คอร์ดเพลง เพื่อนก็ได้ (Whatever) Run Baby Run

  
Text   


INTRO | Eb | Gm | F | F |
INTRO | Eb | Gm | F | F |

Bb 
ใน..วันนี้เธอเหนื่อยหรือเป
F 
ล่า
 
บอกฉันได้ทุกเรื่อง
Eb 
ราว
 
หากตรง
Gm 
นั้นเธอไม่มีใ
F 
คร
 
ที่คอยเข้าใจทุกอ
Bb 
ย่าง 
 
ตรงนี้ยังมีฉัน
F 
อยู่
 
ไม่ต้องกลัวฉันจะลำ
Eb 
บาก
 
อย่ามอ
Gm 
งฉันว่าเป็นคน
F 
อื่น
 
อย่าง
Dm 
น้อยให้เธอได้
Eb 
มอง

 
มองฉันเป็นเพื่อนก็
F 
ได้ 
 
ไม่ต้อง
Dm 
คิดอะไร 
 
 
Eb 
 
เป็นเพื่อนคุยกันก็
F 
ได้ 
 
แบบที่
Dm 
เราเคยเป็นเมื่อ
Eb 
ก่อน
 
อยากระบายกันก็
F 
ได้ 
 
ฉันยังพ
Dm 
ร้อมรับฟังมัน
Eb 
อยู่
 
ยังอยา
Gm 
กรู้.. 
 
 
F 

Bb 
เธอ..ยังเสียใจอยู่หรือเป
F 
ล่า
 
ตอนนั้นฉันได้รู้
Eb 
ข่าว
 
เธอกับ
Gm 
เขานั้นได้แยกท
F 
าง
 
แต่เธอไม่อาจก้าว
Bb 
ผ่าน 
 
ตรงนี้ยังมีฉัน
F 
อยู่
 
ถ้าหากเธอนั้นยังไม่
Eb 
ลืม
 
ต่อให้
Gm 
เธอไม่ได้รู้
F 
สึก
 
กับ
Dm 
ฉันก็ไม่เป็น
Eb 
ไร

 
ให้ฉันเป็นเพื่อนก็
F 
ได้ 
 
ไม่ต้อง
Dm 
คิดอะไร 
 
 
Eb 
 
เป็นเพื่อนคุยกันก็
F 
ได้ 
 
แบบที่
Dm 
เราเคยเป็นเมื่อ
Eb 
ก่อน
 
อยากระบายกันก็
F 
ได้ 
 
ฉันยังพ
Dm 
ร้อมรับฟังมัน
Eb 
อยู่
 
ยังอยา
Gm 
กรู้.. 
 
 
F 

INSTRU | Eb | Gm | F | F |
INSTRU | Eb | Eb | F | F |
INSTRU | Eb | Eb | F | F |

 
แม้ไม่ใช่
Eb 
คน 
 
ที่
Gm 
ทำให้
F 
ใจ 
 
ของเธอหวั่น
Eb 
ไหว
 
ฉันแค่เ
Gm 
พียงต้องก
F 
าร 
 
แค่ชีวิตที่มี
Eb 
เธอ

 
ให้ฉันเป็นเพื่อนก็
F 
ได้ 
 
ไม่ต้อง
Dm 
คิดอะไร 
 
 
Eb 
 
เป็นเพื่อนคุยกันก็
F 
ได้ 
 
แบบที่
Dm 
เราเคยเป็นเมื่อ
Eb 
ก่อน
 
อยากระบายกันก็
F 
ได้ 
 
ฉันยังพ
Dm 
ร้อมรับฟังมัน
Eb 
อยู่
 
ยังอยา
Gm 
กรู้.. 
 
 
F 

 
แค่เป็นเ
Eb 
พื่อน..ไม่ต้อง
Gm 
คิด..อะ
F 
ไร
 
หากเดือด
Eb 
ร้อน..อย่าเก็บ
Gm 
ไว้..ในใ
F 
 
เพื่อนคน
Eb 
นี้..ไม่ต้อง
Gm 
การ..อะ
F 
ไร
 
แค่เพียงเ
Eb 
ธอ..ยังไม่
Gm 
ลืม..กัน
F 
ไป
 
ไม่ต้องคิดอะไร..
 

OUTRO | Eb | Gm | F | F |
OUTRO | Eb | Gm | F | F | Eb |


ในวันนี้เธอเหนื่อยหรือเปล่า บอกฉันได้ทุกเรื่องราว
หากตรงนั้นเธอไม่มีใคร ที่คอยเข้าใจทุกอย่าง
ตรงนี้ยังมีฉันอยู่ ไม่ต้องกลัวฉันจะลำบาก
อย่ามองฉันว่าเป็นคนอื่น อย่างน้อยให้เธอได้มอง

มองฉันเป็นเพื่อนก็ได้ ไม่ต้องคิดอะไร
เป็นเพื่อนคุยกันก็ได้ แบบที่เราเคยเป็นเมื่อก่อน
อยากระบายกันก็ได้ ฉันยังพร้อมรับฟังมันอยู่
ยังอยากรู้..

เธอยังเสียใจอยู่หรือเปล่า ตอนนั้นฉันได้รู้ข่าว
เธอกับเขานั้นได้แยกทาง แต่เธอไม่อาจก้าวผ่าน
ตรงนี้ยังมีฉันอยู่ ถ้าหากเธอนั้นยังไม่ลืม
ต่อให้เธอไม่ได้รู้สึกกับฉันก็ไม่เป็นไร

ให้ฉันเป็นเพื่อนก็ได้ ไม่ต้องคิดอะไร
เป็นเพื่อนคุยกันก็ได้ แบบที่เราเคยเป็นเมื่อก่อน
อยากระบายกันก็ได้ ฉันยังพร้อมรับฟังมันอยู่
ยังอยากรู้..

( ดนตรี )

แม้ไม่ใช่คน ที่ทำให้ใจ ของเธอหวั่นไหว
ฉันแค่เพียงต้องการ แค่ชีวิตที่มีเธอ

ให้ฉันเป็นเพื่อนก็ได้ ไม่ต้องคิดอะไร
เป็นเพื่อนคุยกันก็ได้ แบบที่เราเคยเป็นเมื่อก่อน
อยากระบายกันก็ได้ ฉันยังพร้อมรับฟังมันอยู่
ยังอยากรู้..

แค่เป็นเพื่อน ไม่ต้องคิดอะไร
หากเดือดร้อน อย่าเก็บไว้ในใจ
เพื่อนคนนี้ไม่ต้องการอะไร
แค่เพียงเธอยังไม่ลืมกันไป

ไม่ต้องคิดอะไร..

มิวสิควิดีโอ เพื่อนก็ได้ (Whatever) Run Baby Run

เพลง : เพื่อนก็ได้ (Whatever) (คอร์ด)
ศิลปิน : Run Baby Run
Written: Sekson Srikasetkul
Produced: Tul Waitoonkiat, Run Baby Run
ติดต่องาน Tel./Line ID 065-440-9098

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend