ
เว้ามาแล้วแฮ่งเสียใจ เจ้าบ่หัวซา
ผิดจาฮีดนิแหล่ว เจ็บจาฮีดนิแหล่ว
ผิดไปแล้วคืนมาสา
เอิ้นหาเจ้า ทั้งน้ำตา ให้กลับคืนมา..
สิฮักษาไว้..

ให้กลับคืนมา… สิฮักษาให้ดี…


รูปภาพคอร์ด สิฮักษาให้ดี – ดุ่ย เชียงรัมย์

คอร์ดเพลง สิฮักษาให้ดี - ดุ่ย เชียงรัมย์

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง สิฮักษาให้ดี (คอร์ด)

คำร้อง/ทำนอง ภักดี ไชยหัด
เรียบเรียง ดุ่ย เชียงรัมย์
คอร์ดเพลง สิฮักษาให้ดี - ดุ่ย เชียงรัมย์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend