คอร์ดเพลง คนเอ๋ย ดุ่ย เชียงรัมย์ สหจร

  
Text   
คอร์ดเพลง คนเอ๋ย ศิลปิน ดุ่ย เชียงรัมย์ คอร์ดทั้งหมดในเพลงประกอบด้วย Am G F Dm คอร์ดง่ายๆ สำหรับกีตาร์

INTRO | Am G | Am G |
INTRO | Am G | F G | Am |

 
เอา
Am 
เด้อ 
 
ละน้อบาด
G 
นี้พี่ชายสิไ
Am 
ด้ว่า
 
เจ้าฟังเด้อห
G 
ล่าอย่าฟ่าวอ่วยหนีไ
Am 
กล
 
แถลงแจ้งไ
G 
ว้ให้เข้าใจเด้อน
F 
าง
 
สิกล่าวเอ่ยอ้
G 
างความจริง 
 
ของคน
Am 
เอย
G 
 
Am 
 
G 
 
Am 

 
ตั้งแต่ก่อน
G 
กี้ 
 
ว่าเฮาดีว่า
Am 
มีค่า
 
ยอย่องเอาห
G 
น้าละน้อว่า
Am 
ถืกใจ
 
บ่พอคราวไ
G 
ด้กะปี้นไปลายต่
F 
าง
 
พอขัดใจบ้
G 
างกะเป็นต่าง
Am 
น้อคน
G 
 
Am 
 
G 
 
Am 

 
โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮ
Dm 
าโอ..
 
โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮา
Am 
โอ่..

 
คำว่าคนดีนี่อยู่ที่ไผเป็น
Dm 
คนว่า
 
ขั่นแนมถืกใจข้านั้นล่ะว่า
Am 
คนดี
 
ขั่นผิดเฮาใจนี่บ่ว่าดีดอกมัน
Dm 
ซั่ว
 
ป่าวบอกไปทั่วมันซั่วย้อน
Am 
ขัดใจ.. 
 
ข่อย

F 
อย่าสุคึดหยังห
G 
ลายนำคนเว่าคน
Am 
ส่า
 
ฮู้แก่ใจตน
G 
ว่าผิดถืกเป็นแนว
F 
ใด๋
 
อย่าเดือดฮ้อนนำ
Am 
ปากลำบากดอก
Dm 
นำใจ
 
จื่อจำเอาไว้ เตือนใจประคอ
Am 
งตน

F 
สุดท้ายคำคน
G 
ส่ากะค่อยหายไปนำ
Am 
ลม
 
ความดีที่สร้าง
G 
สมภิรมย์สุขทุกเช้า
F 
ค่ำ
 
เทียวทางให้สุดเ
Am 
ส้นค่อยก้าวย่างอย่า
Dm 
ก้าวย่ำ
 
ครองชีพในธรรมดำรงตนบนความ
Am 
จริง

 
เด้อคน
Dm 
เอ๋ย
G 
   
 
คนเอ๋ย…

INSTRU | Am G | Am G |
INSTRU | Am G | F G | Am |
INSTRU | F | G | F | G |
INSTRU | Am G | Am G |

 
โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮ
Dm 
าโอ..
 
โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮา
Am 
โอ่..

 
คำว่าคนดีนี่อยู่ที่ไผเป็น
Dm 
คนว่า
 
ขั่นแนมถืกใจข้านั้นล่ะว่า
Am 
คนดี
 
ขั่นผิดเฮาใจนี่บ่ว่าดีดอกมัน
Dm 
ซั่ว
 
ป่าวบอกไปทั่วมันซั่วย้อน
Am 
ขัดใจ.. 
 
ข่อย

F 
อย่าสุคึดหยังห
G 
ลายนำคนเว่าคน
Am 
ส่า
 
ฮู้แก่ใจตน
G 
ว่าผิดถืกเป็นแนว
F 
ใด๋
 
อย่าเดือดฮ้อนนำ
Am 
ปากลำบากดอก
Dm 
นำใจ
 
จื่อจำเอาไว้ เตือนใจประคอ
Am 
งตน

F 
สุดท้ายคำคน
G 
ส่ากะค่อยหายไปนำ
Am 
ลม
 
ความดีที่สร้าง
G 
สมภิรมย์สุขทุกเช้า
F 
ค่ำ
 
เทียวทางสุดเ
Am 
ส้นค่อยก้าวย่างอย่า
Dm 
ก้าวย่ำ
 
ครองชีพในธรรมดำรงตนบนความ
Am 
จริง

F 
อย่าสุคึดหยังห
G 
ลายนำคนเว่าคน
Am 
ส่า
 
ฮู้แก่ใจตน
G 
ว่าผิดถืกเป็นแนว
F 
ใด๋
 
อย่าเดือดฮ้อนนำ
Am 
ปากลำบากดอก
Dm 
นำใจ
 
จื่อจำเอาไว้ เตือนใจประคอ
Am 
งตน

F 
สุดท้ายคำคน
G 
ส่ากะค่อยหายไปนำ
Am 
ลม
 
ความดีที่สร้าง
G 
สมภิรมย์สุขทุกเช้า
F 
ค่ำ
 
เทียวทางให้สุดเ
Am 
ส้นค่อยก้าวย่างอย่า
Dm 
ก้าวย่ำ
 
ครองชีพในธรรมดำรงตนบนความ
Am 
จริง

 
เด้อคน
Dm 
เอ๋ย
G 
   
 
คนเอ๋ย…

OUTRO | Am G | Am G |
OUTRO | Am G | F G | Am |


เอาเด้อ ละน้อบาดนี้พี่ชายสิได้ว่า
เจ้าฟังเด้อหล่าอย่าฟ่าวอ่วยหนีไกล
แถลงแจ้งไว้ให้เข้าใจเด้อนาง
สิกล่าวเอ่ยอ้างความจริง ของคนเอย

ตั้งแต่ก่อนกี้ ว่าเฮาดีว่ามีค่า
ยอย่องเอาหน้าละน้อว่าถืกใจ
บ่พอคราวได้กะปี้นไปลายต่าง
พอขัดใจบ้างกะเป็นต่างน้อคน

โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮาโอ..
โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮาโอ่..

คำว่าคนดีนี่อยู่ที่ไผเป็นคนว่า
ขั่นแนมถืกใจข้านั้นล่ะว่าคนดี
ขั่นผิดเฮาใจนี่บ่ว่าดีดอกมันซั่ว
ป่าวบอกไปทั่วมันซั่วย้อนขัดใจ.. ข่อย

อย่าสุคึดหยังหลายนำคนเว่าคนส่า
ฮู้แก่ใจตนว่าผิดถืกเป็นแนวใด๋
อย่าเดือดฮ้อนนำปากลำบากดอกนำใจ
จื่อจำเอาไว้ เตือนใจประคองตน

สุดท้ายคำคนส่ากะค่อยหายไปนำลม
ความดีที่สร้างสมภิรมย์สุขทุกเช้าค่ำ
เทียวทางสุดเส้นค่อยก้าวย่างอย่าก้าวย่ำ
ครองชีพในธรรมดำรงตนบนความจริง

เด้อคนเอ๋ย… คนเอ๋ย…

( ดนตรี )

โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮาโอ..
โอ้เฮาโอ เฮาโอ้เฮาโอ่..

คำว่าคนดีนี่อยู่ที่ไผเป็นคนว่า
ขั่นแนมถืกใจข้านั้นล่ะว่าคนดี
ขั่นผิดเฮาใจนี่บ่ว่าดีดอกมันซั่ว
ป่าวบอกไปทั่วมันซั่วย้อนขัดใจ.. ข่อย

อย่าสุคึดหยังหลายนำคนเว่าคนส่า
ฮู้แก่ใจตนว่าผิดถืกเป็นแนวใด๋
อย่าเดือดฮ้อนนำปากลำบากดอกนำใจ
จื่อจำเอาไว้ เตือนใจประคองตน

สุดท้ายคำคนส่ากะค่อยหายไปนำลม
ความดีที่สร้างสมภิรมย์สุขทุกเช้าค่ำ
เทียวทางสุดเส้นค่อยก้าวย่างอย่าก้าวย่ำ
ครองชีพในธรรมดำรงตนบนความจริง

อย่าสุคึดหยังหลายนำคนเว่าคนส่า
ฮู้แก่ใจตนว่าผิดถืกเป็นแนวใด๋
อย่าเดือดฮ้อนนำปากลำบากดอกนำใจ
จื่อจำเอาไว้ เตือนใจประคองตน

สุดท้ายคำคนส่ากะค่อยหายไปนำลม
ความดีที่สร้างสมภิรมย์สุขทุกเช้าค่ำ
เทียวทางสุดเส้นค่อยก้าวย่างอย่าก้าวย่ำ
ครองชีพในธรรมดำรงตนบนความจริง

เด้อคนเอ๋ย…คนเอ๋ย…

มิวสิควิดีโอ คนเอ๋ย ดุ่ย เชียงรัมย์

เพลง : คนเอ๋ย (คอร์ด)
ศิลปิน : ดุ่ย เชียงรัมย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดุ่ย เชียงรัมย์
เรียบเรียง : ดุ่ย เชียงรัมย์
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend