คอร์ดเพลง อยู่แห่งหนไหนใกล้ไกลจะไปหา ดวงดาว เดียวดาย

  
Text   


INTRO | G | D | G | D | G | D |

 
ใครคน
G 
นั้นเธออยู่ที่ไหนหัวใจไป
D 
หา
 
เอ่ยวา
G 
จาเลือกตามสายลม 
 
บ่ใจ๊อยากเ
D 
จอ
 
อยู่ที่ใ
Em 
ดกันหนา แค่อยากออก
F#m 
ตามหาเธอ
 
สายลมละ
Bm 
เมอพัดไปถึงเ
A 
ธอ 
 
ละเมอบ้างไ
D 
หม

 
เธออยู่ภู
Bm 
เขา 
 
หรือเธออยู่
F#m 
ทะเล
 
ได้ยินเสียงเ
Em 
พลงบรรเลงตาม
A 
หาบ้างไ
D 
หม
 
อยากมีคน
Bm 
นั่งเคียงข้าง 
 
เปิดเพลง
F#m 
เบาๆ 
 
คลอไป
 
ฝันเกินไปไ
Em 
หม 
 
อยากเจออีกใ
A 
จ.. 
 
อยากไปตา
D 
มหา

INSTRU | G | D | G | D |
INSTRU | G | D | G | D |

 
ใครคน
G 
นั้นเธออยู่ที่ไหนหัวใจไป
D 
หา
 
เอ่ยวา
G 
จาเลือกตามสายลม 
 
บ่ใจ๊อยากเ
D 
จอ
 
อยู่ที่ใ
Em 
ดกันหนา แค่อยากออก
F#m 
ตามหาเธอ
 
สายลมละ
Bm 
เมอพัดไปถึงเ
A 
ธอ 
 
ละเมอบ้างไ
D 
หม

 
เธออยู่ภู
Bm 
เขา 
 
หรือเธออยู่
F#m 
ทะเล
 
ได้ยินเสียงเ
Em 
พลงบรรเลงตาม
A 
หาบ้างไ
D 
หม
 
อยากมีคน
Bm 
นั่งเคียงข้าง 
 
เปิดเพลง
F#m 
เบาๆ 
 
คลอไป
 
ฝันเกินไปไ
Em 
หม 
 
อยากเจออีกใ
A 
จ.. 
 
อยากไปตา
D 
มหา

 
อยู่แห่งหนไ
Bm 
หน 
 
ใกล้ไกลจะไ
F#m 
ปหา
 
ฝากเพลงช่วย
Em 
พาให้ใครป้าย
A 
ยา 
 
จนเธอได้ยิ
D 
นเพลงนี้
 
มีคนอยาก
Bm 
พบเธอมาก 
 
อยู่ที่ไ
F#m 
หนกันนี่
 
ขอเธอค
Em 
นดีได้ยินเพลง
A 
นี้ส่งเพลงกลั
D 
บมา

 
อยู่แห่งหนไ
Bm 
หน 
 
ใกล้ไกลจะไ
F#m 
ปหา
 
ฝากเพลงช่วย
Em 
พาให้ใครป้าย
A 
ยา 
 
จนเธอได้ยิ
D 
นเพลงนี้
 
มีคนอยาก
Bm 
พบเธอมาก 
 
อยู่ที่ไ
F#m 
หนกันนี่
 
ขอเธอค
Em 
นดีได้ยินเพลง
A 
นี้ส่งเพลงกลั
D 
บมา

 
ขอเธอคน
Em 
ดีหากได้ยินบทเพลง
A 
นี้
 
ช่วยส่งเพลงกลั
D 
บมา
 
ขอเธอคน
Bm 
ดีหากได้ยินบทเพลง
A 
นี้
 
ช่วยส่งเพลงนี้ตอบกลับ
D 
มา..


ใครคนนั้นเธออยู่ที่ไหนหัวใจไปหา
เอ่ยวาจาเลือกตามสายลม บ่ใจ๊อยากเจอ
อยู่ที่ใดกันหนาแค่อยากออกตามหาเธอ
สายลมละเมอพัดไปถึงเธอ ละเมอบ้างไหม

เธออยู่ภูเขา หรือเธออยู่ทะเล
ได้ยินเสียงเพลงบรรเลงตามหาบ้างไหม
อยากมีคนนั่งเคียงข้าง เปิดเพลงเบาๆ คลอไป
ฝันเกินไปไหม อยากเจออีกใจ.. อยากไปตามหา

( ดนตรี )

ใครคนนั้นเธออยู่ที่ไหนหัวใจไปหา
เอ่ยวาจาเลือกตามสายลม บ่ใจ๊อยากเจอ
อยู่ที่ใดกันหนาแค่อยากออกตามหาเธอ
สายลมละเมอพัดไปถึงเธอ ละเมอบ้างไหม

เธออยู่ภูเขา หรือเธออยู่ทะเล
ได้ยินเสียงเพลงบรรเลงตามหาบ้างไหม
อยากมีคนนั่งเคียงข้าง เปิดเพลงเบาๆ คลอไป
ฝันเกินไปไหม อยากเจออีกใจ.. อยากไปตามหา

อยู่แห่งหนไหน ใกล้ไกลจะไปหา
ฝากเพลงช่วยพาให้ใครป้ายยา จนเธอได้ยินเพลงนี้
มีคนอยากพบเธอมาก อยู่ที่ไหนกันนี่
ขอเธอคนดีได้ยินเพลงนี้ส่งเพลงกลับมา

อยู่แห่งหนไหน ใกล้ไกลจะไปหา
ฝากเพลงช่วยพาให้ใครป้ายยา จนเธอได้ยินเพลงนี้
มีคนอยากพบเธอมาก อยู่ที่ไหนกันนี่
ขอเธอคนดีได้ยินเพลงนี้ส่งเพลงกลับมา

ขอเธอคนดีหากได้ยินบทเพลงนี้
ช่วยส่งเพลงกลับมา
ขอเธอคนดีหากได้ยินบทเพลงนี้
ช่วยส่งเพลงนี้ตอบกลับมา..

มิวสิควิดีโอ อยู่แห่งหนไหนใกล้ไกลจะไปหา ดวงดาว เดียวดาย

เพลง : อยู่แห่งหนไหนใกล้ไกลจะไปหา
ศิลปิน : ดวงดาว เดียวดาย
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend