คอร์ดเพลง เลิกได้ทุกอย่างเพื่อเธอ ธีเดช ทองอภิชาติ

  
Text   


INTRO | Dm | Am | Gm | Dm | ( 2 Times )

 
เธอให้ฉัน
Dm 
เลิกกินน้ำท่อม 
 
เธอให้ฉัน
Am 
เลิกดูดใบจาก
 
เธอให้ฉัน
Gm 
เลิกสังส
C 
รรค์ที่บ้านเ
F 
พื่อน
 
เธอให้ฉัน
Dm 
เลิกเลี้ยงนกกรง 
 
เธอให้ฉัน
Am 
เลิกเล่นวัวชน
 
เธอให้ฉัน
Gm 
เลิกทุกอ
C 
ย่าง 
 
ที่ฉันช
F 
อบ

 
ถ้าเป็นอย่าง
Gm 
นี้ต่อไป 
 
เธอคงสั่
Am 
งฉันให้เลิกหายใจ
 
เพื่อคนส
Bb 
วยพี่ทำให้ได้ 
 
เลิกได้ทุกอ
C 
ย่าง

 
เพื่อความสุขของ
Dm 
เธอ 
 
พี่พร้อมทำให้เธอทุก
Am 
อย่าง
 
จะทร
Gm 
มานเต้นลิงเต้นค่
C 
างอะ 
 
เพื่อน้องน
F 
างพี่เต็มใจ
 
แต่ถ้า
Bb 
สั่งให้เลิกกับเธอ 
 
พี่คง
F 
ทำใจไม่ได้
 
ให้เลิก
Gm 
สิ่งงมงาย 
 
ยังง่ายห
C 
วา 
 
ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง

INSTRU | Dm | Am | Gm | C | ( 2 Times )

 
เคยกินแกง
Gm 
หรางตอนเป็นนักโทษ
 
น้องเคยโ
Am 
กรธตอนเป็นเด็กแว้น
 
น้ำท่อมกี่ห
Bb 
ม้อยกซดไม่เ
C 
ว้นเกือบถูกเ
F 
ฉียง
 
เคยเป็น
Gm 
กิ๊กกับสาวพังงา 
 
เกือบได้
Am 
พากันขึ้นหวัน
 
โอ้มายก้
Bb 
อด 
 
ชีวิตของฉันมันแสนเ
C 
ลว

 
เพื่อความสุขของ
Dm 
เธอ 
 
พี่พร้อมทำให้เธอทุก
Am 
อย่าง
 
จะทร
Gm 
มานเต้นลิงเต้นค่
C 
างอะ 
 
เพื่อน้องน
F 
างพี่เต็มใจ
 
แต่ถ้า
Bb 
สั่งให้เลิกกับเธอ 
 
พี่คง
F 
ทำใจไม่ได้
 
ให้เลิก
Gm 
สิ่งงมงาย 
 
ยังง่ายห
C 
วา

 
เคยกินแกง
Gm 
หรางตอนเป็นนักโทษ
 
น้องเคยโ
Am 
กรธตอนเป็นเด็กแว้น
 
น้ำท่อมกี่ห
Bb 
ม้อยกซดไม่เ
C 
ว้นเกือบถูกเ
F 
ฉียง
 
เคยเป็น
Gm 
กิ๊กกับสาวพังงา 
 
เกือบได้
Am 
พากันขึ้นหวัน
 
โอ้มายก้
Bb 
อด 
 
ชีวิตของฉันมันแสนเ
C 
ลว

 
เพื่อความสุขของ
Dm 
เธอ 
 
พี่พร้อมทำให้เธอทุก
Am 
อย่าง
 
จะทร
Gm 
มานเต้นลิงเต้นค่
C 
างอะ 
 
เพื่อน้องน
F 
างพี่เต็มใจ
 
แต่ถ้า
Bb 
สั่งให้เลิกกับเธอ 
 
พี่คง
F 
ทำใจไม่ได้
 
ให้เลิก
Gm 
สิ่งงมงาย 
 
ยังง่ายห
C 
วา

 
เพื่อความสุขของ
Dm 
เธอ 
 
พี่พร้อมทำให้เธอทุก
Am 
อย่าง
 
จะทร
Gm 
มานเต้นลิงเต้นค่
C 
างอะ 
 
เพื่อน้องน
F 
างพี่เต็มใจ
 
แต่ถ้า
Bb 
สั่งให้เลิกกับเธอ 
 
พี่คง
F 
ทำใจไม่ได้
 
ให้เลิก
Gm 
สิ่งงมงาย 
 
ยังง่ายห
C 
วา 
 
ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง

OUTRO | Dm | Am | Gm | C | ( 2 Times ) | Dm |


เธอให้ฉันเลิกกินน้ำท่อม เธอให้ฉันเลิกดูดใบจาก
เธอให้ฉันเลิกสังสรรค์ที่บ้านเพื่อน
เธอให้ฉันเลิกเลี้ยงนกกรง เธอให้ฉันเลิกเล่นวัวชน
เธอให้ฉันเลิกทุกอย่าง ที่ฉันชอบ

ถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไป เธอคงสั่งฉันให้เลิกหายใจ
เพื่อคนสวยพี่ทำให้ได้ เลิกได้ทุกอย่าง

เพื่อความสุขของเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกอย่าง
จะทรมานเต้นลิงเต้นค่างอะ เพื่อน้องนางพี่เต็มใจ
แต่ถ้าสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงทำใจไม่ได้
ให้เลิกสิ่งงมงาย ยังง่ายหวา ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง

( ดนตรี )

เคยกินแกงหรางตอนเป็นนักโทษ
น้องเคยโกรธตอนเป็นเด็กแว้น
น้ำท่อมกี่หม้อยกซดไม่เว้นเกือบถูกเฉียง
เคยเป็นกิ๊กกับสาวพังงา เกือบได้พากันขึ้นหวัน
โอ้มายก้อด ชีวิตของฉันมันแสนเลว

เพื่อความสุขของเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกอย่าง
จะทรมานเต้นลิงเต้นค่างอะ เพื่อน้องนางพี่เต็มใจ
แต่ถ้าสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงทำใจไม่ได้
ให้เลิกสิ่งงมงาย ยังง่ายหวา

เคยกินแกงหรางตอนเป็นนักโทษ
น้องเคยโกรธตอนเป็นเด็กแว้น
น้ำท่อมกี่หม้อยกซดไม่เว้นเกือบถูกเฉียง
เคยเป็นกิ๊กกับสาวพังงา เกือบได้พากันขึ้นหวัน
โอ้มายก้อด ชีวิตของฉันมันแสนเลว

เพื่อความสุขของเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกอย่าง
จะทรมานเต้นลิงเต้นค่างอะ เพื่อน้องนางพี่เต็มใจ
แต่ถ้าสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงทำใจไม่ได้
ให้เลิกสิ่งงมงาย ยังง่ายหวา

เพื่อความสุขของเธอ พี่พร้อมทำให้เธอทุกอย่าง
จะทรมานเต้นลิงเต้นค่างอะ เพื่อน้องนางพี่เต็มใจ
แต่ถ้าสั่งให้เลิกกับเธอ พี่คงทำใจไม่ได้
ให้เลิกสิ่งงมงาย ยังง่ายหวา ยอมเพื่อเธอทุกอย่าง

มิวสิควิดีโอ เลิกได้ทุกอย่างเพื่อเธอ ธีเดช ทองอภิชาติ

เพลง : เลิกได้ทุกอย่างเพื่อเธอ
ศิลปิน : ธีเดช ทองอภิชาติ
เรียบเรียง : สุวรรณ นาคบุตร
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend