คอร์ดเพลง ใจไม่มีราคา เนสกาแฟ ศรีนคร feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

  
Text   
คอร์ดเพลง ใจไม่มีราคา เนสกาแฟ ศรีนคร feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : เนสกาแฟ ศรีนคร feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา
คอร์ด : Em,Bm,C,D,G


INTRO | Em | Bm | C | D | D |

 
เจ็บที่ใจ
Em 
ไม่มีราคา 
 
หัวใจ
Bm 
ฉันเธอไม่เอา
 
ใครใช้ไปรัก
เขา..ทั้งหัว
ใจ

 
   
ก็คำว่ารักที่ฉันนั้นได้จากเธ
 
   จากเสียงแผ่วเบาแต่ดังในใจ..ของฉัน
เสมอ..

 
   
ก็ทุ่มสุดตัว 
 
ให้สุดชีวิต
 
   
เชื่อมั่นในรัก 
 
ในคำสัญญา..ที่
มี..
 
   แต่วันนี้
มันไม่เหมือนเดิม

 
สิ่งที่กำลังเจ
Em 
อคือเธอค่อย ๆ หันหลั
Bm 
งให้รักเรา
 
ภายนอกมันยิ้มไ
Em 
ด้ 
 
แต่ภายใน..มันปวดร้า
Bm 
 
เก็บไว้เพียงในใจ
คนเดียว..คงไม่ไห
ว..

 
เจ็บที่ใจ
Em 
ไม่มีราคา 
 
หัวใจ
Bm 
ฉันเธอไม่เอา
 
ใครใช้ไปรัก
เขา..ทั้งหัว
ใจ
 
เจ็บที่ใจ
Em 
ทุ่มให้สุดตัว 
 
สุดขั้
Bm 
วให้ลึกสุดใจ
 
ก็พ่าย
เขา..ที่มาทีหลั
ง.. 
 
แค่นั้นเอง

INSTRU | Em | C D |
INSTRU | Em | C | D |

 
   
Em 
คิดสะว่าเป็นเรื่องธรรมด
Bm 
า..ผ่านเลย
 
   คน
ทุกคน ใครก็เคย รักสุดท้ายอกหักเฉย
 
   ก็เข
าไม่เอา

 
   
Em 
เก็บมันไว้เป็นความทรงจำ
Bm 
ปวดร้าว
 
   ทุก ๆ ครา
ว.. 
 
ให้ย้ำ
ใจ

 
สิ่งที่กำลังเจ
Em 
อคือเธอค่อย ๆ หันหลั
Bm 
งให้รักเรา
 
ภายนอกมันยิ้มไ
Em 
ด้ 
 
แต่ภายใน..มันปวดร้า
Bm 
 
เก็บไว้เพียงคนเดีย
วเท่านี้..คงไม่ไห
ว..

 
เจ็บที่ใจ
Em 
ไม่มีราคา 
 
หัวใจ
Bm 
ฉันเธอไม่เอา
 
ใครใช้ให้ไปรัก
เขา 
 
ใครใช้ไปรักเขา
 
ทั้งหัว
ใจ 
 
ทั้งหัวใจ

 
เจ็บที่ใ
Em 
จทุ่มให้สุดตัว 
 
สุดขั้
Bm 
วให้ลึกสุดใจ
 
ก็พ่า
ยเขา..ที่มาทีหลั

 
ถ้าคนเข
Em 
านั้นมันจะรัก ยืนเฉย ๆ
Bm 
ก็คงรัก
 
คงไม่อก
หัก คงไม่อกหัก แบบนี้

 
ตอนสุดท้า
Em 
ยรักไม่มีค่า
 
ได้เพียงคำ
Bm 
สมน้ำหน้าจากเธอ
 
แค่เธอ
เผลอ..มาบอกรัก
กัน.. 
 
แค่นั้นเอง

OUTRO | Em | Bm | C | D | Em |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ใจไม่มีราคา


เจ็บที่ใจไม่มีราคา หัวใจฉันเธอไม่เอา
ใครใช้ไปรักเขา..ทั้งหัวใจ

ก็คำว่ารักที่ฉันนั้นได้จากเธอ
จากเสียงแผ่วเบาแต่ดังในใจ..ของฉันเสมอ..

ก็ทุ่มสุดตัว ให้สุดชีวิต
เชื่อมั่นในรัก ในคำสัญญา..ที่มี..
แต่วันนี้มันไม่เหมือนเดิม

สิ่งที่กำลังเจอคือเธอค่อย ๆ หันหลังให้รักเรา
ภายนอกมันยิ้มได้ แต่ภายใน..มันปวดร้าว
เก็บไว้เพียงในใจคนเดียว..คงไม่ไหว..

เจ็บที่ใจไม่มีราคา หัวใจฉันเธอไม่เอา
ใครใช้ไปรักเขา..ทั้งหัวใจ
เจ็บที่ใจทุ่มให้สุดตัว สุดขั้วให้ลึกสุดใจ
ก็พ่ายเขา..ที่มาทีหลัง.. แค่นั้นเอง

( ดนตรี )

คิดสะว่าเป็นเรื่องธรรมดา..ผ่านเลย
คนทุกคน ใครก็เคย รักสุดท้ายอกหักเฉย
ก็เขาไม่เอา

เก็บมันไว้เป็นความทรงจำปวดร้าว
ทุก ๆ คราว.. ให้ย้ำใจ

สิ่งที่กำลังเจอคือเธอค่อย ๆ หันหลังให้รักเรา
ภายนอกมันยิ้มได้ แต่ภายใน..มันปวดร้าว
เก็บไว้เพียงคนเดียวเท่านี้..คงไม่ไหว..

เจ็บที่ใจไม่มีราคา หัวใจฉันเธอไม่เอา
ใครใช้ให้ไปรักเขา ใครใช้ไปรักเขา
ทั้งหัวใจ ทั้งหัวใจ

เจ็บที่ใจทุ่มให้สุดตัว สุดขั้วให้ลึกสุดใจ
ก็พ่ายเขา..ที่มาทีหลัง

ถ้าคนเขานั้นมันจะรัก ยืนเฉย ๆ ก็คงรัก
คงไม่อกหัก คงไม่อกหัก แบบนี้

ตอนสุดท้ายรักไม่มีค่า
ได้เพียงคำสมน้ำหน้าจากเธอ
แค่เธอเผลอ..มาบอกรักกัน.. แค่นั้นเอง

มิวสิควิดีโอ ใจไม่มีราคา เนสกาแฟ ศรีนคร feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า

เพลง : ใจไม่มีราคา
ศิลปิน : เนสกาแฟ ศรีนคร feat. อ.ไข่ มาลีฮวนน่า
เรียบเรียง : ธงชัย ถาวรโชติโปรดิวเซอร์ ไมเคิล เชงเม้ง
ติดต่องานแสดง : 088-999-2889
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend