คอร์ดเพลง ใจลอย (Blur) QLER

  
Text   


D 
นอน ฉันนอน คนเ
C#m 
ดียวไม่หลับ
Bm 
คิดถึงเธออย่า
A 
งนี้
D 
นอน ฉันนอน คนเ
C#m 
ดียวแบบนี้
Bm 
ฉันคิดถึงเธอ
A 
จัง

D 
  I wake up in the morning
C#m 
  ติดอยู่ในจินตนาการ
Bm 
  เมื่อที่ข้างๆ 
 
ไม่มีเธอ
A 
อยู่ทุกทีไป
D 
  ตัวเธอไปอยู่กับใคร
C#m 
  หัวใจเจ้ากรรมก็ดัน
Bm 
เผลอใจลอยทุ
A 
กที

 
เธอไปกับห
D 
นุ่มขี้เซา 
 
 
C#m 
เสื้อสีเทา
 
แบบ
Bm 
เขาที่หน้าต
A 
าดี
 
หรือไปกับห
D 
นุ่ม Bad boy  
C#m 
ที่ชื่อทอย
 
เศรษ
Bm 
ฐีที่ย่านอา
A 
รีย์

D 
นอน ฉันนอน คนเ
C#m 
ดียวไม่หลับ
Bm 
คิดถึงเธออย่า
A 
งนี้
D 
นอน ฉันนอน คนเ
C#m 
ดียวแบบนี้
Bm 
ฉันคิดถึงเธอ
A 
จัง

 
ต่อให้
D 
คิดถึงเธอมาก
C#m 
เท่าไร
Bm 
ใจก็ไปไม่
A 
ถึงหรอก
 
เพราะ
D 
ฉันสู้เขาไม่ได้
C#m 
หรอก
 
ก็รู้ดีฉันดู
Bm 
ออก 
 
ปล่อยใจให้ลอย
 
เฝ้าคอยแบบ
A 
นี้ต่อไป

INSTRU | D C#m | Bm A | ( 2 Times )

D 
ภาพเธอยังคงเบลอ 
 
 
C#m 
คิดอยู่นอนละเมอ
Bm 
เจออยู่ 
 
ยังเป็นเ
A 
ธอทุกทีไป
 
ไม่ว่า
D 
จันทร์ยันอังคารไปจนวันศุกร์
C#m 
ตอนนั่งทำงานอยู่ในวันหยุด
 
ก็เ
Bm 
ผลอใจลอยอยู่
A 
ดี

 
เธอไปกับห
D 
นุ่มขี้เซา 
 
 
C#m 
เสื้อสีเทา
 
แบบ
Bm 
เขาที่หน้าต
A 
าดี
 
หรือไปกับห
D 
นุ่ม Bad boy  
C#m 
ที่ชื่อทอย
 
เศรษ
Bm 
ฐีที่ย่านอา
A 
รีย์

D 
นอน ฉันนอน คนเ
C#m 
ดียวไม่หลับ
Bm 
คิดถึงเธออย่า
A 
งนี้
D 
นอน ฉันนอน คนเ
C#m 
ดียวแบบนี้
Bm 
ฉันคิดถึงเธอ
A 
จัง

 
ต่อให้
D 
คิดถึงเธอมาก
C#m 
เท่าไร
Bm 
ใจก็ไปไม่
A 
ถึงหรอก
 
เพราะ
D 
ฉันสู้เขาไม่ได้
C#m 
หรอก
 
ก็รู้ดีฉันดู
Bm 
ออก 
 
ปล่อยใจให้ลอย
 
เฝ้าคอยแบบ
A 
นี้ต่อไป

INSTRU | D C#m | Bm A | ( 2 Times )

 
เธอไปกับห
D 
นุ่มขี้เซา 
 
 
C#m 
เสื้อสีเทา
 
แบบ
Bm 
เขาที่หน้าต
A 
าดี
 
หรือไปกับห
D 
นุ่ม Bad boy  
C#m 
ที่ชื่อทอย
 
เศรษ
Bm 
ฐีที่ย่านอา
A 
รีย์

D 
นอน ฉันนอน คนเ
C#m 
ดียวไม่หลับ
Bm 
คิดถึงเธออย่า
A 
งนี้
D 
นอน ฉันนอน คนเ
C#m 
ดียวแบบนี้
Bm 
ฉันคิดถึงเธอ
A 
จัง

 
ต่อให้
D 
คิดถึงเธอมาก
C#m 
เท่าไร
Bm 
ใจก็ไปไม่
A 
ถึงหรอก
 
เพราะ
D 
ฉันสู้เขาไม่ได้
C#m 
หรอก
 
ก็รู้ดีฉันดู
Bm 
ออก 
 
ปล่อยใจให้ลอย
 
เฝ้าคอยแบบ
A 
นี้ต่อไป

INSTRU | D C#m | Bm A | ( 2 Times )


I wake up in the morning
ติดอยู่ในจินตนาการ
เมื่อที่ข้าง ๆ ไม่มีเธออยู่ทุกทีไป
ตัวเธอไปอยู่กับใคร
หัวใจเจ้ากรรมก็ดันเผลอใจลอยทุกที

เธอไปกับหนุ่มขี้เซา
เสื้อสีเทา แบบเขาที่หน้าตาดี
หรือไปกับหนุ่ม bad boy ที่ชื่อทอย
เศรษฐีที่ย่านอารีย์

นอน ฉันนอนคนเดียวไม่หลับ
คิดถึงเธออย่างนี้
นอน ฉันนอนคนเดียวแบบนี้
ฉันคิดถึงเธอจัง
ต่อให้คิดถึงเธอมากเท่าไร
ใจก็ไปไม่ถึงหรอก
เพราะฉันสู้เขาไม่ได้หรอก
ก็รู้ดีฉันดูออก ปล่อยใจให้ลอย
เฝ้าคอยแบบนี้ต่อไป

( ดนตรี )

ภาพเธอยังคงเบลอ คิดอยู่นอนละเมอ
เจออยู่ ยังเป็นเธอทุกทีไป
ไม่ว่าจันทร์ยันอังคารไปจนวันศุกร์
ตอนนั่งทำงานอยู่ในวันหยุด
ก็เผลอใจลอยอยู่ดี

เธอไปกับหนุ่มขี้เซา
เสื้อสีเทา แบบเขาที่หน้าตาดี
หรือไปกับหนุ่ม bad boy ที่ชื่อทอย
เศรษฐีที่ย่านอารีย์

นอน ฉันนอนคนเดียวไม่หลับ
คิดถึงเธออย่างนี้
นอน ฉันนอนคนเดียวแบบนี้
ฉันคิดถึงเธอจัง
ต่อให้คิดถึงเธอมากเท่าไร
ใจก็ไปไม่ถึงหรอก
เพราะฉันสู้เขาไม่ได้หรอก
ก็รู้ดีฉันดูออก ปล่อยใจให้ลอย
เฝ้าคอยแบบนี้ต่อไป

( ดนตรี )

เธอไปกับหนุ่มขี้เซา
เสื้อสีเทา แบบเขาที่หน้าตาดี
หรือไปกับหนุ่ม bad boy ที่ชื่อทอย
เศรษฐีที่ย่านอารีย์

นอน ฉันนอนคนเดียวไม่หลับ
คิดถึงเธออย่างนี้
นอน ฉันนอนคนเดียวแบบนี้
ฉันคิดถึงเธอจัง
ต่อให้คิดถึงเธอมากเท่าไร
ใจก็ไปไม่ถึงหรอก
เพราะฉันสู้เขาไม่ได้หรอก
ก็รู้ดีฉันดูออก ปล่อยใจให้ลอย
เฝ้าคอยแบบนี้ต่อไป..

มิวสิควิดีโอ ใจลอย (Blur) QLER

เพลง : ใจลอย (Blur) (คอร์ด)
ศิลปิน : QLER
เนื้อร้อง/ทำนอง : QLER
เรียบเรียง : Noppadon Saeaed , QLER
ติดต่องานศิลปิน : 081- 857-0572, 063-192-6456

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend