คอร์ดเพลง ฉันหลาบแล้ว Swing (สวิง)

  
Text   


Tune to Eb
INTRO | F | Em | Dm G | C G |

 
ภาพความ
Am 
หลัง 
 
ฉันยังจำไ
G 
ด้ดี
 
วัน
F 
ที่ 
 
 
G 
ฉันต้องเสี
C 
ยใจ
 
วัน
F 
ที่เธอเอ่ยคำ
G 
ลา 
 
วัน
Em 
นั้นเธอทิ้งฉั
Am 
นไป
 
แล้ววัน
F 
นี้กลับมาทำ
G 
ไร 
 
บอกฉั
C 
นที

 
ตอนอยู่กับ
Dm 
ฉัน 
 
เธอว่าฉันสา
Em 
รพัด
 
เธอบอกว่า
F 
ฉัน 
 
ไม่
G 
ดีพันโน้นพั
C 
นนี้
 
เธอ
Dm 
ทิ้งฉันไป 
 
เอาหัวใ
Em 
จฉันไป
Am 
ย่ำยี
 
แล้ววัน
F 
นี้เธอจะกลับมาทำไ
G 
หร

 
ไม่พอใช่ไ
C 
หม 
 
ยังทำ
Em 
ร้ายไม่พอหรือ
Am 
เธอ 
 
 
G 
 
ที่ฉันต้องเ
F 
จอ 
 
มันเ
G 
จ็บจนรับไม่ไ
C 
หว
 
ก็คน
F 
นั้นเธอบอกว่าเ
G 
ค้าดี 
 
เธอเลยเ
Em 
ลือกทิ้งฉั
Am 
นไป
 
แล้ววัน
F 
นี้เธอกลับมาทำไ
G 
หร่ 
 
ไม่ต้อง
F 
ทักไม่ต้องโทรได้ไ
G 
หม
 
ฉันหลาบแ
C 
ล้ว..

INSTRU | Am G | F G | Am G | F G |
INSTRU | F G | Em Am | F | G |

 
ตอนอยู่กับ
Dm 
ฉัน 
 
เธอว่าฉันสา
Em 
รพัด
 
เธอบอกว่า
F 
ฉัน 
 
ไม่
G 
ดีพันโน้นพั
C 
นนี้
 
เธอ
Dm 
ทิ้งฉันไป 
 
เอาหัวใ
Em 
จฉันไป
Am 
ย่ำยี
 
แล้ววัน
F 
นี้เธอจะกลับมาทำไ
G 
หร

 
ไม่พอใช่ไ
C 
หม 
 
ยังทำ
Em 
ร้ายไม่พอหรือ
Am 
เธอ 
 
 
G 
 
ที่ฉันต้องเ
F 
จอ 
 
มันเ
G 
จ็บจนรับไม่ไ
C 
หว
 
ก็คน
F 
นั้นเธอบอกว่าเ
G 
ค้าดี 
 
เธอเลยเ
Em 
ลือกทิ้งฉั
Am 
นไป
 
แล้ววัน
F 
นี้เธอกลับมาทำไ
G 
หร่ 
 
ไม่ต้อง
F 
ทักไม่ต้องโทรได้ไ
G 
หม

 
ไม่พอใช่ไ
C 
หม 
 
ยังทำ
Em 
ร้ายไม่พอหรือ
Am 
เธอ 
 
 
G 
 
ที่ฉันต้องเ
F 
จอ 
 
มันเ
G 
จ็บจนรับไม่ไ
C 
หว
 
ก็คน
F 
นั้นเธอบอกว่าเ
G 
ค้าดี 
 
เธอเลยเ
Em 
ลือกทิ้งฉั
Am 
นไป
 
แล้ววัน
F 
นี้เธอกลับมาทำไ
G 
หร่ 
 
ไม่ต้อง
F 
ทักไม่ต้องโทรได้ไ
G 
หม
 
ฉันหลาบแ
C 
ล้ว

INSTRU | F | Em |

 
ม่ต้อง
F 
ทักไม่ต้องโทรได้ไ
G 
หม
 
ฉันหลา
F 
บแล้ว 
 
 
Fm 
 
C 


ภาพความหลัง ฉันยังจำได้ดี
วันที่ ฉันต้องเสียใจ
วันที่เธอเอ่ยคำลา วันนั้นเธอทิ้งฉันไป
แล้ววันนี้กลับมาทำไร บอกฉันที

ตอนอยู่กับฉัน เธอว่าฉันสารพัด
เธอบอกว่าฉัน ไม่ดีพันโน้นพันนี้
เธอทิ้งฉันไป เอาหัวใจฉันไปย่ำยี
แล้ววันนี้เธอจะกลับมาทำไหร

ไม่พอใช่ไหม ยังทำร้ายไม่พอหรือเธอ
ที่ฉันต้องเจอ มันเจ็บจนรับไม่ไหว
ก็คนนั้นเธอบอกว่าเค้าดี เธอเลยเลือกทิ้งฉันไป
แล้ววันนี้เธอกลับมาทำไหร่ ไม่ต้องทักไม่ต้องโทรได้ไหม
ฉันหลาบแล้ว

ดนตรี

ตอนอยู่กับฉัน เธอว่าฉันสารพัด
เธอบอกว่าฉัน ไม่ดีพันโน้นพันนี้
เธอทิ้งฉันไป เอาหัวใจฉันไปย่ำยี
แล้ววันนี้เธอจะกลับมาทำไหร

ไม่พอใช่ไหม ยังทำร้ายไม่พอหรือเธอ
ที่ฉันต้องเจอ มันเจ็บจนรับไม่ไหว
ก็คนนั้นเธอบอกว่าเค้าดี เธอเลยเลือกทิ้งฉันไป
แล้ววันนี้เธอกลับมาทำไหร่ ไม่ต้องทักไม่ต้องโทรได้ไหม

ไม่พอใช่ไหม ยังทำร้ายไม่พอหรือเธอ
ที่ฉันต้องเจอ มันเจ็บจนรับไม่ไหว
ก็คนนั้นเธอบอกว่าเค้าดี เธอเลยเลือกทิ้งฉันไป
แล้ววันนี้เธอกลับมาทำไหร่ ไม่ต้องทักไม่ต้องโทรได้ไหม
ฉันหลาบแล้ว

ม่ต้องทักไม่ต้องโทรได้ไหม
ฉันหลาบแล้ว

มิวสิควิดีโอ ฉันหลาบแล้ว Swing (สวิง)

เพลง : ฉันหลาบแล้ว
ศิลปิน : Swing (สวิง)
เรียบเรียง : พีท โมเดล
ติดต่องานแสดง : 093-742-6546
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend