คอร์ดเพลง คู่จันทร์ ตาล ลายสยาม feat.เนสกาแฟ ศรีนคร

  
Text   
คอร์ดเพลง คู่จันทร์ ตาล ลายสยาม feat.เนสกาแฟ ศรีนคร

คอร์ด :

ศิลปิน : ตาล ลายสยาม feat.เนสกาแฟ ศรีนคร

เนื้อร้อง/ทำนอง : คิงส์ สุมนัส

คอร์ดในเพลง : E,F#m,G#m,A,B,C#m


INTRO | A | G#m | F#m | E |
INTRO | A | G#m C#m | F#m | B | E |

E 
  ทุกครั้งที่มองขึ้นไ
G#m 
ปบนฟ้า
C#m 
  ฉันเ
B 
ห็นหน้าเธอนั้นลอ
A 
ยอยู่
G#m 
แทนพระจันทร์ 
 
ช่าง
F#m 
สวยงามเกินกว่าสิ่งไ
B 
E 
  เปรียบฉันนั้นเป็นดวง
G#m 
ดาวมากมาย
C#m 
  ที่รา
B 
ยล้อมให้เ
A 
ธอได้อบอุ่น
G#m 
  ให้
F#m 
เธอได้อุ่นใ
B 

A 
ก็ไม่รู้จะพูดคำไหน 
 
 
G#m 
ที่มันแทนคำในใจฉัน
F#m 
ที่มันยังคอยบอก 
 
ว่ารั
E 
กมากเท่าไหร่
A 
ที่ไม่รู้จะเป็นยังไง 
 
 
G#m 
ในวันที่เราต้องไกล
F#m 
เธอจะอยู่ได้ไ
B 
หม..

 
ถ้าหากพระ
A 
จันทร์ไม่มีดวงดาว
 
ฉันคงต้อง
G#m 
เหงาเหมือนกันใช่ไหม
 
ถ้าหากวัน
F#m 
นี้ต้องขาดเธอไ
B 
 
คงทนไม่ไ
E 
ด้หรอก
 
ฝากบอกพระ
A 
จันทร์ให้เธอได้รู้
 
ว่ามีหนึ่
G#m 
งคนที่คอย
C#m 
เฝ้าดู
 
ให้เธ
F#m 
อรู้ว่าดาวจะ
B 
อยู่คู่จันทร์ไม่เค
E 
ยเปลี่ยน

INSTRU | A | G#m | F#m | E |

 
โอ้
A 
แสงจันทราที่มันส่งกระ
G#m 
ทบลงมา
 
กระท
F#m 
บตา 
 
ทำให้ฉันยิ่งมั่น
E 
ใจ
 
ว่าเ
A 
ธอนั้นยังคงอยู่ 
 
ว่า
G#m 
เธอยังไม่ไปไหน
 
อยู่กับ
F#m 
ฉันทุกคืนทุกวันไม่เปลี่ยนแ
E 
ปลง
 
แสง
A 
จันทร์มันต้องคู่กับแส
G#m 
งดาว
 
สุดส
F#m 
กาวอยู่บนท้องน
E 
ภา
 
ความ
A 
รักที่ฉันให้ไปมันมาก
G#m 
มายจนล้นฟ้า
 
ให้
F#m 
ฟ้าดินนั้นช่วยเ
B 
ป็นพ
E 
ยาน..

INSTRU | A G#m | F#m E |
INSTRU | A G#m | F#m B | E |

A 
ก็ไม่รู้จะพูดคำไหน 
 
 
G#m 
ที่มันแทนคำในใจฉัน
F#m 
ที่มันยังคอยบอก 
 
ว่ารั
E 
กมากเท่าไหร่
A 
ที่ไม่รู้จะเป็นยังไง 
 
 
G#m 
ในวันที่เราต้องไกล
F#m 
เธอจะอยู่ได้ไ
B 
หม..

 
ถ้าหากพระ
A 
จันทร์ไม่มีดวงดาว
 
ฉันคงต้อง
G#m 
เหงาเหมือนกันใช่ไหม
 
ถ้าวัน
F#m 
นี้ต้องขาดเธอไ
B 
 
คงทนไม่ไ
E 
ด้หรอก
 
ฝากบอกพระ
A 
จันทร์ให้เธอได้รู้
 
ว่ามีหนึ่
G#m 
งคนที่คอย
C#m 
เฝ้าดู
 
ให้เธ
F#m 
อรู้ว่าดาวจะ
B 
อยู่คู่จันทร์ไม่เค
E 
ยเปลี่ยน 
 
 
G# 

 
ถ้าหากพระ
C# 
จันทร์ไม่มีดวงดาว
 
ฉันคงต้องเ
Cm 
หงาเหมือนกันใช่ไหม
 
หากวัน
Bbm 
นี้ต้องขาดเธอ
Eb 
ไป 
 
คงทนไม่ได้
G# 
หรอก
 
ฝากบอกพระ
C# 
จันทร์ให้เธอได้รู้
 
ว่ามีหนึ่ง
Cm 
คนที่คอย
Fm 
เฝ้าดู
 
ให้เธอ
Bbm 
รู้ว่าดาวจะอยู่
Eb 
คู่จันทร์ไม่เค
G# 
ยเปลี่ยน

 
ให้เธอ
Bbm 
รู้ว่าดาวจะอยู่
Eb 
คู่จันทร์..ไม่เค
G# 
ยเปลี่ยน..

OUTRO | C# | Cm | Bbm Eb | G# |
OUTRO | C# | Cm Fm | Bbm Eb | G# | G# |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คู่จันทร์


ทุกครั้งที่มองขึ้นไปบนฟ้า
ฉันเห็นหน้าเธอนั้นลอยอยู่
แทนพระจันทร์ ช่างสวยงามเกินกว่าสิ่งได
เปรียบฉันนั้นเป็นดวงดาวมากมาย
ที่รายล้อมให้เธอได้อบอุ่น
ให้เธอได้อุ่นใจ

ก็ไม่รู้จะพูดคำไหน ที่มันแทนคำในใจฉัน
ที่มันยังคอยบอก ว่ารักมากเท่าไหร่
ที่ไม่รู้จะเป็นยังไง ในวันที่เราต้องไกล
เธอจะอยู่ได้ไหม..

ถ้าหากพระจันทร์ไม่มีดวงดาว
ฉันคงต้องเหงาเหมือนกันใช่ไหม
ถ้าหากวันนี้ต้องขาดเธอไป
คงทนไม่ได้หรอก
ฝากบอกพระจันทร์ให้เธอได้รู้
ว่ามีหนึ่งคนที่คอยเฝ้าดู
ให้เธอรู้ว่าดาวจะอยู่คู่จันทร์ไม่เคยเปลี่ยน

( ดนตรี )

โอ้แสงจันทราที่มันส่งกระทบลงมา
กระทบตา ทำให้ฉันยิ่งมั่นใจ
ว่าเธอนั้นยังคงอยู่ ว่าเธอยังไม่ไปไหน
อยู่กับฉันทุกคืนทุกวันไม่เปลี่ยนแปลง
แสงจันทร์มันต้องคู่กับแสงดาว
สุดสกาวอยู่บนท้องนภา
ความรักที่ฉันให้ไปมันมากมายจนล้นฟ้า
ให้ฟ้าดินนั้นช่วยเป็นพยาน..

( ดนตรี )

ก็ไม่รู้จะพูดคำไหน ที่มันแทนคำในใจฉัน
ที่มันยังคอยบอก ว่ารักมากเท่าไหร่
ที่ไม่รู้จะเป็นยังไง ในวันที่เราต้องไกล
เธอจะอยู่ได้ไหม..

ถ้าหากพระจันทร์ไม่มีดวงดาว
ฉันคงต้องเหงาเหมือนกันใช่ไหม
ถ้าวันนี้ต้องขาดเธอไป
คงทนไม่ได้หรอก
ฝากบอกพระจันทร์ให้เธอได้รู้
ว่ามีหนึ่งคนที่คอยเฝ้าดู
ให้เธอรู้ว่าดาวจะอยู่คู่จันทร์ไม่เคยเปลี่ยน

ถ้าหากพระจันทร์ไม่มีดวงดาว
ฉันคงต้องเหงาเหมือนกันใช่ไหม
หากวันนี้ต้องขาดเธอไป คงทนไม่ได้หรอก
ฝากบอกพระจันทร์ให้เธอได้รู้
ว่ามีหนึ่งคนที่คอยเฝ้าดู
ให้เธอรู้ว่าดาวจะอยู่คู่จันทร์ไม่เคยเปลี่ยน

ให้เธอรู้ว่าดาวจะอยู่คู่จันทร์..ไม่เคยเปลี่ยน..

มิวสิควิดีโอ คู่จันทร์ ตาล ลายสยาม feat.เนสกาแฟ ศรีนคร

เพลง : คู่จันทร์
ศิลปิน : ตาล ลายสยาม feat.เนสกาแฟ ศรีนคร
เรียบเรียง : Tomostudio เรคคอร์ด
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend