คอร์ดเพลง รัจานาคราสขยววาที (พูดไม่เป็นภาษา) ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


Capo #1

G 
พูดไม่เป็นภาษา
 
เพราะ
F#m 
ฉันกำลังร้อง
Bm 
ไห้
 
เพราะเพิ่งรู้
G 
ตัว 
 
ว่าเธอจะจากไป
 
และโดยไม่ย้อนกลับ
D 
มา

 
ฉันเดินกลับไ
A 
ปที่เดิม
 
ที่เราคุ้นเคยเธอ
D 
จำได้ไหม
 
คล้ายเธอเ
A 
ดินก้าวไป 
 
นำหน้าฉันไปไม่น
D 
าน
 
เขาที่เดิน
A 
นำหน้าเรา 
 
กลับกลายเป็นใครไม่
D 
รู้
A/C# 
ที่รู้ไม่ใช่
Em 
เธอ
 
มีแต่
A 
ฉันกับความทรงจำที่เลอะเ
D 
ลือน

 
พูดไม่เป็นภา
G 
ษา 
 
ถามหาอะไร
F#m 
ไม่รู้
 
รู้แต่ผูก
Em 
พันกับความทรง
A 
จำเหล่า
D 
นั้น
 
กลับไปวนเวียนทวน
G 
ซ้ำๆ 
 
ไปย่ำอยู่แต่คำ
F#m 
ถาม
 
ถามหาความเลือน
Em 
ลางอยู่กับภาพ
A 
จำที่คุ้นเ
D 
คย

INSTRU | G A | D | G A | D |

G 
พูดไม่เป็นภาษา
 
เพราะ
F#m 
ฉัน..กำลังร้อง
Bm 
ไห้
 
เพราะเพิ่งรู้
G 
ตัว 
 
ว่าเธอจากไป
 
และโดยไม่ย้อนกลับ
D 
มา

 
ฉันเดินกลับไ
A 
ป..ที่เดิม
 
ที่เราคุ้นเคยเธอ
D 
จำได้ไหม
 
คล้ายว่าเธอเ
A 
ดินก้าวไป 
 
นำหน้าฉันไปไม่น
D 
าน
 
เขาที่เดิน
A 
นำหน้าไป 
 
กลับกลายเป็นใครไม่
D 
รู้
A/C# 
ที่รู้ไม่ใช่
Em 
เธอ
 
มีแต่
A 
ฉันกับความทรงจำที่เลอะเ
D 
ลือน

 
พูดไม่เป็นภา
G 
ษา 
 
ถามหาอะไร
F#m 
ไม่รู้
 
รู้ว่าผูก
Em 
พันกับความทรง
A 
จำเหล่า
D 
นั้น
 
กลับไปวนเวียนทวน
G 
ซ้ำๆ 
 
ไปย้ำอยู่แต่คำ
F#m 
ถาม
 
ถามหาความเลือน
Em 
ลางอยู่กับภาพ
A 
จำที่คุ้นเ
D 
คย

 
ลา ลั่น ลา ลั่น  
Bm 
ล้า
 
มาด่วนจากกันไปแสน
F#m 
ไกล
 
ไปแล้วไปแล้ว
Bm 
ไป 
 
ไปอยู่แห่งใดกันหนอ
F#m 
เธอ
 
ใจฉันยังห่วง
Em 
หาภาพจำติด
A 
ตาเป็นหน้าเ
D 
ธอ
 
เรื่องเรายังเบ
G 
ลอๆ 
 
แต่ก่อนที่เ
A 
ธอจะจากไ
D 

 
ลา ลั่น ลา ลั่น  
Bm 
ล้า
 
มาด่วนจากกันไปแสน
F#m 
ไกล
 
ไป แล้วไป แล้ว
Bm 
ไป 
 
ไปอยู่แห่งใดกันหนอ
F#m 
เธอ
 
ใจฉันยังห่วง
Em 
หาภาพจำติด
A 
ตาแต่หน้าเ
D 
ธอ
 
เรื่องเรายังเบ
G 
ลอๆ 
 
แต่ก่อนที่เ
A 
ธอจะจากไ
D 

 
เรื่องเรายังเบ
G 
ลอๆ 
 
แต่ก่อนที่เ
A 
ธอจะจากไ
D 
 
เรื่องเรายังเบ
G 
ลอๆ 
 
แต่ก่อนที่เ
A 
ธอจะจากไ
D 


พูดไม่เป็นภาษา
เพราะฉันกำลังร้องไห้
เพราะเพิ่งรู้ตัว ว่าเธอเดินจากไป
และโดยไม่ย้อนกลับมา

ฉันเดินกลับไปที่เดิม
ที่เราคุ้นเคยเธอจำได้ไหม
คล้ายเธอเดินก้าวไป นำหน้าฉันไปไม่นาน
เขาที่เดินนำหน้าเรา กลับกลายเป็นใครไม่รู้
ที่รู้ไม่ใช่เธอ
มีแต่ฉันกับความทรงจำที่เลอะเลือน

พูดไม่เป็นภาษา ภาษาอะไรไม่รู้
รู้แต่ผูกพันกับความทรงจำเหล่านั้น
กลับไปวนเวียนทวนซ้ำๆ ไปย่ำอยู่แต่คำถาม
ถามว่าความเลือนลางอยู่กับภาพจำที่คุ้นเคย

( ดนตรี )

พูดไม่เป็นภาษา
เพราะฉันกำลังร้องไห้
เพราะเพิ่งรู้ตัว ว่าเธอเดินจากไป
และโดยไม่ย้อนกลับมา

ฉันเดินกลับไปที่เดิม
ที่เราคุ้นเคยเธอจำได้ไหม
คล้ายเธอเดินก้าวไป นำหน้าฉันไปไม่นาน
เขาที่เดินนำหน้าเรา กลับกลายเป็นใครไม่รู้
ที่รู้ไม่ใช่เธอ
มีแต่ฉันกับความทรงจำที่เลอะเลือน

พูดไม่เป็นภาษา ภาษาอะไรไม่รู้
รู้แต่ผูกพันกับความทรงจำเหล่านั้น
กลับไปวนเวียนทวนซ้ำๆ ไปย่ำอยู่แต่คำถาม
ถามว่าความเลือนลางอยู่กับภาพจำที่คุ้นเคย

ลา ลั่น ลา ลั่น ล้า
มาด่วนจากกันไปแสนไกล
ไปแล้วไปแล้วไป ไปอยู่แห่งใดกันหนอเธอ
ใจฉันยังห่วงหาภาพจำติดตาเป็นหน้าเธอ
เรื่องเรายังเบลอๆ แต่ก่อนที่เธอจะจากไป

ลา ลั่น ลา ลั่น ล้า
มาด่วนจากกันไปแสนไกล
ไป แล้วไป แล้วไป ไปอยู่แห่งใดกันหนอเธอ
ใจฉันยังห่วงหาภาพจำติดตาแต่หน้าเธอ
เรื่องเรายังเบลอๆ แต่ก่อนที่เธอจะจากไป

เรื่องเรายังเบลอๆ แต่ก่อนที่เธอจะจากไป
เรื่องเรายังเบลอๆ แต่ก่อนที่เธอจะจากไป

มิวสิควิดีโอ รัจานาคราสขยววาที (พูดไม่เป็นภาษา) ดวงดาว เดียวดาย

เพลง : รัจานาคราสขยววาที (พูดไม่เป็นภาษา) (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend