คอร์ดเพลง ลาถิ่น ดุ่ย เชียงรัมย์

  
Text   


INTRO | C#m | E | B | C#m |
INTRO | A | E | F#m | G#m | C#m |

 
เว
C#m 
ลากะจั่นจ้อหม่อเ
B 
ข้า
 
สิได้เ
G#m 
ตรียมของฟ่าวเดินทา
C#m 
งไกล
 
ความ
C#m 
สุขยังอบอุ่นอยู่ในใ
B 
 
เก็บภาพเอา
G#m 
ไว้ถ่ามาเบิ่งบาดใจ
C#m 
เหงา 
 
 
B 

 
ชี
C#m 
วิตคนจนที่แรมร
B 
อน
 
ต้องจาก
G#m 
ถิ่นนาดอนบ้า
C#m 
นเฮา
 
หอบแฮง
C#m 
กายเอาไปรับจ้างเ
B 
ขา
 
พอได้
G#m 
ส่งค่ากับข้าวผู้ทา
C#m 
งบ้าน

 
อีกบ่
F#m 
นานสิโค้งอ่วย
C#m 
คืนมา
 
มื่อสง
F#m 
กรานต์ ออกพรรษา ปี
C#m 
ใหม่
 
สิอดเ
A 
อาแมนว่าคิดฮอดดอกปา
F#m 
นใด๋
 
สิท่อง
G#m 
คำข่มใจไว้สา
C#m 
ก่อน

A 
ลาแล้วเด้อบ้า
B 
นเฮา
 
ลาผู้
G#m 
เฒ่าพ่อแม่อา
C#m 
วอา
 
ตะเว็นแ
A 
ดงกะส่องแสงซอ
B 
ดมา
 
น้ำ
G#m 
ตากะไหลค่อย
C#m 
ย้อยริน

 
แม่ใ
A 
หญ่ย่าเฒ่ามาเฝ้าค
B 
อย
 
ถ่าส่ง
G#m 
ทางหลานน้อยสิไก
C#m 
ลถิ่น
 
แฮงใ
A 
จบ่เคยหายเหือด
B 
สิ้น
 
ให้ฟ้า
G#m 
ดินเบิ่งแยงสุเจ้า
C#m 
เด้อ

INSTRU | C#m | E | B | C#m |
INSTRU | A | E | F#m | G#m | C#m |

 
อีกบ่
F#m 
นานสิโค้งอ่วย
C#m 
คืนมา
 
มื่อสง
F#m 
กรานต์ ออกพรรษา ปี
C#m 
ใหม่
 
สิอดเ
A 
อาแมนว่าคิดฮอดดอกปา
F#m 
นใด๋
 
สิท่อง
G#m 
คำข่มใจไว้สา
C#m 
ก่อน

A 
ลาแล้วเด้อบ้า
B 
นเฮา
 
ลาผู้
G#m 
เฒ่าพ่อแม่อา
C#m 
วอา
 
ตะเว็นแ
A 
ดงกะส่องแสงซอ
B 
ดมา
 
น้ำ
G#m 
ตากะไหลค่อย
C#m 
ย้อยริน

 
แม่ใ
A 
หญ่ย่าเฒ่ามาเฝ้าค
B 
อย
 
ถ่าส่ง
G#m 
ทางหลานน้อยสิไก
C#m 
ลถิ่น
 
แฮงใ
A 
จบ่เคยหายเหือด
B 
สิ้น
 
ให้ฟ้า
G#m 
ดินเบิ่งแยงสุเจ้า
C#m 
เด้อ

A 
ลาแล้วเด้อบ้า
B 
นเฮา
 
ลาผู้
G#m 
เฒ่าพ่อแม่อา
C#m 
วอา
 
ตะเว็นแ
A 
ดงกะส่องแสงซอ
B 
ดมา
 
น้ำ
G#m 
ตากะไหลค่อย
C#m 
ย้อยริน

 
แม่ใ
A 
หญ่ย่าเฒ่ามาเฝ้าค
B 
อย
 
ถ่าส่ง
G#m 
ทางหลานน้อยสิไก
C#m 
ลถิ่น
 
แฮงใ
A 
จบ่เคยหายเหือด
B 
สิ้น
 
ให้ฟ้า
G#m 
ดินเบิ่งแยงสุเจ้า
C#m 
เด้อ.. 
 
 
F#m 

 
ให้ฟ้า
G#m 
ดินเบิ่งแ
B 
ยงสุเจ้
C#m 
าเด้อ..

OUTRO | C#m | E | B | C#m |
OUTRO | A | E | F#m G#m | C#m |


เวลากะจั่นจ้อหม่อเข้า
สิได้เตรียมของฟ่าวเดินทางไกล
ความสุขยังอบอุ่นอยู่ในใจ
เก็บภาพเอาไว้ถ่ามาเบิ่งบาดใจเหงา

ชีวิตคนจนที่แรมรอน
ต้องจากถิ่นนาดอนบ้านเฮา
หอบแฮงกายเอาไปรับจ้างเขา
พอได้ส่งค่ากับข้าวผู้ทางบ้าน

อีกบ่นานสิโค้งอ่วยคืนมา
มื่อสงกรานต์ ออกพรรษา ปีใหม่
สิอดเอาแมนว่าคิดฮอดดอกปานใด๋
สิท่องคำข่มใจไว้สาก่อน

ลาแล้วเด้อบ้านเฮา
ลาผู้เฒ่าพ่อแม่อาวอา
ตะเว็นแดงกะส่องแสงซอดมา
น้ำตากะไหลค่อยย้อยริน

แม่ใหญ่ย่าเฒ่ามาเฝ้าคอย
ถ่าส่งทางหลานน้อยสิไกลถิ่น
แฮงใจบ่เคยหายเหือดสิ้น
ให้ฟ้าดินเบิ่งแยงสุเจ้าเด้อ

( ดนตรี )

อีกบ่นานสิโค้งอ่วยคืนมา
มื่อสงกรานต์ ออกพรรษา ปีใหม่
สิอดเอาแมนว่าคิดฮอดดอกปานใด๋
สิท่องคำข่มใจไว้สาก่อน

ลาแล้วเด้อบ้านเฮา
ลาผู้เฒ่าพ่อแม่อาวอา
ตะเว็นแดงกะส่องแสงซอดมา
น้ำตากะไหลค่อยย้อยริน

แม่ใหญ่ย่าเฒ่ามาเฝ้าคอย
ถ่าส่งทางหลานน้อยสิไกลถิ่น
แฮงใจบ่เคยหายเหือดสิ้น
ให้ฟ้าดินเบิ่งแยงสุเจ้าเด้อ

ลาแล้วเด้อบ้านเฮา
ลาผู้เฒ่าพ่อแม่อาวอา
ตะเว็นแดงกะส่องแสงซอดมา
น้ำตากะไหลค่อยย้อยริน

แม่ใหญ่ย่าเฒ่ามาเฝ้าคอย
ถ่าส่งทางหลานน้อยสิไกลถิ่น
แฮงใจบ่เคยหายเหือดสิ้น
ให้ฟ้าดินเบิ่งแยงสุเจ้าเด้อ

ให้ฟ้าดินเบิ่งแยงสุเจ้าเด้อ

มิวสิควิดีโอ ลาถิ่น ดุ่ย เชียงรัมย์

เพลง : ลาถิ่น
ศิลปิน : ดุ่ย เชียงรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดุ่ย เชียงรัมย์
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานศิลปิน :
3 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend