คอร์ดเพลง เหงาบวกเหงาเท่ากับฮัก – ไผ่ พงศธร – ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

  
Text   

ไผ่ พงศธร
ข้าวทิพย์ ธิดาดิน


INTRO | Gm | Cm | Bb | Eb |

 
เป็นจัง
Eb 
ใด๋ 
 
ใจเป็นหยังน้องจั่งเผลอ
Cm 
เศร้า
 
ว่าแต่
Ab 
เขาอ้ายยังแอบเหงาอย่าเว้าคื
Bb 
อหลาย
 
น้องซึมย้อนคิดนำ
Eb 
เขา
 
ล่ะอ้ายเหงาย้อนคิดนำ
Gm 
ไผ
 
คนเฮ็ดให้คึด
Fm 
หลาย 
 
กะ
F 
อยู่แถวแถว
Bb 
นี้ล่ะ

 
อ้ายสิมา
Eb 
ซ้ำหรือสิมาซ่อยที่คอย
Cm 
ถามไถ่
 
บ่เขินเว้า
Ab 
ไป
 
กะฮู้แก่ใจยังชอบค้น
Bb 
หา
 
แอบเห็นเพิ่นเศร้าบ่
Eb 
หาย
 
ก็หัวใจเพิ่งร้องไ
Gm 
ห้มา
 
น้องเหงาโดนละเด้อ้า
Fm 
ยว่า
 
แล้ว
Bb 
อ้ายสิรับไ
Eb 
ด้บ่
Eb7 

 
* อ้ายบ่งึดหยัง
Gm 
ดอกถ้าหัว
Ab 
ใจมันบอกว่า
Fm 
ใช่
 
เหตุผลอื่น
Ab 
ใดบ่อาจข
Bb 
วางทางอ้ายดอ
Cm 
กน้อ
 
เป็นผู้หญิงที่เขาถิ่ม
Ab 
ใจ 
 
 
Gm 
น้องย่านใช่
Fm 
บ่พอ
Gm 
 
อย่าคิดหยังห
Fm 
ลาย
 
Gm 
ะคิดหลายอยู่ล่ะ
Fm 
เนาะ
Gm 
ถามอีหลีลืมเขาไ
Fm 
ด้บ่
 
โอ้ย
Gm 
เนาะจังแม่นเพิ่
Fm 
นเว้า
 
(กะจักแ
Bb 
หล่วเห็นเว้าบ่เซาเนาะ)

INSTRU | Eb | Gm | Eb Gm | Cm Gm |
INSTRU | Cm Bb | Cm Fm | Gm Bb | Eb |

 
เห็นน้องเ
Eb 
หงา 
 
อ้ายก็คึดจนแอบเหง
Cm 
าต่อ
 
ขอได้
Ab 
บ่น้อง 
 
ขอเวลาลบซากฮั
Bb 
กเขา
 
ถ้าฮักนั้นคือเส้
Eb 
นชัย
 
จุดหมายคือฮักสอ
Gm 
งเฮา
 
อ้ายถ่าจน
Fm 
เหงา
 
โอ้ยน้องกะเ
Bb 
หงา
 
เหงาบวกเ
Fm 
หงา
Bb 
..เท่ากับฮักแม่
Eb 
นบ่ 
 
 
Eb7 

( * )

Gm 
อ้ายถ่าจนเ
Fm 
หงา
 
โอ้ยน้องกะเ
Bb 
หงา
 
เหงาบวกเ
Fm 
หงา.
Bb 
.. 
 
นั้นเท่ากับฮัก

OUTRO | Fm | Gm Bb | Eb |

เนื้อเพลง
(ไผ่) เป็นจังใด๋ ใจเป็นหยังน้องจั่งเผลอเศร้า
(ข้าวทิพย์) ว่าแต่เขาอ้ายยังแอบเหงาอย่าเว้าคือหลาย
(ไผ่) น้องซึมย้อนคิดนำเขา
(ข้าวทิพย์) ล่ะอ้ายเหงาย้อนคิดนำไผ
(ไผ่) คนเฮ็ดให้คึดหลายกะอยู่แถวแถวนี้ล่ะ
(ข้าวทิพย์) อ้ายสิมาซ้ำหรือสิมาซ่อยที่คอยถามไถ่
(ไผ่) บ่เขินเว้าไป
(ข้าวทิพย์) กะฮู้แก่ใจยังชอบค้นหา
(ไผ่) แอบเห็นเพิ่นเศร้าบ่หาย
(ข้าวทิพย์) ก็หัวใจเพิ่งร้องไห้มา
(ไผ่) น้องเหงาโดนละเด้อ้ายว่า
(ข้าวทิพย์) แล้วอ้ายสิรับได้บ่

(ไผ่) อ้ายบ่งึดหยังดอกถ้าหัวใจมันบอกว่าใช่
(ไผ่) เหตุผลอื่นใดบ่อาจขวางทางอ้ายดอกน้อ
(ข้าวทิพย์) เป็นผู้หญิงที่เขาถิ่มใจ น้องย่านใช่บ่พอ
(ไผ่) อย่าคิดหยังหลาย
(ข้าวทิพย์) กะคิดหลายอยู่ล่ะเนาะ
(ไผ่) ถามอีหลีลืมเขาได้บ่
(ข้าวทิพย์) โอ้ยเนาะจังแม่นเพิ่นเว้า
(ไผ่) กะจักแหล่วเห็นเว้าบ่เซาเนาะ

(ไผ่) เห็นน้องเหงาอ้ายก็คึดจนแอบเหงาต่อ
(ข้าวทิพย์) ขอได้บ่น้องขอเวลาลบซากฮักเขา
(ไผ่) ถ้าฮักนั้นคือเส้นชัย
(ข้าวทิพย์) จุดหมายคือฮักสองเฮา
(ไผ่) อ้ายถ่าจนเหงา
(ข้าวทิพย์) โอ้ยน้องกะเหงา
(ไผ่) เหงาบวกเหงา
(ข้าวทิพย์) เท่ากับฮักแม่นบ่

(ไผ่) อ้ายบ่งึดหยังดอกถ้าหัวใจมันบอกว่าใช่
(ไผ่) เหตุผลอื่นใดบ่อาจขวางทางอ้ายดอกน้อ
(ข้าวทิพย์) เป็นผู้หญิงที่เขาถิ่มใจ น้องย่านใช่บ่พอ
(ไผ่) อย่าคิดหยังหลาย
(ข้าวทิพย์) กะคิดหลายอยู่ล่ะเนาะ
(ไผ่) ถามอีหลีลืมเขาได้บ่
(ข้าวทิพย์) โอ้ยเนาะจังแม่นเพิ่นเว้า
(ไผ่) อ้ายถ่าจนเหงา
(ข้าวทิพย์) โอ้ยน้องกะเหงา
(ไผ่),(ข้าวทิพย์) เหงาบวกเหงา นั้นเท่ากับฮัก
เพลง : เหงาบวกเหงาเท่ากับฮัก
(เพลงประกอบละคร นายฮ้อยทมิฬ)
ศิลปิน : ไผ่ พงศธร / ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 / พอดีคำ
Digital Download : *1237050
คำร้อง/ทำนอง : สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
คอร์ดเพลง เหงาบวกเหงาเท่ากับฮัก - ไผ่ พงศธร - ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend