คอร์ดเพลง ยิ้มทั้งน้ำตา Billkin

  
Text   


 
เราไม่เข้า
F 
กันเลย 
 
เธอก็
Am 
รู้สึกหรือเปล่า
 
ไม่อยากต้อง
Bb 
ฝืน 
 
ใจที่ขัด
C 
ขืน 
 
เพราะว่ามันไ
F 
ม่ใช่เรา
 
ปรับตัวไม่ช่ว
Bb 
ยเลย 
 
ปรับกี่ครั้ง
Am 
ก็เหมือน
Dm 
เก่า
 
มัน
Gm 
คงถึงวันที่เราต้องฟัง 
 
เพราะ
C 
ใจที่พังกำลังส่งเสียงดัง

Am 
  ให้เราบอ
Dm 
กลา 
 
มันคงไม่เ
Gm 
ป็นไร 
 
 
C 
 
เพราะเรายัง
Am 
มีวันที่ผ่า
Dm 
นมา
 
ให้เธอและ
Gm 
ฉันได้มองกลับ
C 
ไป
 
ถึง
Am 
ผ่านมา
Dm 
แล้ว..
Gm 
ไม่มีวันผ่านไปอยู่ในนี้
C 
เสียงที่เธอบอกรักกันมันยังดังข้างในใจ..

 
ยังมีวันว
F 
านให้เราได้
Am 
คิดถึงต
Bb 
ลอด
 
แม้เ
C 
รื่องเราจบ
F 
ไป 
 
แค่ได้คิด
Am 
ถึงมันก็
Bb 
พอ
 
และจะไ
C 
ม่มีวัน
Dm 
ลืม..รอยยิ้มที่ส
C 
วยที่สุด.. 
 
 
Bb 
 
กอดนั้นช่างแ
F 
สนอบอุ่น
Gm 
ทุกๆ 
 
ช่วงเ
Am 
วลา 
 
ยังคงยิ้ม
Bb 
ทั้งน้ำ
F 
ตา

INSTRU | F C | Dm C | Bb C |

 
อยากจะรัก
F 
ษาใจ.. 
 
 
Bb 
 
ไม่อยากให้โ
Am 
ทษกันอีก
 
แต่ความเป็นตัว
Gm 
ฉัน 
 
และของเธอ
C 
นั้น..
 
ยิ่งทำเราพังทุ
F 
กที
 
สิ่งแย่ๆ
Bb 
ทิ้งไป 
 
เก็บไว้แค่
Am 
สิ่ง
Dm 
ที่ดี
 
มัน
Gm 
คงถึงวันที่เราต้องฟัง
 
เพราะใ
C 
จที่พังกำลังส่งเสียงดัง

Am 
  ให้เราบอ
Dm 
กลา 
 
มันคงไม่เ
Gm 
ป็นไร 
 
 
C 
 
เพราะเรายัง
Am 
มีวันที่ผ่า
Dm 
นมา
 
ให้เธอและ
Gm 
ฉันได้มองกลับ
C 
ไป
 
ถึง
Am 
ผ่านมา
Dm 
แล้ว..
Gm 
ไม่มีวันผ่านไปอยู่ในนี้
C 
เสียงที่เธอบอกรักกันมันยังดังข้างในใจ..

 
ยังมีวันว
F 
านให้เราได้
Am 
คิดถึงต
Bb 
ลอด
 
แม้เ
C 
รื่องเราจบ
F 
ไป 
 
แค่ได้คิด
Am 
ถึงมันก็
Bb 
พอ
 
และจะไ
C 
ม่มีวัน
Dm 
ลืม..รอยยิ้มที่ส
C 
วยที่สุด.. 
 
 
Bb 
 
กอดนั้นช่างแ
F 
สนอบอุ่น
Gm 
ทุกๆ 
 
ช่วงเ
Am 
วลา 
 
ยังคงยิ้ม
Bb 
ทั้งน้ำ
F 
ตา

INSTRU | D | F#m | Em A | D |
INSTRU | Bm A | G F#m | Em | C |

 
ยังมีวันว
F 
านให้เราได้
Am 
คิดถึงต
Bb 
ลอด
 
แม้เ
C 
รื่องเราจบไ
F 
ป 
 
แค่ได้คิด
Am 
ถึงมันก็
Bb 
พอ
 
และจะไ
C 
ม่มีวัน
Dm 
ลืม..รอยยิ้มที่ส
C 
วยที่สุด.. 
 
 
Bb 
 
กอดนั้นช่างแส
F 
นอบอุ่น
Gm 
ทุกๆ 
 
ช่วงเวลา..ยิ้มทั้ง
C 
น้ำตา

 
ไม่มีพรุ่ง
F 
นี้ให้เธอและ
Am 
ฉันได้ไป
Bb 
ต่อ
 
ไม่
C 
มีอีกต่อ
F 
ไป 
 
ภาพอนา
Am 
คตของเราทั้ง
Bb 
สอง
 
ภาพที่เ
C 
ราจับมือกัน..
Dm 
และสัญญาว่าจะ
C 
ไม่ปล่อย 
 
 
Bb 
 
แอบฝันถึงภาพนั้
F 
นบ่อยๆ
Gm 
ถึงเราต้องบอ
Am 
กลา 
 
ยังคงยิ้ม
Bb 
ทั้งน้ำ
F 
ตา

Dm 
  พรุ่งนี้ 
 
ถึงแม้ไ
C 
ม่มีเรา
Bb 
  อย่างน้อยยังมี
F 
วันเก่าๆ
Gm 
ถึงเราต้องบอ
Am 
กลา 
 
ฉันจะ
Bb 
ยิ้ม..ทั้งน้ำตา

OUTRO | F Bb | Am Dm | Gm C | F |


เราไม่เข้ากันเลย.. เธอก็รู้สึกหรือเปล่า
ไม่อยากต้องฝืน..ใจที่ขัดขืน เพราะว่ามันไม่ใช่เรา
ปรับตัวไม่ช่วยเลย.. ปรับกี่ครั้งก็เหมือนเก่า
มันคงถึงวันที่เราต้องฟัง
เพราะใจที่พังกำลังส่งเสียงดัง

ให้เราบอกลา มันคงไม่เป็นไร
เพราะเรายังมีวันที่ผ่านมา
ให้เธอและฉันได้มองกลับไป
ถึงผ่านมาแล้ว.. ไม่มีวันผ่านไปอยู่ในนี้
เสียงที่เธอบอกรักกันมันยังดังข้างในใจ..

ยังมีวันวานให้เราได้คิดถึงตลอด
แม้เรื่องเราจบไป แค่ได้คิดถึงมันก็พอ
และจะไม่มีวันลืม..รอยยิ้มที่สวยที่สุด
กอดนั้นช่างแสนอบอุ่น
ทุกๆ ช่วงเวลา..ยังคงยิ้มทั้งน้ำตา

( ดนตรี )

อยากจะรักษาใจ..ไม่อยากให้โทษกันอีก
แต่ความเป็นตัวฉัน และของเธอนั้น..
ยิ่งทำเราพังทุกที
สิ่งแย่ๆ ทิ้งไป เก็บไว้แค่สิ่งที่ดี
มันคงถึงวันที่เราต้องฟัง
เพราะใจที่พังกำลังส่งเสียงดัง

ให้เราบอกลา มันคงไม่เป็นไร
เพราะเรายังมีวันที่ผ่านมา
ให้เธอและฉันได้มองกลับไป
ถึงผ่านมาแล้ว.. ไม่มีวันผ่านไปอยู่ในนี้
เสียงที่เธอบอกรักกันมันยังดังข้างในใจ..

ยังมีวันวานให้เราได้คิดถึงตลอด
แม้เรื่องเราจบไป แค่ได้คิดถึงมันก็พอ
และจะไม่มีวันลืม..รอยยิ้มที่สวยที่สุด..
กอดนั้นช่างแสนอบอุ่น
ทุกๆ ช่วงเวลา ยังคงยิ้มทั้งน้ำตา

( ดนตรี )

ยังมีวันวานให้เราได้คิดถึงตลอด
แม้เรื่องเราจบไป แค่ได้คิดถึงมันก็พอ
และจะไม่มีวันลืม..รอยยิ้มที่สวยที่สุด..
กอดนั้นช่างแสนอบอุ่น
ทุกๆ ช่วงเวลา ยิ้มทั้งน้ำตา

ไม่มีพรุ่งนี้ให้เธอและฉันได้ไปต่อ
ไม่มีอีกต่อไป ภาพอนาคตของเราทั้งสอง
ภาพที่เราจับมือกัน และสัญญาว่าจะไม่ปล่อย
แอบฝันถึงภาพนั้นบ่อยๆ
ถึงเราต้องบอกลา ยังคงยิ้มทั้งน้ำตา

พรุ่งนี้ ถึงแม้ไม่มีเรา อย่างน้อยยังมีวันเก่าๆ
ถึงเราต้องบอกลา ฉันจะยิ้ม..ทั้งน้ำตา

มิวสิควิดีโอ ยิ้มทั้งน้ำตา Billkin

เพลง : ยิ้มทั้งน้ำตา (คอร์ด)
ศิลปิน : Billkin
Lyrics : 3rd Tilly Birds
Melody : Milo Tanti
Arranged : Milo Tanti

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend