คอร์ดเพลง ขอบคุณที่มีเธอ เนสกาแฟ ศรีนคร feat.โชกุบุ๊สึอัศวินนมผง

  
Text   
คอร์ดเพลง ขอบคุณที่มีเธอ เนสกาแฟ ศรีนคร

ขอบคุณที่มีเธอ

แนวเพลง #อีสาน
คอร์ด : A,Bm,C#m,D,E,F#m


INTRO | F#m | D | A | E |
INTRO | F#m | D | A | E | E |
INTRO | F#m | D | A | E |
INTRO | F#m | D | A | E | E |

 
โอ้
F#m 
เด้ชีวิต 
 
เมื่อย
D 
เด้แต่ละมื้อ
 
แฮงสิ
A 
บืน สิสู้ กะบ่
E 
มี
 
ถืกปัญ
D 
หาความจน 
 
หนี้
C 
สินกดขี่
 
อยากสิ
Bm 
หนีไปไกลแสนไกลกะจน
E 
ปัญญา

 
กะย้อนว่า
Bm 
ยังมีมือ 
 
สอง
C 
ตีนกะยังไหว
 
ยังมีใ
D 
จ 
 
ให้กัดฟัน
E 
สู้ 
 
ให้อยู่
A 
ต่อ
 
เศรษฐ
D 
กิจไทยต้องดี 
 
ท่องไว้ใน
C 
ใจอย่าฟ้า
F#m 
วท้อ
 
ตั้งแต่มี
Bm 
เธอเข้ามาอยู่เขียงข้าง
E 
กัน

 
ขอบคุณที่ยังมีเ
A 
ธอ 
 
เป็นกำลัง
F#m 
ใจ
 
แม่นเหมื่อยส่ำ
D 
ใด๋ 
 
กะมีใจสู้
E 
ต่อ
 
คุ้มค่าชีวิตที่
A 
สู้ 
 
ที่ยังบ่
D 
ท้อ
 
ที่เฮ็ดให้การ
A 
รอมันบ่ไร้
E 
ค่า
 
ขอบคุณที่เข้า
F#m 
มา..
E 
 
กุมมือผ่านปัญ
D 
หาที่เอิ้นว่าความ
E 
จน
 
ให้สมที่ทน
A 
สู้ 
 
คนเดียวม
F#m 
าดน
 
ดีใจห
D 
ลายที่ยังมีคนหันม
E 
อง..
 
เศรษฐกิจไทยต้อง
A 
ดี..
E 

INSTRU | F#m | F#m | F#m | E |

F#m 
  หลายปัญหาที่คนมักมองข้าม
 
  เศรษฐ
D 
กิจเมืองไทย 
 
พรรคผมจะช่วยสร้าง
 
  ปัญ
A 
หาเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่ 1 2 3
 
  พวก
E 
คุณมีสิทธิ์คิด 
 
ไม่มีใครคิดประนาม

 
ปัญ
F#m 
หาบ้านเมือง 
 
เราต้องช่วยกันแก้
 
ต้องไม่ย
D 
อมประเทศไหนให้มามองว่าเราแย่
 
คุณ
A 
แค่ต้องคิด 
 
ส่วนผมแค่ต้องจำ
 
และเ
E 
รื่องที่เหลือปล่อยให้ผมลงมือทำ

 
คุณ
F#m 
ภาพชีวิต 
 
ไม่ต้องใช้แค่แบงค์ร้อย
 
แค่ป
D 
รับเศรษฐกิจ 
 
ช่วยชีวิตคนเป็นร้อย
A 
พี่น้องเรา 
 
เศรษฐกิจต้องดี
 
E 
ถานท่องเที่ยวของไทยเราก็มี
 
จับมือร่วมพร้อมพุ่งมุ่งทะยาน
 
 
สู่แดนไทยไม่มีใครทรมาน
 

INSTRU | D | A | E | F#m |
INSTRU | D | A | E | E | E |

 
กะย้อนว่า
Bm 
ยังมีมือ 
 
สอง
C 
ตีนกะยังไหว
 
ยังมีใ
D 
จ 
 
ให้กัดฟัน
E 
สู้ 
 
ให้อยู่
A 
ต่อ
 
เศรษฐ
D 
กิจไทยต้องดี 
 
ท่องไว้ใน
C 
ใจอย่าฟ้า
F#m 
วท้อ
 
ตั้งแต่มี
Bm 
เธอเข้ามาอยู่เขียงข้าง
E 
กัน

 
ขอบคุณที่ยังมีเ
A 
ธอ 
 
เป็นกำลัง
F#m 
ใจ
 
แม่นเหมื่อยส่ำ
D 
ใด๋ 
 
กะมีใจสู้
E 
ต่อ
 
คุ้มค่าชีวิตที่
A 
สู้ 
 
ที่ยังบ่
D 
ท้อ
 
ที่เฮ็ดให้การ
A 
รอมันบ่ไร้
E 
ค่า
 
ขอบคุณที่เข้า
F#m 
มา..
E 
 
กุมมือผ่านปัญ
D 
หาที่เอิ้นว่าความ
E 
จน
 
ให้สมที่ทน
A 
สู้ 
 
คนเดียวม
F#m 
าดน
 
ดีใจห
D 
ลายที่ยังมีคนหันม
E 
อง..
 
เศรษฐกิจไทยต้อง
 
ดี..

INSTRU | A | F#m | D | E |
INSTRU | A | F#m | D | E | E |

 
เศรษฐกิจไทยต้อง
A 
ดี..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอบคุณที่มีเธอ


โอ้เด้ชีวิต เมื่อยเด้แต่ละมื้อ
แฮงสิบืน สิสู้ กะบ่มี
ถืกปัญหาความจน หนี้สินกดขี่
อยากสิหนีไปไกลแสนไกลกะจนปัญญา

กะย้อนว่ายังมีมือ สองตีนกะยังไหว
ยังมีใจ ให้กัดฟันสู้ ให้อยู่ต่อ
เศรษฐกิจไทยต้องดี ท่องไว้ในใจอย่าฟ้าวท้อ
ตั้งแต่มีเธอเข้ามาอยู่เขียงข้างกัน

ขอบคุณที่ยังมีเธอ เป็นกำลังใจ
แม่นเหมื่อยส่ำใด๋ กะมีใจสู้ต่อ
คุ้มค่าชีวิตที่สู้ ที่ยังบ่ท้อ
ที่เฮ็ดให้การรอมันบ่ไร้ค่า
ขอบคุณที่เข้ามา..
กุมมือผ่านปัญหาที่เอิ้นว่าความจน
ให้สมที่ทนสู้ คนเดียวมาดน
ดีใจหลายที่ยังมีคนหันมอง..
เศรษฐกิจไทยต้องดี..

( ดนตรี )

หลายปัญหาที่คนมักมองข้าม
เศรษฐกิจเมืองไทย พรรคผมจะช่วยสร้าง
ปัญหาเศรษฐกิจ ไม่ใช่แค่ 1 2 3
พวกคุณมีสิทธิ์คิด ไม่มีใครคิดประนาม

ปัญหาบ้านเมือง เราต้องช่วยกันแก้
ต้องไม่ยอมประเทศไหนให้มามองว่าเราแย่
คุณแค่ต้องคิด ส่วนผมแค่ต้องจำ
และเรื่องที่เหลือปล่อยให้ผมลงมือทำ

คุณภาพชีวิต ไม่ต้องใช้แค่แบงค์ร้อย
แค่ปรับเศรษฐกิจ ช่วยชีวิตคนเป็นร้อย
พี่น้องเรา เศรษฐกิจต้องดี
สถานท่องเที่ยวของไทยเราก็มี
จับมือร่วมพร้อมพุ่งมุ่งทะยาน
สู่แดนไทยไม่มีใครทรมาน

( ดนตรี )

กะย้อนว่ายังมีมือ สองตีนกะยังไหว
ยังมีใจ ให้กัดฟันสู้ ให้อยู่ต่อ
เศรษฐกิจไทยต้องดี ท่องไว้ในใจอย่าฟ้าวท้อ
ตั้งแต่มีเธอเข้ามาอยู่เขียงข้างกัน

ขอบคุณที่ยังมีเธอ เป็นกำลังใจ
แม่นเหมื่อยส่ำใด๋ กะมีใจสู้ต่อ
คุ้มค่าชีวิตที่สู้ ที่ยังบ่ท้อ
ที่เฮ็ดให้การรอมันบ่ไร้ค่า
ขอบคุณที่เข้ามา..
กุมมือผ่านปัญหาที่เอิ้นว่าความจน
ให้สมที่ทนสู้ คนเดียวมาดน
ดีใจหลายที่ยังมีคนหันมอง..
เศรษฐกิจไทยต้องดี..

( ดนตรี )

เศรษฐกิจไทยต้องดี..

มิวสิควิดีโอ ขอบคุณที่มีเธอ เนสกาแฟ ศรีนคร

เพลง : ขอบคุณที่มีเธอ
ศิลปิน : เนสกาแฟ ศรีนคร
เรียบเรียง : Tomostudio เรคคอร์ด
ติดต่องานแสดง : 088-999-2889
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend