คอร์ดเพลง สมิหลา-รูสมิแล มาลีฮวนน่า

  
Text   


INTRO | Dm | E | Gm | Dm |
INTRO | D | E | A | A |
INTRO | Dm | Gm | C |
INTRO | A | A | A | A |

 
ทิว
Dm 
สนยืนท้าลมแ
C 
รง
 
ล้อคลื่นสั่งท
A 
ราย 
 
กระซิบคำห
Dm 
วาน
 
ฝาก
Dm 
คำที่พร่ำตาม
C 
ลม
 
ขอฝากไปไ
Bb 
กล 
 
มุ่งริมฟ้
Dm 
านั่น

Bb 
สมิห
C 
ลา.. 
 
ฝาก
A 
ฟ้าแดนนี้คอ
Dm 
ยเธอ..
Bb 
สมิแ
C 
ล.. 
 
แม่ห
A 
ญิงแดนนั้นจงฟัง

Dm 
  คนใต้ฟ้าเดียวกัน 
 
 
C 
  ไกลแสดฝันยังมี
Bb 
  รอเสมอคนดี 
 
 
A 
  เมื่อมีใจผูกพัน
Dm 
  คนสงขลายังคอย 
 
 
C 
  แม่นกน้อยตานี
Bb 
  ยังซาบซึ้งวจี 
 
 
A 
  ที่เราสองสัญญา

Dm 
  ไม่เคยลืมเ
C 
ลือน 
 
ย้ำเตือนใจ
Dm 
รอ
 
จะยื่นผ้า
Gm 
ทอ 
 
เกาะยอทัก
Dm 
ทาย
 
เลือดชายน้ำเ
C 
ค็ม.. 
 
ที่เข้มใน
Dm 
กาย
 
จะเป็นดั่ง
A 
สาย..ธารรักเพื่
Dm 
อเธอ..

Bb 
สมิห
C 
ลา.. 
 
ฝาก
A 
ฟ้าแดนนี้คอ
Dm 
ยเธอ..
Bb 
สมิแ
C 
ล.. 
 
แม่ห
A 
ญิงแดนนั้นจงฟัง

INSTRU | Dm | E | Gm | Dm |
INSTRU | D | E | A | A |
INSTRU | Dm | Bb C F |
INSTRU | Dm | Bb C G | G |
INSTRU | A | A | A | A |

Dm 
  คนใต้ฟ้าเดียวกัน 
 
 
C 
  ไกลแสดฝันยังมี
Bb 
  รอเสมอคนดี 
 
 
A 
  เมื่อมีใจผูกพัน
Dm 
  คนสงขลายังคอย 
 
 
C 
  แม่นกน้อยตานี
Bb 
  ยังซาบซึ้งวจี 
 
 
A 
  ที่เราสองสัญญา

Dm 
  ไม่เคยลืมเ
C 
ลือน 
 
ย้ำเตือนใจ
Dm 
รอ
 
จะยื่นผ้า
Gm 
ทอ 
 
เกาะยอทัก
Dm 
ทาย
 
เลือดชายน้ำเ
C 
ค็ม.. 
 
ที่เข้มใน
Dm 
กาย
 
จะเป็นดั่ง
A 
สาย..ธารรักเพื่
Dm 
อเธอ..

Bb 
สมิห
C 
ลา.. 
 
ฝาก
A 
ฟ้าแดนนี้คอ
Dm 
ยเธอ..
Bb 
สมิแ
C 
ล.. 
 
แม่ห
A 
ญิงแดนนั้นจงฟัง

OUTRO | Dm | E | Gm | Dm |
OUTRO | D | E | A | A |
OUTRO | Dm | E | Gm | Dm |
OUTRO | D | E | A | A |
OUTRO | A | A |


ทิวสนยืนท้าลมแรง
ล้อคลื่นสั่งทราย กระซิบคำหวาน
ฝากคำที่พร่ำตามลม
ขอฝากไปไกล มุ่งริมฟ้านั่น

สมิหลา.. ฝากฟ้าแดนนี้คอยเธอ..
สมิแล.. แม่หญิงแดนนั้นจงฟัง

คนใต้ฟ้าเดียวกัน ไกลแสดฝันยังมี
รอเสมอคนดี เมื่อมีใจผูกพัน
คนสงขลายังคอย แม่นกน้อยตานี
ยังซาบซึ้งวจี ที่เราสองสัญญา

ไม่เคยลืมเลือน ย้ำเตือนใจรอ
จะยื่นผ้าทอ เกาะยอทักทาย
เลือดชายน้ำเค็ม.. ที่เข้มในกาย
จะเป็นดั่งสาย..ธารรักเพื่อเธอ..

สมิหลา.. ฝากฟ้าแดนนี้คอยเธอ..
สมิแล.. แม่หญิงแดนนั้นจงฟัง

( ดนตรี )

คนใต้ฟ้าเดียวกัน ไกลแสดฝันยังมี
รอเสมอคนดี เมื่อมีใจผูกพัน
คนสงขลายังคอย แม่นกน้อยตานี
ยังซาบซึ้งวจี ที่เราสองสัญญา

ไม่เคยลืมเลือน ย้ำเตือนใจรอ
จะยื่นผ้าทอ เกาะยอทักทาย
เลือดชายน้ำเค็ม.. ที่เข้มในกาย
จะเป็นดั่งสาย..ธารรักเพื่อเธอ..

สมิหลา.. ฝากฟ้าแดนนี้คอยเธอ..
สมิแล.. แม่หญิงแดนนั้นจงฟัง

มิวสิควิดีโอ สมิหลา-รูสมิแล มาลีฮวนน่า

เพลง : สมิหลา-รูสมิแล (คอร์ด)
ศิลปิน : มาลีฮวนน่า
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend