คอร์ดเพลง เด็กเลี้ยงวัวก็มีหัวใจ วงเพลย์

  
Text   
คอร์ดเพลง เด็กเลี้ยงวัวก็มีหัวใจ
ศิลปิน วงเพลย์
คอร์ดทั้งหมด A F#m D E C#m Bm
เปลี่ยนคีย์คอร์ดกีตาร์ง่ายๆ Capo #2 กดลดคีย์ 2 ครั้ง

 
คำก็เด็กเลี้ยง
A 
วัว 
 
สองคำก็เด็กเ
F#m 
ลี้ยงวัว
 
ไอ้เด็กเลี้ยง
D 
วัวนี้มันไปหนักหัวใ
E 
คร

INSTRU| A F#m | D E |
INSTRU | F#m C#m | D | E |

 
ไอ้เด็กเลี้ยง
A 
วัว..มันไม่เ
C#m 
หมาะสม
 
ไอ้เด็กเลี้ย
F#m 
งวัว..มันไม่เ
C#m 
ข้าไหน
 
ไอ้
D 
คนบ้านๆ 
 
มัน
C#m 
จนเกินไป
 
มันไม่
Bm 
ควรคู่ไหรกับเ
E 
ธอ

 
ก็ไม่ได้
A 
ว่า 
 
ก็เรามันเ
C#m 
ท่านี้
 
สิ่ง
F#m 
ที่มี ที่เห็น ที่
C#m 
พบเจอ
 
ก็จ
D 
ริงที่แหลง 
 
ก็
C#m 
ถูกของเธอ
 
ไอ
Bm 
ฉันเซอร์ๆ 
 
ติด
E 
ดิน

 
แต่อย่ามาเ
C#m 
ที่ยวดูถูกใจกันไ
F#m 
ด้หม้าย
 
อย่ามอง
C#m 
กันแค่ภายนอกแลแค่
F#m 
รูปกาย
 
ถึงจะ
C#m 
จนชนวัว 
 
แต่ก็ไ
F#m 
ม่ได้..
 
ทำใ
D 
ครร้องให้ 
 
รักจริงเพแหละรู้ห
E 
ม้าย..

 
คำก็เด็กเลี้ยง
A 
วัว 
 
สองคำก็เด็กเ
F#m 
ลี้ยงวัว
 
ไอ้เด็กเลี้ยง
D 
วัวนี้มันไปหนักหัว
E 
ใคร
 
ครับยอม
F#m 
รับว่าผมไม่
C#m 
ดีเหมือนใคร
 
แต่ไซรต้อง
D 
มาทำรังเกียจพัน
E 
นั้น

 
คำก็เด็กบ้
A 
านๆ 
 
สองคำก็เด็ก
F#m 
บ้าน 
 
 
ไม่ชอบก็ผ่
D 
าน 
 
ไม่ต้องการก็ไ
E 
 
มาว่า
F#m 
ผมไม่ดี 
 
ผมไ
C#m 
ม่ว่าไหร
 
แต่อย่ามาเ
D 
ที่ยวดูถูกหัวใ
E 
จ..ของเด็กเลี้ยงวัว

INSTRU | A F#m | D E |
INSTRU | F#m C#m | D E |

 
แต่อย่ามาเ
C#m 
ที่ยวดูถูกใจกันไ
F#m 
ด้หม้าย
 
อย่ามอง
C#m 
กันแค่ภายนอกแลแค่
F#m 
รูปกาย
 
ถึงจะ
C#m 
จนชนวัว 
 
แต่ก็ไ
F#m 
ม่ได้..
 
ทำใ
D 
ครร้องให้ 
 
รักจริงเพแหละรู้ห
E 
ม้าย..

 
คำก็เด็กเลี้ยง
A 
วัว 
 
สองคำก็เด็กเ
F#m 
ลี้ยงวัว
 
ไอ้เด็กเลี้ยง
D 
วัวนี้มันไปหนักหัว
E 
ใคร
 
ครับยอม
F#m 
รับว่าผมไม่
C#m 
ดีเหมือนใคร
 
แต่ไซรต้อง
D 
มาทำรังเกียจพัน
E 
นั้น

 
คำก็เด็กบ้
A 
านๆ 
 
สองคำก็เด็ก
F#m 
บ้าน 
 
 
ไม่ชอบก็ผ่
D 
าน 
 
ไม่ต้องการก็ไ
E 
 
มาว่า
F#m 
ผมไม่ดี 
 
ผมไ
C#m 
ม่ว่าไหร
 
แต่อย่ามาเ
D 
ที่ยวดูถูกหัวใ
E 
จ..ของเด็กเลี้ยงวัว

INSTRU | A F#m | D E |
INSTRU | F#m C#m | D E |

 
คำก็เด็กเลี้ยง
A 
วัว 
 
สองคำก็เด็กเ
F#m 
ลี้ยงวัว
 
ไอ้เด็กเลี้ยง
D 
วัวนี้มันไปหนักหัว
E 
ใคร
 
ครับยอม
F#m 
รับว่าผมไม่
C#m 
ดีเหมือนใคร
 
แต่ไซรต้อง
D 
มาทำรังเกียจพัน
E 
นั้น

 
คำก็เด็กบ้
A 
านๆ 
 
สองคำก็เด็ก
F#m 
บ้าน 
 
 
ไม่ชอบก็ผ่
D 
าน 
 
ไม่ต้องการก็ไ
E 
 
มาว่า
F#m 
ผมไม่ดี 
 
ผมไ
C#m 
ม่ว่าไหร
 
แต่อย่ามาเ
D 
ที่ยวดูถูกหัวใ
E 
จ..ของเด็กเลี้ยงวัว

OUTRO | A F#m | D E |
OUTRO | F#m C#m | D | E | A |


คำก็เด็กเลี้ยงวัว สองคำก็เด็กเลี้ยงวัว
ไอ้เด็กเลี้ยงวัวนี้มันไปหนักหัวใคร..

ดนตรี

ไอ้เด็กเลี้ยงวัว มันไม่เหมาะสม
ไอ้เด็กเลี้ยงวัว มันไม่เข้าไหน
ไอ้คนบ้านๆ มันจนเกินไป
มันไม่ควรคู่ไหรกับเธอ

ก็ไม่ได้ว่า ก็เรามันเท่านี้
สิ่งที่มี ที่เห็น ที่พบเจอ
ก็จริงที่แหลง ก็ถูกของเธอ
ไอฉันเซอร์ๆ ติดดิน

แต่อย่ามาเที่ยวดูถูกใจกันได้หม้าย
อย่ามองกันแค่ภายนอกแลแค่รูปกาย
ถึงจะจนชนวัว แต่ก็ไม่ได้..
ทำใครร้องให้ รักจริงเพแหละรู้หม้าย..

คำก็เด็กเลี้ยงวัว สองคำก็เด็กเลี้ยงวัว
ไอ้เด็กเลี้ยงวัวนี้มันไปหนักหัวใคร
ครับยอมรับว่าผมไม่ดีเหมือนใคร
แต่ไซรต้องมาทำรังเกียจพันนั้น

คำก็เด็กบ้านๆ สองคำก็เด็กบ้านๆ
ไม่ชอบก็ผ่าน ไม่ต้องการก็ไป
มาว่าผมไม่ดี ผมไม่ว่าไหร
แต่อย่ามาเที่ยวดูถูกหัวใจ..ของเด็กเลี้ยงวัว

ดนตรี

แต่อย่ามาเที่ยวดูถูกใจกันได้หม้าย
อย่ามองกันแค่ภายนอกแลแค่รูปกาย
ถึงจะจนชนวัว แต่ก็ไม่ได้..
ทำใครร้องให้ รักจริงเพแหละรู้หม้าย..

คำก็เด็กเลี้ยงวัว สองคำก็เด็กเลี้ยงวัว
ไอ้เด็กเลี้ยงวัวนี้มันไปหนักหัวใคร
ครับยอมรับว่าผมไม่ดีเหมือนใคร
แต่ไซรต้องมาทำรังเกียจพันนั้น

คำก็เด็กบ้านๆ สองคำก็เด็กบ้านๆ
ไม่ชอบก็ผ่าน ไม่ต้องการก็ไป
มาว่าผมไม่ดี ผมไม่ว่าไหร
แต่อย่ามาเที่ยวดูถูกหัวใจ..ของเด็กเลี้ยววัว

ดนตรี

คำก็เด็กเลี้ยงวัว สองคำก็เด็กเลี้ยงวัว
ไอ้เด็กเลี้ยงวัวนี้มันไปหนักหัวใคร
ครับยอมรับว่าผมไม่ดีเหมือนใคร
แต่ไซรต้องมาทำรังเกียจพันนั้น

คำก็เด็กบ้านๆ สองคำก็เด็กบ้านๆ
ไม่ชอบก็ผ่าน ไม่ต้องการก็ไป
มาว่าผมไม่ดี ผมไม่ว่าไหร
แต่อย่ามาเที่ยวดูถูกหัวใจ..ของเด็กเลี้ยงวัว

มิวสิควิดีโอ เด็กเลี้ยงวัวก็มีหัวใจ วงเพลย์

เพลง : เด็กเลี้ยงวัวก็มีหัวใจ (คอร์ด)
ศิลปิน : วงเพลย์
เนื้อร้อง/ทำนอง : บังซัก ก้าวร้าว
เรียบเรียง : Golden Bells Music
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend