คอร์ดเพลง เธอเอาไปทุกอย่าง ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


Capo #1
INTRO | D | A | Bm | G |
INTRO | D | A | Bm | G |

D 
เขาเอาดวงดาราไปจากเ
A 
รา
D 
เขาเอาความหวังไปจาก
G 
กัน
D 
เขาทิ้งความรัก..ให้ล
A 
อยไปกับลม
 
ทอด
Bm 
ทิ้งให้มึนงง..อยู่บนด
G 
าวที่งมงาย..

D 
เขาขอความรักเขาคืนไ
A 
 
แม้น
Bm 
เงาที่ร่างเอาไว้ก็เจือจ
G 
าง
D 
นี่เขาลืมเราแล้วหรื
A 
อไร
 
มีแต่
Bm 
เราที่ยังทำใจ..ไม่ไ
G 
ด้เอง..

 
ลอย
Bm 
คว้าง.. 
 
อ้าง
F#m 
ว้างเกินใจจะก
G 
ล้า
 
ฝ่ามร
F#m 
สุม.. 
 
ที่
Bm 
สุมดวงตาเอ
F#m 
าไว้
 
ที่โ
Bm 
ถมมาจนสั่นไ
F#m 
หว
 
ใจหน
Em 
อใจ.. 
 
ปลิวห
A 
ายลอยไปในอาก
D 
าศ

 
  กลายมาเป็น
F#m 
ฝน 
 
กลายมาเป็น
Bm 
น้ำ
 
  กลายมาเป็นเรื่องร
A 
าวให้จดจำ
D 
  ในช่วงฤดู
F#m 
ฝน..จนเข้าฤดู
Bm 
หนาว
 
  หลากหลายเรื่องร
A 
าวยังจดจำ
D 
  กลางคืนฤดู
F#m 
ร้อน 
 
ตอนเธอมาจา
Bm 
กลา
 
  ในค่ำคืนที่
A 
ฟ้า..เคว้งคว้างว่างเปล่า..

INSTRU | D | A | Bm | G |
INSTRU | D | A | Bm | G |

 
 
D 
  เขาคืนความรักเ
A 
รามา
 
คล้าย
Bm 
ฟ้ากลืนดวงดารา..เราไ
G 
D 
เขาดับแสงทุกด
A 
วงที่แสงสว่างไสว
 
รูด
Bm 
ม่านความจิมพริ้มปาด
G 
น้ำตา..

 
ลอย
Bm 
คว้าง.. 
 
อ้าง
F#m 
ว้างเกินใจจะก
G 
ล้า
 
ฝ่ามร
F#m 
สุม.. 
 
ที่
Bm 
สุมดวงตาเอ
F#m 
าไว้
 
ที่โ
Bm 
ถมมาจนสั่นไ
F#m 
หว
 
ใจหน
Em 
อใจ.. 
 
ปลิวห
A 
ายลอยไปในอาก
D 
าศ

 
  กลายมาเป็น
F#m 
ฝน 
 
กลายมาเป็น
Bm 
น้ำ
 
  กลายมาเป็นเรื่องร
A 
าวให้จดจำ
D 
  ในช่วงฤดู
F#m 
ฝน..จนเข้าฤดู
Bm 
หนาว
 
  หลากหลายเรื่องร
A 
าวยังจดจำ
D 
  กลางคืนฤดู
F#m 
ร้อน 
 
ตอนเธอมาจา
Bm 
กลา
 
  ในค่ำคืนที่
A 
ฟ้า..เคว้งคว้างว่าง..เปล่า..

INSTRU | D | A | Bm | G | ( 2 Times )

D 
  เขาเอาดวงดา
A 
ราเราไป
Bm 
  เขาเอาความห
G 
วังเราไป


เขาเอาดวงดาราไปจากเรา
เขาเอาความหวังไปจากกัน
เขาทิ้งความรัก..ให้ลอยไปกับลม
ทอดทิ้งให้มึนงง..อยู่บนดาวที่งมงาย..

เขาขอความรักเขาคืนไป
แม้นเงาที่ร่างเอาไว้ก็เจือจาง
นี่เขาลืมเราแล้วหรือไร
มีแต่เราที่ยังทำใจ..ไม่ได้เอง..

ลอยคว้าง.. อ้างว้างเกินใจจะกล้า
ฝ่ามรสุม.. ที่สุมดวงตาเอาไว้
ที่โถมมาจนสั่นไหว
ใจหนอใจ.. ปลิวหายลอยไปในอากาศ

กลายมาเป็นฝน กลายมาเป็นน้ำ
กลายมาเป็นเรื่องราวให้จดจำ
ในช่วงฤดูฝน..จนเข้าฤดูหนาว
หลากหลายเรื่องราวยังจดจำ
กลางคืนฤดูร้อน ตอนเธอมาจากลา
ในค่ำคืนที่ฟ้า..เคว้งคว้างว่างเปล่า..

( ดนตรี )

เขาคืนความรักเรามา
คล้ายฟ้ากลืนดวงดารา..เราไป
เขาดับแสงทุกดวงที่แสงสว่างไสว
รูดม่านความจิมพริ้มปาดน้ำตา..

ลอยคว้าง.. อ้างว้างเกินใจจะกล้า
ฝ่ามรสุม.. ที่สุมดวงตาเอาไว้
ที่โถมมาจนสั่นไหว
ใจหนอใจ.. ปลิวหายลอยไปในอากาศ

กลายมาเป็นฝน กลายมาเป็นน้ำ
กลายมาเป็นเรื่องราวให้จดจำ
ในช่วงฤดูฝน..จนเข้าฤดูหนาว
หลากหลายเรื่องราวยังจดจำ
กลางคืนฤดูร้อน ตอนเธอมาจากลา
ในค่ำคืนที่ฟ้า..เคว้งคว้างว่าง..เปล่า..

( ดนตรี )

เขาเอาดวงดาราเราไป
เขาเอาความหวังเราไป

มิวสิควิดีโอ เธอเอาไปทุกอย่าง ดวงดาว เดียวดาย

เพลง : เธอเอาไปทุกอย่าง (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง :
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend