คอร์ดเพลง เพราะรู้ว่าจะกลับมาป่าสนเพราะรู้ว่าลมจะพาความคิดถึงมากมายมาสู่มูเซคี ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


INTRO | Fmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 |

 
มองทิว
Fmaj7 
สน.. 
 
มองทิวเขา..
 
ฝากควา
Cmaj7 
มคิด.. 
 
ลอยลมผ่านไป..
 
ได้ยิน
Fmaj7 
ไหม.. 
 
ใจเพรียกหา..
 
สุดไก
Cmaj7 
ลตา.. 
 
ยังมีฉันคอย..

 
พอรู้ว่าจะก
Dm 
ลับมา.. 
 
พอรู้ว่าลมจะ
G 
พา..
 
ถ้อยความคิดถึง..มากมาย..
 

 
ผ่านที่ใบทิว
C 
สน 
 
 
G/B 
ทนฝ่าความเหน็บ
Am 
หนาว
 
ก่อฟืนรอจวบ
F 
เช้า 
 
อวนเสียงเพ
G 
ลงแต้
C 
นา
 
มูเ
G/B 
ซคี ยัง
Am 
คอย 
 
คนึงในคำ
Em 
มั่น..สัญ
Am 
ญา
Dm 
ฝากลมลอยไปหา.. 
 
 
G 
รอเธอคืนกลับมา..
C 
ป่าสน..

INSTRU | Fmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 |

 
ได้ยิน
Fmaj7 
ไหม.. 
 
ใจเพรียกหา..
 
สุดไก
Cmaj7 
ลตา.. 
 
ยังมีฉันคอย..

 
พอรู้ว่าจะก
Dm 
ลับมา.. 
 
พอรู้ว่าลมจะ
G 
พา..
 
ถ้อยความคิดถึง..มากมาย..
 

 
ผ่านที่ใบทิว
C 
สน 
 
 
G/B 
ทนฝ่าความเหน็บ
Am 
หนาว
 
ก่อฟืนรอจวบ
F 
เช้า 
 
อวนเสียงเพ
G 
ลงแต้
C 
นา
 
มูเ
G/B 
ซคี ยัง
Am 
คอย 
 
คนึงในคำ
Em 
มั่น..สัญ
Am 
ญา
Dm 
ฝากลมลอยไปหา.. 
 
 
G 
รอเธอคืนกลับมา..
C 
ป่าสน..

 
ผ่านที่ใบทิว
C 
สน 
 
 
G/B 
ทนฝ่าความเหน็บ
Am 
หนาว
 
ก่อฟืนรอจวบ
F 
เช้า 
 
อวนเสียงเพ
G 
ลงแต้
C 
นา
 
มูเ
G/B 
ซคี ยัง
Am 
คอย 
 
คนึงในคำ
Em 
มั่น..สัญ
Am 
ญา
Dm 
ฝากลมลอยไปหา.. 
 
 
G 
รอเธอคืนกลับมา..
C 
ป่าสน..

OUTRO | Fmaj7 | Fmaj7 | Cmaj7 | Cmaj7 |


มองทิวสน.. มองทิวเขา..
ฝากความคิด.. ลอยลมผ่านไป..
ได้ยินไหม.. ใจเพรียกหา..
สุดไกลตา.. ยังมีฉันคอย..

พอรู้ว่าจะกลับมา.. พอรู้ว่าลมจะพา..
ถ้อยความคิดถึง..มากมาย..

ผ่านที่ใบทิวสน ทนฝ่าความเหน็บหนาว
ก่อฟืนรอจวบเช้า อวนเสียงเพลงแต้นา
มูเซคียังคอย คนึงในคำมั่น..สัญญา
ฝากลมลอยไปหา.. รอเธอคืนกลับมา..ป่าสน..

( ดนตรี )

ได้ยินไหม.. ใจเพรียกหา..
สุดไกลตา.. ยังมีฉันคอย..

พอรู้ว่าจะกลับมา.. พอรู้ว่าลมจะพา..
ถ้อยความคิดถึง..มากมาย..

ผ่านที่ใบทิวสน ทนฝ่าความเหน็บหนาว
ก่อฟืนรอจวบเช้า อวนเสียงเพลงแต้นา
มูเซคียังคอย คนึงในคำมั่น..สัญญา
ฝากลมลอยไปหา.. รอเธอคืนกลับมา..ป่าสน..

ผ่านที่ใบทิวสน ทนฝ่าความเหน็บหนาว
ก่อฟืนรอจวบเช้า อวนเสียงเพลงแต้นา
มูเซคียังคอย คนึงในคำมั่น..สัญญา
ฝากลมลอยไปหา.. รอเธอคืนกลับมา..ป่าสน..

มิวสิควิดีโอ เพราะรู้ว่าจะกลับมาป่าสน.. ดวงดาว เดียวดาย

เพลง : เพราะรู้ว่าจะกลับมาป่าสน.. (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend