คอร์ดเพลง ทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอ ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | C | C | Am | Am |
INTRO | F | F | C | C |

C 
ลาลัลลา 
 
ขอบฟ้าที่
Am 
ยังอยู่
 
เปลี่ยนไปทุกวันก็
F 
รู้ 
 
เปลี่ยนตามไม่
G 
ทัน 
 
ไม่เป็นไร
C 
เผลอลอยตาม 
 
หลุดหายไปแต่วัน
Am 
คืนไหน
 
กลับมาเสียทีเถอะ
F 
ใจ 
 
กลับไปร่างก
G 
ายยินดี

Am 
พาตัวเองกลับมา 
 
 
Em 
คืนคนอื่นกลับไป
 
ยังที่เริ่มต้นก้า
F 
วมา 
 
ส่งกันด้วย
G 
ยังยินดี
Am 
สายลมจะนำทาง 
 
 
Em 
ทิ้งบางอย่างเอาไว้
 
ให้กลายเป็นเ
F 
รื่องราว 
 
ที่เคยเกิด
G 
ขึ้นก็พอ

INSTRU | Am | Am | G | G |
INSTRU | Am | Am | G | G |
INSTRU | Dm | Dm | C | C |

C 
ลา ลั้น ลา ส่งกันมาไ
Am 
กลได้แค่นี้
 
ยอมรับเรื่องราวที่เ
F 
กิดมี 
 
ยินดีที่เ
G 
คยร่วมทาง
C 
เผลอลอยตาม 
 
หลุดหายไปแต่วัน
Am 
คืนไหน
 
กลับมาเสียทีเถอะ
F 
ใจ 
 
กลับไปร่างก
G 
ายยินดี

Am 
พาตัวเองกลับมา 
 
 
Em 
คืนคนอื่นกลับไป
 
ยังที่เริ่มต้นก้า
F 
วมา 
 
ส่งกันด้วยค
G 
วามยินดี
Am 
สายลมจะนำทาง 
 
 
Em 
ทิ้งบางอย่างเอาไว้
 
ให้กลายเป็นเ
F 
รื่องราว 
 
ที่เคยเกิด
G 
ขึ้นก็พอ

Am 
สายลมจะนำทาง 
 
 
Em 
ทิ้งบางอย่างเอาไว้
 
ให้กลายเป็นเ
F 
รื่องราว 
 
ที่เคยเกิด
G 
ขึ้นก็พอ

INSTRU | Am | Am | Em | Em |
INSTRU | Am | Am | G | G |

Am 
พาตัวเองกลับมา 
 
 
Em 
คืนคนอื่นกลับไป
 
ยังที่เ
F 
ริ่มต้นก้าวมา 
 
ส่งกันด้วยยัง
G 
ยินดี


ลาลัลลา ขอบฟ้าที่ยังอยู่
เปลี่ยนไปทุกวันก็รู้ เปลี่ยนตามไม่ทัน ไม่เป็นไร
เผลอลอยตาม หลุดหายไปแต่วันคืนไหน
กลับมาเสียทีเถอะใจ กลับไปร่างกายยินดี

พาตัวเองกลับมา คืนคนอื่นกลับไป
ยังที่เริ่มต้นก้าวมา ส่งกันด้วยยังยินดี
สายลมจะนำทาง ทิ้งบางอย่างเอาไว้
ให้กลายเป็นเรื่องราว ที่เคยเกิดขึ้นก็พอ

( ดนตรี )

ลา ลั้น ลา ส่งกันมาไกลได้แค่นี้
ยอมรับเรื่องราวที่เกิดมี ยินดีที่เคยร่วมทาง
เผลอลอยตาม หลุดหายไปแต่วันคืนไหน
กลับมาเสียทีเถอะใจ กลับไปร่างกายยินดี

พาตัวเองกลับมา คืนคนอื่นกลับไป
ยังที่เริ่มต้นก้าวมา ส่งกันด้วยความยินดี
สายลมจะนำทาง ทิ้งบางอย่างเอาไว้
ให้กลายเป็นเรื่องราว ที่เคยเกิดขึ้นก็พอ

สายลมจะนำทาง ทิ้งบางอย่างเอาไว้
ให้กลายเป็นเรื่องราว ที่เคยเกิดขึ้นก็พอ

( ดนตรี )

พาตัวเองกลับมา คืนคนอื่นกลับไป
ยังที่เริ่มต้นก้าวมา ส่งกันด้วยยังยินดี

มิวสิควิดีโอ ทิ้งบางอย่างเอาไว้ ดวงดาว เดียวดาย

เพลง : ทิ้งบางอย่างเอาไว้ให้กลายเป็นเรื่องราวที่เคยเกิดขึ้นก็พอ
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend