คอร์ดเพลง นิคมสุดท้าย ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

  
Text   


INTRO | Em |
INTRO | Dm Em | F | G |

 
นั่
Am 
งกินข้าว..แซบ
กว่าเก่า
 
ในชุ
ดเฮ็ดงานโต
ใหม่
 
บ่ต้อ
Am 
งคอยแคร์..สายต
Em 
าผู้ใด๋
 
บ่มีไผ
เว้าพื้นคือเก่

 
เคย
Am 
ถืกตั๋ว 
 
เป็น
ชู้เพิน
 
จนคนเอิ้
นว่าไปแย่งแฟนเข
 
ตั๋วว่
Am 
าสิแต่ง 
 
ตั๋วว่
Em 
าฮักเฮา
 
ถืกหล
อกจั่งซี่..มาหลายนิค

 
นี่คือความหวั
Dm 
งเทื่อสุดท้า
 
ขออย่ามีไผ
Em 
มาตั๋วมาต้
Am 
 
น้ำตาที่
Dm 
เคยไหล 
 
กับใจที่
Em 
เคยล้ม
 
มันเมื่
อยแล้วเนาะ 
 
ที่ต้องพ้อแต่เรื่องร้า
ยๆ

 
ให้เป็นนิคม
Am 
สุดท้าย 
 
โรงงา
Em 
นสุดท้าย
 
หอพั
กสุดท้ายได้บ่
 
จื่
Dm 
อแล้วใจ 
 
บ่อยากไห้
Em 
แล้วหนอ
 
บ่อยากพ้
อแล้วคนบ่จริงใจ
 
ให้พ้อแห
Am 
น่ความฮัก 
 
ให้พ้อแหน่
Em 
ความฝัน
 
ให้พ้อแหน่
คนฮักกันบ่ถิ่มไป
 
เมื่อยต้องเก็
Dm 
บกระเป๋า 
 
เมื่อยต้องเริ่
Em 
มต้นใหม่
 
บ่อยา
กเปลี่ยนยูนิฟอร์มให
ม่..อีกแล้ว

INSTRU | Am | G | Am | G |
INSTRU | Am Em | F C |
INSTRU | Dm Em | F | G |

 
นี่คือความหวั
Dm 
งเทื่อสุดท้า
 
ขออย่ามีไผ
Em 
มาตั๋วมาต้
Am 
 
น้ำตาที่
Dm 
เคยไหล 
 
กับใจที่
Em 
เคยล้ม
 
มันเมื่
อยแล้วเนาะ 
 
ที่ต้องพ้อแต่เรื่องร้า
ยๆ

 
ให้เป็นนิคม
Am 
สุดท้าย 
 
โรงงา
Em 
นสุดท้าย
 
หอพั
กสุดท้ายได้บ่
 
จื่
Dm 
อแล้วใจ 
 
บ่อยากไห้
Em 
แล้วหนอ
 
บ่อยากพ้
อแล้วคนบ่จริงใจ
 
ให้พ้อแห
Am 
น่ความฮัก 
 
ให้พ้อแหน่
Em 
ความฝัน
 
ให้พ้อแหน่
คนฮักกันบ่ถิ่มไป
 
เมื่อยต้องเก็
Dm 
บกระเป๋า 
 
เมื่อยต้องเริ่
Em 
มต้นใหม่
 
บ่อยา
กเปลี่ยนยูนิฟอร์มให
ม่..อีกแ
ล้ว

 
เมื่อยต้องเก็
Dm 
บกระเป๋า 
 
เมื่อยต้องเริ่
Em 
มต้นใหม่
 
บ่อยา
กเปลี่ยนยูนิฟอร์มให
ม่..อีกแล้ว

OUTRO | Am G | F C |
OUTRO | Dm Em | F | G |


นั่งกินข้าว..แซบกว่าเก่า
ในชุดเฮ็ดงานโตใหม่
บ่ต้องคอยแคร์..สายตาผู้ใด๋
บ่มีไผเว้าพื้นคือเก่า

เคยถืกตั๋ว เป็นชู้เพิน
จนคนเอิ้นว่าไปแย่งแฟนเขา
ตั๋วว่าสิแต่ง ตั๋วว่าฮักเฮา
ถืกหลอกจั่งซี่..มาหลายนิคม

นี่คือความหวังเทื่อสุดท้าย
ขออย่ามีไผมาตั๋วมาต้ม
น้ำตาที่เคยไหล กับใจที่เคยล้ม
มันเมื่อยแล้วเนาะ ที่ต้องพ้อแต่เรื่องร้ายๆ

ให้เป็นนิคมสุดท้าย โรงงานสุดท้าย
หอพักสุดท้ายได้บ่
จื่อแล้วใจ บ่อยากไห้แล้วหนอ
บ่อยากพ้อแล้วคนบ่จริงใจ
ให้พ้อแหน่ความฮัก ให้พ้อแหน่ความฝัน
ให้พ้อแหน่คนฮักกันบ่ถิ่มไป
เมื่อยต้องเก็บกระเป๋า เมื่อยต้องเริ่มต้นใหม่
บ่อยากเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่..อีกแล้ว

( ดนตรี )

นี่คือความหวังเทื่อสุดท้าย
ขออย่ามีไผมาตั๋วมาต้ม
น้ำตาที่เคยไหล กับใจที่เคยล้ม
มันเมื่อยแล้วเนาะ ที่ต้องพ้อแต่เรื่องร้ายๆ

ให้เป็นนิคมสุดท้าย โรงงานสุดท้าย
หอพักสุดท้ายได้บ่
จื่อแล้วใจ บ่อยากไห้แล้วหนอ
บ่อยากพ้อแล้วคนบ่จริงใจ
ให้พ้อแหน่ความฮัก ให้พ้อแหน่ความฝัน
ให้พ้อแหน่คนฮักกันบ่ถิ่มไป
เมื่อยต้องเก็บกระเป๋า เมื่อยต้องเริ่มต้นใหม่
บ่อยากเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่..อีกแล้ว

เมื่อยต้องเก็บกระเป๋า เมื่อยต้องเริ่มต้นใหม่
บ่อยากเปลี่ยนยูนิฟอร์มใหม่..อีกแล้ว

มิวสิควิดีโอ นิคมสุดท้าย ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

เพลง : นิคมสุดท้าย
ศิลปิน : ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
เรียบเรียง : วีรยุทธ ชูลีกร, ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
ติดต่องานแสดง : 085-484-7345
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend