คอร์ดเพลง หน้าที่ไผ หน้าที่มัน – ข้าวทิพย์ ธิดาดิน x กระต่าย พรรณนิภา

  
Text   

INTRO | Gm Dm | Eb F | Gm Dm | Eb F | F |

 
หน้าที่
Gm 
ไผ หน้าที่มัน มันบ่
Dm 
ง่ายกว่ากันบ่อ้าย
 
สิมาอ
Cm 
อยมาห่วงเอาหยังใจ 
 
ในเมื่ออ้
F 
ายตั้งใจสิไปต่อ
 
ถ้า
Gm 
น้องนั้นบอกว่าอยู่บ่
Dm 
ได้
 
หากบ่มี
Eb 
อ้ายให้ชีวิตได้พ
Bb 
บพ้อ
 
อ้
Cm 
ายสิกลับ 
 
คืนมาฮั
Dm 
กกันบ่..กะ
F 
บ่

 
อย่าเป็นค
Eb 
นดีด้วยวิธีนี้เ
F 
ลย
 
อ้าย
Dm 
เอ๋ยน้องขอเถา
Gm 
ะขอ
 
บ่ฮักแ
Eb 
ล้วกะส่ำนี้พอ 
 
น้
F 
องขอนำหลายๆ

 
ปล่อยน้องให้  
Gm 
ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้อ
Dm 
งให้
 
แล้วให้อ้าย
Eb 
ไป ไป ไป ไปตามทางของอ้
F 
าย
 
บ่อยาก
Bb 
ฟังดอกเหตุ
F 
ผล
 
ว่าเป็น
Dm 
หยังอ้ายจังถิ่
Gm 
มไป
 
เป็น
Eb 
ย่อนอ้ายมีผู้ใหม่ 
 
หรือย่อนเบิ
F 
ดใจ 
 
กะซาง

 
ปล่อยน้องให้  
Gm 
ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้อ
Dm 
งไห้
 
บ่ต้องรำ
Eb 
รี้ รำไร กับฮักที่ฮ้า
F 
งๆ

 
หน้าที่
Bb 
น้องต่อจาก
F 
นี้
 
คือหัดหา
Dm 
ยใจในโลกที่อ้า
Gm 
งว้าง
 
สิมา
Eb 
ห่วงกันเฮ็ดอิหยัง 
 
คนเจ็บกะเ
F 
จ็บ 
 
คือเก่า

INSTRU | Gm Dm | Eb F | Gm Dm | Eb F |
INSTRU | Gm | Dm | Eb | F | F |

 
ปล่อยน้องให้  
Gm 
ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้อ
Dm 
งให้
 
แล้วให้อ้าย
Eb 
ไป ไป ไป ไปตามทางของอ้
F 
าย
 
บ่อยาก
Bb 
ฟังดอกเหตุ
F 
ผล
 
ว่าเป็น
Dm 
หยังอ้ายจังถิ่
Gm 
มไป
 
เป็น
Eb 
ย่อนอ้ายมีผู้ใหม่ 
 
หรือย่อนเบิ
F 
ดใจ 
 
กะซาง

 
ปล่อยน้องให้  
Gm 
ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้อ
Dm 
งไห้
 
บ่ต้องรำ
Eb 
รี้ รำไร กับฮักที่ฮ้า
F 
งๆ

 
หน้าที่
Bb 
น้องต่อจาก
F 
นี้
 
คือหัดหา
Dm 
ยใจในโลกที่อ้า
Gm 
งว้าง
 
สิมา
Eb 
ห่วงกันเฮ็ดอิหยัง 
 
คนเจ็บกะเ
F 
จ็บ 
 
คือเก่า..

OUTRO | Gm Dm | Eb F | Gm Dm | Eb F | F | Gm |


หน้าที่ไผ หน้าที่มัน มันบ่ง่ายกว่ากันบ่อ้าย
สิมาออยมาห่วงเอาหยังใจ ในเมื่ออ้ายตั้งใจสิไปต่อ
ถ้าน้องนั้นบอกว่าอยู่บ่ได้
หากบ่มีอ้ายให้ชีวิตได้พบพ้อ
อ้ายสิกลับ คืนมาฮักกันบ่..กะบ่

อย่าเป็นคนดีด้วยวิธีนี้เลย
อ้ายเอ๋ยน้องขอเถาะขอ
บ่ฮักแล้วกะส่ำนี้พอ น้องขอนำหลายๆ

ปล่อยน้องให้ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้องให้
แล้วให้อ้ายไป ไป ไป ไปตามทางของอ้าย
บ่อยากฟังดอกเหตุผล
ว่าเป็นหยังอ้ายจังถิ่มไป
เป็นย่อนอ้ายมีผู้ใหม่ หรือย่อนเบิดใจ กะซาง

ปล่อยน้องให้ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้องไห้
บ่ต้องรำรี้ รำไร กับฮักฮ้างๆ

หน้าที่น้องต่อจากนี้
คือหัดหายใจในโลกที่อ้างว้าง
สิมาห่วงกันเฮ็ดอิหยัง คนเจ็บกะเจ็บ คือเก่า

( ดนตรี )

ปล่อยน้องให้ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้องให้
แล้วให้อ้ายไป ไป ไป ไปตามทางของอ้าย
บ่อยากฟังดอกเหตุผล
ว่าเป็นหยังอ้ายจังถิ่มไป
เป็นย่อนอ้ายมีผู้ใหม่ หรือย่อนเบิดใจ กะซาง

ปล่อยน้องให้ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮือ ฮ้องไห้
บ่ต้องรำรี้ รำไร กับฮักฮ้างๆ

หน้าที่น้องต่อจากนี้
คือหัดหายใจในโลกที่อ้างว้าง
สิมาห่วงกันเฮ็ดอิหยัง คนเจ็บกะเจ็บ คือเก่า..


รูปภาพคอร์ด หน้าที่ไผ หน้าที่มัน – ข้าวทิพย์ ธิดาดิน x กระต่าย พรรณนิภา

คอร์ดเพลง หน้าที่ไผ หน้าที่มัน - ข้าวทิพย์ ธิดาดิน x กระต่าย พรรณนิภา

ฟังเพลง & ดูมิวสิควิดีโอ
เพลง หน้าที่ไผ หน้าที่มัน (คอร์ด)

คำร้อง / ทำนอง : พงษ์ศักดิ์ ถนอมใจ
เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend