คอร์ดเพลง คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส – ข้าวทิพย์ ธิดาดิน

  
Text   

คอร์ดกีตาร์ เนื้อเพลง คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส – ข้าวทิพย์ ธิดาดิน


INTRO | Cm6 |…| Cm Cm6 | Cm |
INTRO | Eb Bb/D | Cm | ( 2 Times ) | Ab | Gm | Cm Cm6 | Cm |

 
น้องบ่อยากเซื่อสา
Cm 
ยตา 
 
ว่าภาพตรง
Bb 
หน้าสิเป็นความจ
Cm 
ริง
 
ก็คนที่เคยสัญ
Eb 
ญา 
 
คนบอกกั
Bb/D 
นว่าบ่ตายสิบ่ทอด
Cm 
ทิ้ง
 
กำลังกอดกันอิ้
Fm 
งติ้ง 
 
กอดอิ้ง
Gm 
ติ้งอยู่กับ..ผู้
Cm 
อื่น


 
กะยกให้เพิ่นเบิ
Cm 
ดใจ 
 
เมื่อคราวเคียง
Bb 
ใกล้ร่วมใช้วันคื
Cm 
 
สิหยุดที่กันแล
Eb 
ะกัน 
 
หนักร่วมฝ่
Bb/D 
าฟันยากสิส่อยกัน
Cm 
บืน
 
จังใด๋มากลายเป็
Fm 
นอื่น 
 
มาเฮ็ดกั
Gm 
นได้แท้
Bb 
น้อใจค
Cm 


 
* แล้วคำว่า..ฮั
Fm 
กกัน 
 
มื้อนั่นมันเหี่ยถิ่
Eb 
มไส
 
แล้วคนที่ว่า..ฮักห
Fm 
ลาย 
 
มื้อนี่หัวใจเอาไผม
Eb 
าปน
 
แทบบ่มีแฮงหา
F 
ยใจ 
 
ล้าห
Gm 
ล่อยไปทั้งตั
Cm 
วตน
 
กลั้นใจฟังเห
Fm 
ตุผล 
 
ขอ
Gm 
งคน..ที่เ
Bb 
ซาฮัก
Cm 
กัน


INSTRU | Eb | Ab | Cm | Cm | Fm | Gm Bb | Cm |

 
น้องเคยโทษเขาเบิ
Cm 
ดแฮง 
 
ว่าเขามาแ
Bb 
ย่งว่าเขาเป็นม
Cm 
าร
 
แต่เมื่อได้เห็นตำ
Eb 
ตา 
 
จังได้
Bb/D 
ฮู้ว่า 
 
อ้ายโง่มาตั้งน
Cm 
าน
 
ที่แท้กะเป็น
Fm 
นำกัน 
 
ถิ่มกัน
Gm 
ง่ายแท้
Bb 
หนอ..ใ
Cm 
จคน


( * )


 
น้องบ่อยากฟังเห
Fm 
ตุผล 
 
ของคนที่เ
Bb 
ซาฮักกั
Cm 

OUTRO | Fm | Gm Bb | Cm Cm6 | Cm |

เนื้อเพลง
น้องบ่อยากเซื่อสายตา
ว่าภาพตรงหน้าสิเป็นความจริง
ก็คนที่เคยสัญญา
คนบอกกันว่าบ่ตายสิบ่ทอดทิ้ง
กำลังกอดกันอิ้งติ้ง
กอดอิ้งติ้งอยู่กับ..ผู้อื่น


กะยกให้เพิ่นเบิดใจ
เมื่อคราวเคียงใกล้ร่วมใช้วันคืน
สิหยุดที่กันและกัน
หนักร่วมฝ่าฟันยากสิส่อยกันบืน
จังใด๋มากลายเป็นอื่น
มาเฮ็ดกันได้แท้น้อใจคน


แล้วคำว่า..ฮักกัน
มื้อนั่นมันเหี่ยถิ่มไส
แล้วคนที่ว่า..ฮักหลาย
มื้อนี่หัวใจเอาไผมาปน
แทบบ่มีแฮงหายใจ
ล้าหล่อยไปทั้งตัวตน
กลั้นใจฟังเหตุผล
ของคน..ที่เซาฮักกัน


น้องเคยโทษเขาเบิดแฮง
ว่าเขามาแย่งว่าเขาเป็นมาร
แต่เมื่อได้เห็นตำตา
จังได้ฮู้ว่า อ้ายโง่มาตั้งนาน
ที่แท้กะเป็นนำกัน
ถิ่มกันง่ายแท้หนอ..ใจคน


แล้วคำว่า..ฮักกัน
มื้อนั่นมันเหี่ยถิ่มไส
แล้วคนที่ว่า..ฮักหลาย
มื้อนี่หัวใจเอาไผมาปน
แทบบ่มีแฮงหายใจ
ล้าหล่อยไปทั้งตัวตน
กลั้นใจฟังเหตุผล
ของคน..ที่เซาฮักกัน


อ้ายบ่อยากฟังเหตุผล
ของคนที่เซาฮักกัน
เพลง คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส
คำร้อง/ทำนอง สลา คุณวุฒิ
เรียบเรียง ปิยะวุฒิ ณ บางช้าง
คำว่าฮักกัน มันเหี่ยถิ่มไส - ข้าวทิพย์ ธิดาดิน
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend