คอร์ดเพลง คิดฮอดแฮงแล้วเด้ – ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

  
Text   

คอร์ดเพลง คิดฮอดแฮงแล้วเด้ ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

คอร์ดเพลง คิดฮอดแฮงแล้วเด้

ศิลปิน : ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

แนวเพลง : #อีสาน

Single เพลงใหม่ 2561/2018

คีย์คอร์ดเพลง คิดฮอดแฮงแล้วเด้ คอร์ดสามารถปรับเป็นคีย์อื่นๆ ได้ง่ายๆ ที่ปุ่มเปลี่ยนคีย์เพลง

คอร์ดเพลง คิดฮอดแฮงแล้วเด้ - ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
คอร์ด

INTRO | C | G | F | G |

 
ตอบมาแนว่
าอยู่ไส 
 
ตอบมาแนว่าอยู่กับไผ
 
ตอบแนแม๊อ
ยู่ใกล้หรือไกล
 
ส่อยตอบมาแนอย่าให้คิดหลาย
 
 
ฮือ..
 คิดฮอดอ้าย

INSTRU | C | G | F | G | C |

 
คือเงียบแท้หนอ
 คือมิดแท้ห
Em 
นอ
 
ทาง
Am 
นั้นเป็นจังใด๋
 
ดน
เติบแล้วเด้อ้าย
 บ่ได้พ้อ
กัน
 
จนน้อง
แอบคิดไปเอง
 
ว่าน้องคง
Em 
หมดความสำคัญ
Am 
       
 
อ้ายยัง
บ่ได้ลืมกัน
 บ่แม่น 
 
แม่น
บ่

 
* น้องใจบ่ดี
Em 
อย่าหายไปแบบนี้ได้บ่
Am 
 
น้องย่าน
Dm 
อ้ายลืมคิดพ้อ 
 
จากฮัก
..
 
ย่านกลายเป็นอก
หัก

 
** คิดฮอดแฮงแล้วเด๊ะ
 คิดฮอดแฮงแล้วเ
Em 
ด๊ะ
 
ไปหล่อไปเท่
Am 
..ไปจอบส่อง
ผู้สาวทางใด๋
 
คือบ่ม
าเบิ่งหัวใจ
คนที่อ้าย
เคยบอกว่า
ฮัก
 
คิด
ฮอดแฮงแล้วเด๊ะ
 เฟซ 
 
ไลน์กะออน
Em 
 อ้ายกะบ่ทัก
Am 
 
เป็นหยัง
คือจังเงียบคัก
Dm 
 หรือน้องอกหัก
 อีหลีแล้ว
บ้อ       

 
ถ้ายังฮักกัน
 ยังคิดฮอด
Em 
กัน 
 
กะ
Am 
ทักหากันแน
 
คอน
เฟิร์ม
ว่าอ้ายยังแคร์
 ยังฮัก 
 
ยัง
รอ

INSTRU | C Em | Am G | F G | C G |
INSTRU | C Em | Am G | Dm G | C |

( * ) ( ** ) ( ** )

 
ตอบมาแนว่
าอยู่ไส 
 
ตอบมาแนว่าอยู่กับไผ
 
ตอบแนแม๊อ
ยู่ใกล้หรือไกล
 
ส่อยตอบมาแนอย่าให้คิดหลาย ฮือ
..       
 
บ่ฮู้อ้ายสิฮู้บ่..
Dm 
       น้
องคิดฮอดอ้ายแฮงแล้วเด๋..

OUTRO | C | G | F | G | C |เนื้อเพลง
ตอบมาแนว่าอยู่ไส ตอบมาแนว่าอยู่กับไผ
ตอบแนแม๊อยู่ใกล้หรือไกล
ส่อยตอบมาแนอย่าให้คิดหลาย
ฮือ…คิดฮอดอ้าย

( ดนตรี )

คือเงียบแท้หนอ คือมิดแท้หนอ
ทางนั้นเป็นจังใด๋
ดนเติบแล้วเด้อ้าย บ่ได้พ้อกัน
จนน้องแอบคิดไปเอง
ว่าน้องคงหมดความสำคัญ       
อ้ายยังบ่ได้ลืมกัน บ่แม่น แม่นบ่

* น้องใจบ่ดี อย่าหายไปแบบนี้ได้บ่
น้องย่านอ้ายลืมคิดพ้อ จากฮัก..
ย่านกลายเป็นอกหัก

** คิดฮอดแฮงแล้วเด๊ะ คิดฮอดแฮงแล้วเด๊ะ
ไปหล่อไปเท่ ไปจอบส่องผู้สาวทางใด๋
คือบ่มาเบิ่งหัวใจ คนที่อ้ายเคยบอกว่าฮัก
คิดฮอดแฮงแล้วเด๊ะ เฟซ ไลน์กะออน อ้ายกะบ่ทัก
เป็นหยังคือจังเงียบคัก หรือน้องอกหัก อีหลีแล้วบ้อ       
ถ้ายังฮักกัน ยังคิดฮอดกัน กะทักหากันแน
คอนเฟิร์มว่าอ้ายยังแคร์ ยังฮัก ยังรอ

( ดนตรี )

( * , ** , ** )

ตอบมาแนว่าอยู่ไส ตอบมาแนว่าอยู่กับไผ
ตอบแนแม๊อยู่ใกล้หรือไกล
ส่อยตอบมาแนอย่าให้คิดหลาย ฮือ..       
บ่ฮู้อ้ายสิฮู้บ่..       
น้องคิดฮอดอ้ายแฮงแล้วเด๋
ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง คิดฮอดแฮงแล้วเด้ (คอร์ด-เนื้อเพลง)
ศิลปิน ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
คำร้อง-ทำนอง : ภานุวัฒน์ วิเศษวงษา
เรียบเรียง : อานนท์ เชื้อบุญมา
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend