คอร์ดเพลง กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝนสาดส่งใส่ความเหงาหอบรักที่ว่างเปล่ามีเพียงแต่เราที่เฉาไป ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


INTRO | G | Bm | Am | Dm |

C 
  ในวันที่ลมฝ
Cm 
น..โปรยมา
 
ทำให้
Bm 
ฉันรู้..ว่าเธอ..ยัง
Em 
อยู่
 
อยู่ใน
Bm 
ชีวิต 
 
ไม่เคย
Am 
จางห่างหายกันไปดั่งลม
 
ที่
Bm 
พัดมาเยือนในยามที่ใจ
 
เหว่
Am 
ว้า เลือนรางรุมเร้า เกิ
D 
นจะเยียวยา

 
กรุ่นกลิ่นโปรยลม
G 
ฝน 
 
สาดส่งใส่ความ
Bm 
เหงา
 
หอบรักที่ว่างเ
Am 
ปล่า 
 
มีเพียงแต่เราที่เฉ
D 
าไป
 
ความจริงไม่มีแ
G 
ล้ว 
 
ตัวตนเธอลับหา
Bm 
ยไป
 
ดูเดียวดายในเดือนใ
Am 
หม่
 
ใต้เสื้อกั
D 
นฝน.. ตั
G 
วเดิม.. 
 
 
D 

INSTRU | G | Bm | Am | D7 |

C 
  และฝน..ก็โ
Cm 
ปรยมา..
 
หอบเอา
Bm 
น้ำตา 
 
ในช่วงที่เ
Em 
ลยผ่าน
 
ตอกแล
Bm 
ะย้ำ 
 
ว่าความ
Em 
จริงไม่มีวัน
 
จะให้
Bm 
ฝนชะเธอไป 
 
ไม่
Am 
มีวัน
 
ที่
D 
น้ำตา..จะจางไปกับ
G 
ฝน.. 
 
 
D 

 
กรุ่นกลิ่นโปรยลม
G 
ฝน 
 
สาดส่งใส่ความ
Bm 
เหงา
 
หอบรักที่ว่างเ
Am 
ปล่า 
 
มีเพียงแต่เราที่เฉ
D 
าไป
 
ความจริงไม่มีแ
G 
ล้ว 
 
ตัวตนเธอลับหา
Bm 
ยไป
 
ดูเดียวดายในเดือนใ
Am 
หม่
 
ใต้เสื้อกั
D 
นฝน.. ตั
G 
วเดิม.. 
 
 
D 

 
กรุ่นกลิ่นโปรยลม
G 
ฝน 
 
สาดส่งใส่ความ
Bm 
เหงา
 
หอบรักที่ว่างเ
Am 
ปล่า 
 
มีเพียงแต่เราที่เฉ
D 
าไป
 
ความจริงไม่มีแ
G 
ล้ว 
 
ตัวตนเธอลับหา
Bm 
ยไป
 
ดูเดียวดายในเดือนใ
Am 
หม่
 
ใต้เสื้อกั
D 
นฝน.. ตั
G 
วเดิม.. 
 
 
D 

 
ความจริงไม่มีแ
G 
ล้ว.. 
 
ตัวตนเธอลับหา
Bm 
ยไป
 
ดูเดียวดายในเดือนใ
Am 
หม่
 
ใต้เสื้อกั
D 
นฝน.. ตัวเ
G 
ดิม..


ในวันที่ลมฝน โปรยมา
ทำให้ฉันรู้..ว่าเธอ..ยังอยู่
อยู่ในชีวิต ไม่เคยจางห่างหายกันไปดั่งลม
ที่พัดมาเยือนในยามที่ใจ
เหว่ว้า เลือนรางรุมเร้า เกินจะเยียวยา

กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝน สาดส่งใส่ความเหงา
หอบรักที่ว่างเปล่า มีเพียงแต่เราที่เฉาไป
ความจริงไม่มีแล้ว ตัวตนเธอลับหายไป
ดูเดียวดายในเดือนใหม่
ใต้เสื้อกันฝน..ตัวเดิม..

( ดนตรี )

และฝน..ก็โปรยมา..
หอบเอาน้ำตา ในช่วงที่เลยผ่าน
ตอกและย้ำ ว่าความจริงไม่มีวัน
จะให้ฝนชะเธอไป ไม่มีวัน
ที่น้ำตา..จะจางไปกับฝน..

กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝน สาดส่งใส่ความเหงา
หอบรักที่ว่างเปล่า มีเพียงแต่เราที่เฉาไป
ความจริงไม่มีแล้ว ตัวตนเธอลับหายไป
ดูเดียวดายในเดือนใหม่
ใต้เสื้อกันฝน..ตัวเดิม..

กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝน สาดส่งใส่ความเหงา
หอบรักที่ว่างเปล่า มีเพียงแต่เราที่เฉาไป
ความจริงไม่มีแล้ว ตัวตนเธอลับหายไป
ดูเดียวดายในเดือนใหม่
ใต้เสื้อกันฝน..ตัวเดิม..

ความจริงไม่มีแล้ว.. ตัวตนเธอลับหายไป
ดูเดียวดายในเดือนใหม่
ใต้เสื้อกันฝน..ตัวเดิม..

มิวสิควิดีโอ กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝนสาดส่งใส่ความเหงา

เพลง : กรุ่นกลิ่นโปรยลมฝนสาดส่งใส่ความเหงา.. (คอร์ด)
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
เนื้อร้อง/ทำนอง : ดวงดาว เดียวดาย
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend