คอร์ดเพลง เปิดใจให้ขี้เหล้าแหน่ ตั๊กแตน ยงโย่, เนสกาแฟ ศรีนคร

  
Text   


INTRO | A | F#m | D | E | E |

 
ถึง
A 
น้องสิเมาสุมื้อ 
 
ถึง
F#m 
มือสิกำแต่ขวด
 
ย้อนความ
D 
ฮักแสนเจ็บปวด 
 
ที่ผ่า
A 
นมา
 
บ่เคย
A 
พ้อดอกฮักจริง 
 
มีแต่
C#m 
ถึกถิ่มป๋า
 
เป็นส
D 
าวขี้เหล้าจนไทบ้าน
E 
ส่า
 
เมาบ่เป็นท่าจักไ
A 
ผสิเอา

 
ความจริงใ
D 
จบ่ได้วัดกันที่ดี
E 
กรี
 
เห็นเมาจั่ง
C#m 
ซี้กะอย่าฟ้าวติฟ้า
F#m 
วไล่
 
คันอ้ายมักน้
D 
องสิเซาเหล้าไห่กะได้
 
ขอแค่จริงใ
E 
จและฮักกันก็
E 
พอ

 
เปิดใจให้ขี้เห
A 
ล้าแน 
 
เปิดใจให้ขี้เ
F#m 
หล้าแน
 
ภาพลักษณ์ดู
D 
แย่แต่ฮักแท้เด้อ้
E 
าย
 
เปิดใจให้ขี้เห
A 
ล้าแน 
 
เปิดใจให้ขี้เ
F#m 
หล้าแน
 
ถึงน้องมักแ
D 
ก้แต่ก่ะดูแลอ้ายไ
E 
ด้
 
คันบ่เ
D 
ซื่อ 
 
กะลอ
E 
งเบิ่ง
 
ลองคบ
C#m 
เบิ่ง 
 
บ่เสีย
F#m 
หาย
 
เห็นน้องมักเห
D 
ล้าแต่กะบ่เคยตั๋วไ
E 
ผ 
 
เด้อ้าย
 
เปิดใจให้ขี้เหล้าแน..
 

INSTRU | A | F#m | D | E | ( 2 Times ) | E |

 
โอ้ย
A 
น้อ.. 
 
โปรดจงเ
F#m 
ห็นใจ
 
อ้ายเ
D 
อ้ย.. 
 
อ้ายเ
E 
อ่ย..
 
คนห
A 
ล่อ.. 
 
คนเท่
F#m 
เอ้ย..
 
อย่าเยาะเ
D 
ย้ย 
 
วาน้องบ่
E 
ดี

 
อย่าได้
D 
ติแถลงเว้า 
 
ว่าน้อง
E 
นี้ขี้เมา
 
เป็นธรรม
C#m 
ชาติของคนเหงา
 
บ่มีคน
F#m 
คุยก่อนนอน
 
โปรดเ
D 
อื้ออาทร 
 
และ
E 
จงเห็นใจ
 
เปิดใจให้สาวขี้เหล้าคนนี้..
 

INSTRU | A | F#m | D | E |

 
ความจริงใ
D 
จบ่ได้วัดกันที่ดี
E 
กรี
 
เห็นเมาจั่ง
C#m 
ซี้กะอย่าฟ้าวติฟ้า
F#m 
วไล่
 
คั่นอ้ายมักน้
D 
องสิเซาเหล้าไห่กะได้
 
ขอแค่จริงใ
E 
จและฮักกันก็พอ

 
เปิดใจให้ขี้เห
A 
ล้าแน 
 
เปิดใจให้ขี้เ
F#m 
หล้าแน
 
ภาพลักษณ์ดู
D 
แย่แต่ฮักแท้เด้อ้
E 
าย
 
เปิดใจให้ขี้เห
A 
ล้าแน 
 
เปิดใจให้ขี้เ
F#m 
หล้าแน
 
ถึงน้องมักแ
D 
ก้แต่ก่ะดูแลอ้ายไ
E 
ด้
 
คั่นบ่เ
D 
ซื่อ 
 
กะลอ
E 
งเบิ่ง
 
ลองคบ
C#m 
เบิ่ง 
 
บ่เสีย
F#m 
หาย
 
เห็นน้องมักเห
D 
ล้าแต่กะบ่เคยตั๋วไ
E 
ผ 
 
เด้อ้าย

 
เปิดใจให้ขี้เห
A 
ล้าแน 
 
เปิดใจให้ขี้เ
F#m 
หล้าแน
 
ภาพลักษณ์ดู
D 
แย่แต่ฮักแท้เด้อ้
E 
าย
 
เปิดใจให้ขี้เห
A 
ล้าแน 
 
เปิดใจให้ขี้เ
F#m 
หล้าแน
 
ถึงน้องมักแ
D 
ก้แต่ก่ะดูแลอ้ายไ
E 
ด้
 
คันบ่เ
D 
ซื่อ 
 
กะลอ
E 
งเบิ่ง
 
ลองคบ
C#m 
เบิ่ง 
 
บ่เสีย
F#m 
หาย
 
เห็นน้องมักเห
D 
ล้าแต่กะบ่เคยตั๋วไ
E 
ผ 
 
เด้อ้าย
 
เปิดใจให้ขี้เหล้าแน..
 

OUTRO | A | F#m | D | E | ( 2 Times ) | A |


ถึงน้องสิเมาสุมื้อ ถึงมือสิกำแต่ขวด
ย้อนความฮักแสนเจ็บปวด ที่ผ่านมา
บ่เคยพ้อดอกฮักจริง มีแต่ถึกถิ่มป๋า
เป็นสาวขี้เหล้าจนไทบ้านส่า
เมาบ่เป็นท่าจักไผสิเอา

ความจริงใจบ่ได้วัดกันที่ดีกรี
เห็นเมาจั่งซี้กะอย่าฟ้าวติฟ้าวไล่
คันอ้ายมักน้องสิเซาเหล้าไห่กะได้
ขอแค่จริงใจและฮักกันก็พอ

เปิดใจให้ขี้เหล้าแน เปิดใจให้ขี้เหล้าแน
ภาพลักษณ์ดูแย่แต่ฮักแท้เด้อ้าย
เปิดใจให้ขี้เหล้าแน เปิดใจให้ขี้เหล้าแน
ถึงน้องมักแก้แต่ก่ะดูแลอ้ายได้
คันบ่เซื่อ กะลองเบิ่ง
ลองคบเบิ่ง บ่เสียหาย
เห็นน้องมักเหล้าแต่กะบ่เคยตั๋วไผ เด้อ้าย
เปิดใจให้ขี้เหล้าแน..

( ดนตรี )

โอ้ยน้อ.. โปรดจงเห็นใจ
อ้ายเอ้ย.. อ้ายเอ่ย..
คนหล่อ.. คนเท่เอ้ย..
อย่าเยาะเย้ย วาน้องบ่ดี

อย่าได้ติแถลงเว้า ว่าน้องนี้ขี้เมา
เป็นธรรมชาติของคนเหงา
บ่มีคนคุยก่อนนอน
โปรดเอื้ออาทร และจงเห็นใจ
เปิดใจให้สาวขี้เหล้าคนนี้..

( ดนตรี )

ความจริงใจบ่ได้วัดกันที่ดีกรี
เห็นเมาจั่งซี้กะอย่าฟ้าวติฟ้าวไล่
คั่นอ้ายมักน้องสิเซาเหล้าไห่กะได้
ขอแค่จริงใจและฮักกันก็พอ

เปิดใจให้ขี้เหล้าแน เปิดใจให้ขี้เหล้าแน
ภาพลักษณ์ดูแย่แต่ฮักแท้เด้อ้าย
เปิดใจให้ขี้เหล้าแน เปิดใจให้ขี้เหล้าแน
ถึงน้องมักแก้แต่ก่ะดูแลอ้ายได้
คั่นบ่เซื่อ กะลองเบิ่ง
ลองคบเบิ่ง บ่เสียหาย
เห็นน้องมักเหล้าแต่กะบ่เคยตั๋วไผ เด้อ้าย

เปิดใจให้ขี้เหล้าแน เปิดใจให้ขี้เหล้าแน
ภาพลักษณ์ดูแย่แต่ฮักแท้เด้อ้าย
เปิดใจให้ขี้เหล้าแน เปิดใจให้ขี้เหล้าแน
ถึงน้องมักแก้แต่ก่ะดูแลอ้ายได้
คันบ่เซื่อ กะลองเบิ่ง
ลองคบเบิ่ง บ่เสียหาย
เห็นน้องมักเหล้าแต่กะบ่เคยตั๋วไผ เด้อ้าย
เปิดใจให้ขี้เหล้าแน..

มิวสิควิดีโอ เปิดใจให้ขี้เหล้าแหน่

เพลง : เปิดใจให้ขี้เหล้าแหน่ (คอร์ด)
ศิลปิน : ตั๊กแตน ยงโย่, เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง : บีท วรัญญู
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานศิลปิน : 0649923555
4 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend