คอร์ดเพลง ห่มผ้าผืนเดียวกันในค่ำคืนที่พิเศษกว่าเคยได้ใกล้เธอได้ใกล้ฟ้าและก็ได้ใกล้ดวงดาว ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


INTRO | F | Em | F | Em |

F 
ฟ้าคืนนี้..มีแสงดวงดาว
Em 
ส่องฟ้า
 
ลม
F 
หนาวโชยมา 
 
ทั้งทิศตะวันออกทาง
Em 
ซ้าย
F 
ฉันและเธอ
 
เรานอนเอนกายอยู่เคียงกับ
Em 
พื้น..
Am 
ทราย
 
นอนเถอะนอนหนุน
Dm 
ตักไป 
 
ตาน้ำตาเธอห
G 
ลั่งไหล

 
ช่างสุขใจที่เราได้มีวัน
C 
นี้
 
ไม่อยากให้
Em 
เช้า 
 
อยากเก็บเรื่อง
Am 
ราว
 
ให้ท้องน
F 
ภาเป็นพ
G 
ยานคืน
C 
นี้
 
จะก้มจูบ
Em 
เธอ 
 
จะเออออ
Am 
กัน
 
นี่ไม่ใช่
F 
ฝัน 
 
เรามีพื้น
G 
ฟ้าเป็นผ้า
C 
ห่ม

 
ห่มผ้าผืนเ
Am 
ดียวกัน 
 
 
C 
 
ห่มรักร่วม
Am 
กัน 
 
ฉันกับเ
C 
ธอ
 
ห่มให้ค่ำ
Am 
คืน 
 
พิเศษกว่าเ
C 
คย
 
ได้ใกล้
Dm 
เธอ 
 
ได้ใกล้
G 
ฟ้าและก็ได้ใกล้ดวงด
C 
าว

INSTRU | F | Em | F | Em |
INSTRU | F | Em | Dm | G |

F 
ฟ้ามีเรา..กับดวง
Em 
ดาว
 
คล้ายแ
F 
สงของจันทร์
 
ที่นวลละเมอไม่เพ้อไม่
Em 
ฝัน

 
เคียง
F 
คู่จันทร์ดาว
 
มีกันและกันจวบจน
Em 
เช้า 
 
ความ
Am 
จริง
 
ตะวันเมื่อวานก็
Dm 
กลับมา
 
สองเราค่ำคืนจนอ่
G 
อนล้า
 
พักสายตากันหน่อยไ
C 
หม..

 
ไม่อยากให้
Em 
เช้า 
 
อยากเก็บเรื่อง
Am 
ราว
 
ให้น
F 
ภาเป็นพ
G 
ยานคืน
C 
นี้
 
จะก้มจูบ
Em 
เธอ 
 
จะเออออ
Am 
กัน
 
นี่ไม่ใช่
F 
ฝัน 
 
เรามีพื้น
G 
ฟ้าเป็นผ้า
C 
ห่ม

 
ห่มผ้าผืนเ
Am 
ดียวกัน 
 
 
C 
 
ห่มรักร่วม
Am 
กัน 
 
ฉันกับเ
C 
ธอ
 
ห่มให้ค่ำ
Am 
คืน 
 
พิเศษกว่าเ
C 
คย
 
ได้ใกล้
Dm 
เธอ 
 
ได้ใกล้
G 
ฟ้าและก็ได้ใกล้ดวงด
C 
าว

 
ห่มผ้าผืนเ
Am 
ดียวกัน 
 
 
C 
 
ห่มรักร่วม
Am 
กัน 
 
ฉันกับเ
C 
ธอ
 
ห่มให้ค่ำ
Am 
คืน 
 
พิเศษกว่าเ
C 
คย
 
ได้ใกล้
Dm 
เธอ 
 
ได้ใกล้
G 
ฟ้าและก็ได้ใกล้ดวงด
C 
าว

 
ห่มผ้าผืนเ
Am 
ดียวกัน 
 
 
C 
 
ห่มรักร่วม
Am 
กัน 
 
ฉันกับเ
C 
ธอ
 
ห่มให้ค่ำ
Am 
คืน 
 
พิเศษกว่าเ
C 
คย
 
ได้ใกล้
Dm 
เธอ 
 
ได้ใกล้
G 
ฟ้าและก็ได้ใกล้ดวงด
C 
าว


ฟ้าคืนนี้..มีแสงดวงดาวส่องฟ้า
ลมหนาวโชยมา ทั้งทิศตะวันออกทางซ้าย
ฉันและเธอ
เรานอนเอนกายอยู่เคียงกับพื้น..ทราย
นอนเถอะนอนหนุนตักไป ตาน้ำตาเธอหลั่งไหล

ช่างสุขใจที่เราได้มีวันนี้
ไม่อยากให้เช้า อยากเก็บเรื่องราว
ให้ท้องนภาเป็นพยานคืนนี้
จะก้มจูบเธอ จะเออออกัน
นี่ไม่ใช่ฝัน เรามีพื้นฟ้าเป็นผ้าห่ม

ห่มผ้าผืนเดียวกัน
ห่มรักร่วมกัน ฉันกับเธอ
ห่มให้ค่ำคืน พิเศษกว่าเคย
ได้ใกล้เธอ ได้ใกล้ฟ้าและก็ได้ใกล้ดวงดาว

( ดนตรี )

ฟ้ามีเรา..กับดวงดาว
คล้ายแสงของจันทร์
ที่นวลละเมอไม่เพ้อไม่ฝัน

เคียงคู่จันทร์ดาว
มีกันและกันจวบจนเช้า ความจริง
ตะวันเมื่อวานก็กลับมา
สองเราค่ำคืนจนอ่อนล้า
พักสายตากันหน่อยไหม..

ไม่อยากให้เช้า อยากเก็บเรื่องราว
ให้นภาเป็นพยานคืนนี้
จะก้มจูบเธอ จะเออออกัน
นี่ไม่ใช่ฝัน เรามีพื้นฟ้าเป็นผ้าห่ม

ห่มผ้าผืนเดียวกัน
ห่มรักร่วมกัน ฉันกับเธอ
ห่มให้ค่ำคืน พิเศษกว่าเคย
ได้ใกล้เธอ ได้ใกล้ฟ้าและก็ได้ใกล้ดวงดาว

ห่มผ้าผืนเดียวกัน
ห่มรักร่วมกัน ฉันกับเธอ
ห่มให้ค่ำคืน พิเศษกว่าเคย
ได้ใกล้เธอ ได้ใกล้ฟ้าและก็ได้ใกล้ดวงดาว

ห่มผ้าผืนเดียวกัน
ห่มรักร่วมกัน ฉันกับเธอ
ห่มให้ค่ำคืน พิเศษกว่าเคย
ได้ใกล้เธอ ได้ใกล้ฟ้าและก็ได้ใกล้ดวงดาว

มิวสิควิดีโอ ห่มผ้าผืนเดียวกันในค่ำคืนที่พิเศษ..

เพลง : ห่มผ้าผืนเดียวกันในค่ำคืนที่พิเศษกว่าเคยได้ใกล้เธอได้ใกล้ฟ้าและก็ได้ใกล้ดวงดาว (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend