คอร์ดเพลง ช่างแม่ง เนสกาแฟ ศรีนคร

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | F#m | E | D | E |
INTRO | F#m | E | D | A |
INTRO | F#m | E | D | E |

 
ใครจะอิ
F#m 
จฉา 
 
ใครจะดูถู
E 
กเรา
 
ใครจะโกง จะ
D 
กิน 
 
ก็แล้วแต่ช่างแม่ง
A 
มันดิ
 
ใครจะนิ
F#m 
นทา 
 
มองว่าเราไ
E 
ม่ดี
 
ไม่ต้องสนมันห
D 
รอก 
 
ก็แค่เสียงหมามันเ
A 
ห่า

 
ใครจะหลอก จะ
F#m 
ลวง 
 
ใครจะทิ้งเร
E 
าไป
 
ช่างแม่งประ
D 
ไร 
 
ตราบใดยังหายใจ
A 
อยู่
 
ใครจะเสือก
F#m 
อะไร 
 
ชีวิตกูแล้วมึง
E 
ยุ่งไร
 
กูไม่ได้ขอข้
D 
าวที่บ้าน 
 
ใครแดกสักห
A 
น่อย 
 
โอะโ
E 
อย..

D 
  หากต้องสนทุกๆ 
 
E 
รื่อง 
 
ก็คงจะ
F#m 
ตายห่ากันพอดี
D 
  หยุดปาก่อน
E 
หินใส่หมาที่มันเ
D 
ห่า..ได้แ
C#7 
ล้ว..

 
ปล่อยให้คนที่
F#m 
นินทาเรา 
 
มัน
E 
แก่ตาย
 
ปล่อยให้คนที่โ
D 
กงกินเมือง 
 
มัน
A 
ชิปหาย
 
ปล่อยให้ความ
F#m 
รักที่แสนลวงหลอก
E 
มันตายไปจากใ
D 
จ 
 
โอโ
E 
อย..

 
ปล่อยทั้งตัวแล
F#m 
ะใจ
 
ปล่อยให้น้ำตา มันไหล
E 
ริน
 
ทำใจตัวเองให้
D 
ชิน 
 
กับการอยู่ลำ
A 
พัง
 
ปล่อยทุกเรื่องที่
F#m 
ปวดหัว
 
ปล่อยทุกคน
E 
ที่เขาเกลียด
D 
ชัง 
 
ช่างแ
E 
ม่ง..
 
ใครจะเสือกก็ปล่อยเขาไป..
 

INSTRU | F#m | E | D | A |
INSTRU | F#m | E | D | E |

D 
  หากต้องสนทุกๆ 
 
E 
รื่อง 
 
ก็คงจะ
F#m 
ตายห่ากันพอดี
D 
  หยุดปาก่อน
E 
หินใส่หมาที่มันเ
D 
ห่า..ได้แ
C#7 
ล้ว..

 
ปล่อยให้คนที่
F#m 
นินทาเรา 
 
มัน
E 
แก่ตาย
 
ปล่อยให้คนที่โ
D 
กงกินเมือง 
 
มัน
A 
ชิปหาย
 
ปล่อยให้ความ
F#m 
รักที่แสนลวงหลอก
E 
มันตายไปจากใ
D 
จ 
 
โอโ
E 
อย..

 
ปล่อยทั้งตัวแล
F#m 
ะใจ
 
ปล่อยให้น้ำตา มันไหล
E 
ริน
 
ทำใจตัวเองให้
D 
ชิน 
 
กับการอยู่ลำ
A 
พัง
 
ปล่อยทุกเรื่องที่
F#m 
ปวดหัว
 
ปล่อยทุกคน
E 
ที่เขาเกลียด
D 
ชัง 
 
ช่างแ
E 
ม่ง..

 
ปล่อยให้คนที่
F#m 
นินทาเรา 
 
มัน
E 
แก่ตาย
 
ปล่อยให้คนที่โ
D 
กงกินเมือง 
 
มัน
A 
ชิปหาย
 
ปล่อยให้ความ
F#m 
รักที่แสนลวงหลอก
E 
มันตายไปจากใ
D 
จ 
 
โอโ
E 
อย..

 
ปล่อยทั้งตัวแล
F#m 
ะใจ
 
ปล่อยให้น้ำตา มันไหล
E 
ริน
 
ทำใจตัวเองให้
D 
ชิน 
 
กับการอยู่ลำ
A 
พัง
 
ปล่อยทุกเรื่องที่
F#m 
ปวดหัว
 
ปล่อยทุกคน
E 
ที่เขาเกลียด
D 
ชัง 
 
ช่างแ
E 
ม่ง..
 
ใครจะเสือกก็ปล่อยเขาไป..
 

INSTRU | F#m | E | D | E |

 
ใครจะเสือกก็ปล่อยเ
 
ขาไป..

INSTRU | F#m | E | D | E |
INSTRU | F#m | E | D | E |

 
ก็ชีวิตเป็นของ
F#m 
กูเอง..


ใครจะอิจฉา ใครจะดูถูกเรา
ใครจะโกง จะกิน ก็แล้วแต่ช่างแม่งมันดิ
ใครจะนินทา มองว่าเราไม่ดี
ไม่ต้องสนมันหรอก ก็แค่เสียงหมามันเห่า

ใครจะหลอก จะลวง ใครจะทิ้งเราไป
ช่างแม่งประไร ตราบใดยังหายใจอยู่
ใครจะเสือกอะไร ชีวิตกูแล้วมึงยุ่งไร
กูไม่ได้ขอข้าวที่บ้าน ใครแดกสักหน่อย โอะโอย..

หากต้องสนทุกๆ เรื่อง ก็คงจะตายห่ากันพอดี
หยุดปาก่อนหินใส่หมาที่มันเห่า..ได้แล้ว..

ปล่อยให้คนที่นินทาเรา มันแก่ตาย
ปล่อยให้คนที่โกงกินเมือง มันชิปหาย
ปล่อยให้ความรักที่แสนลวงหลอก
มันตายไปจากใจ โอโอย..

ปล่อยทั้งตัวและใจ
ปล่อยให้น้ำตา มันไหลริน
ทำใจตัวเองให้ชิน กับการอยู่ลำพัง
ปล่อยทุกเรื่องที่ปวดหัว
ปล่อยทุกคนที่เขาเกลียดชัง ช่างแม่ง..
ใครจะเสือกก็ปล่อยเขาไป..

( ดนตรี )

หากต้องสนทุกๆ เรื่อง ก็คงจะตายห่ากันพอดี
หยุดปาก่อนหินใส่หมาที่มันเห่า..ได้แล้ว..

ปล่อยให้คนที่นินทาเรา มันแก่ตาย
ปล่อยให้คนที่โกงกินเมือง มันชิปหาย
ปล่อยให้ความรักที่แสนลวงหลอก
มันตายไปจากใจ โอโอย..

ปล่อยทั้งตัวและใจ
ปล่อยให้น้ำตา มันไหลริน
ทำใจตัวเองให้ชิน กับการอยู่ลำพัง
ปล่อยทุกเรื่องที่ปวดหัว
ปล่อยทุกคนที่เขาเกลียดชัง ช่างแม่ง..

ปล่อยให้คนที่นินทาเรา มันแก่ตาย
ปล่อยให้คนที่โกงกินเมือง มันชิปหาย
ปล่อยให้ความรักที่แสนลวงหลอก
มันตายไปจากใจ โอโอย..

ปล่อยทั้งตัวและใจ
ปล่อยให้น้ำตา มันไหลริน
ทำใจตัวเองให้ชิน กับการอยู่ลำพัง
ปล่อยทุกเรื่องที่ปวดหัว
ปล่อยทุกคนที่เขาเกลียดชัง ช่างแม่ง..
ใครจะเสือกก็ปล่อยเขาไป..

( ดนตรี )

ใครจะเสือกก็ปล่อยเขาไป..

( ดนตรี )

ก็ชีวิตเป็นของกูเอง..

มิวสิควิดีโอ ช่างแม่ง เนสกาแฟ ศรีนคร

เพลง : ช่างแม่ง
ศิลปิน : เนสกาแฟ ศรีนคร
เนื้อร้อง/ทำนอง : บุ๊ค ศุภกาญจน์
เรียบเรียง : เอ็ม นาโนน
ติดต่องานแสดง : 088-999-2889
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend