คอร์ดเพลง คิดถึงได้ยินหม้าย ป๊อกแป๊ก พันธ์ครุฑ

  
Text   
คอร์ดเพลง คิดถึงได้ยินหม้าย แป๊ก พันธ์ครุฑ

ศิลปิน : แป๊ก พันธ์ ครุฑ
เนื้อร้อง/ทำนอง : Dew Anfield
คอร์ด : D,A/C#,Bm,G,F#m,Em


INTRO | D A/C# | Bm A |
INTRO | G F#m | Em A | D A |

 
ความคิด
D 
ถึง 
 
สิ่งที่ได้รั
A/C# 
บรู้เมื่อยามห่างไ
Bm 
กล
 
ที่มันบอกว่า
A 
รักเธอมากเท่
G 
าไร 
 
 
F#m 
 
เพียงเธอเท่า
Em 
นั้นที่ได้ครอบค
A 
รอง

 
ฝากคำว่า
D 
รัก..
 
ให้ล่องลอยอยู่เคีย
A/C# 
งข้างเธอเ
Bm 
สมอ
 
ขอบคุณที่สว
A 
รรค์นำพาให้พ
G 
บเจอ 
 
 
F#m 
 
ได้มี
Em 
เธอมาเคียงข้าง
A 
กัน

 
ใน
G 
วันที่ต้องห่า
A 
งไกล 
 
จะ
F#m 
มีถ้อยคำที่
Bm 
ดังอยู่
 
คำนี้ใ
G 
ช้แทนเรื่องราวข้างในหั
A 
วใจ

 
อยากบอกให้เธอได้
D 
รู้..
 
ว่าคิ
A/C# 
ดถึงได้ยินไ
Bm 
หม
 
คิดถึงเ
A 
ธอทุกลมหา
G 
ยใจ 
 
 
F#m 
 
ไม่ว่าจะ
Em 
ทำอะไรก็คิ
A 
ดถึง

D 
รัก.. 
 
คำที่ฟังกี่
A/C# 
ครั้งก็ยังคง
Bm 
ซึ้ง
 
ต่อให้ไกลแค่ไ
A 
หนหัวใจก็ไ
G 
ปถึง..
F#m 
 
เพลง
Em 
นี้แทนความคิด
A 
ถึงให้เธอไ
D 
ด้ฟัง
A 

INSTRU | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |

 
ใน
G 
วันที่ต้องห่า
A 
งไกล 
 
จะ
F#m 
มีถ้อยคำที่
Bm 
ดังอยู่
 
คำนี้ใ
G 
ช้แทนเรื่องราวข้างในหั
A 
วใจ

 
อยากบอกให้เธอได้
D 
รู้..
 
ว่าคิ
A/C# 
ดถึงได้ยินไ
Bm 
หม
 
คิดถึงเ
A 
ธอทุกลมหา
G 
ยใจ 
 
 
F#m 
 
ไม่ว่าจะ
Em 
ทำอะไรก็คิ
A 
ดถึง

D 
รัก.. 
 
คำที่ฟังกี่
A/C# 
ครั้งก็ยังคง
Bm 
ซึ้ง
 
ต่อให้ไกลแค่ไ
A 
หนหัวใจก็ไ
G 
ปถึง..
F#m 
 
เพลง
Em 
นี้แทนความคิด
A 
ถึงให้เธอได้ฟัง

INSTRU | D A/C# | Bm A |
INSTRU | G F#m | Em A |

 
อยากบอกให้เธอได้
D 
รู้..
 
ว่าคิ
A/C# 
ดถึงได้ยินไ
Bm 
หม
 
คิดถึงเ
A 
ธอทุกลมหา
G 
ยใจ 
 
 
F#m 
 
ไม่ว่าจะ
Em 
ทำอะไรก็คิ
A 
ดถึง

D 
รัก.. 
 
คำที่ฟังกี่
A/C# 
ครั้งก็ยังคง
Bm 
ซึ้ง
 
ต่อให้ไกลแค่ไ
A 
หนหัวใจก็ไ
G 
ปถึง..
F#m 
 
เพลง
Em 
นี้แทนความคิด
A 
ถึงให้เธอได้
 
ฟัง

INSTRU | D A/C# | Bm A | G F#m |

 
ไม่ว่าจะ
Em 
ทำอะไรก็คิ
A 
ดถึง
D 
รัก 
 
คำที่ฟังกี่
A/C# 
ครั้งก็ยังคง
Bm 
ซึ้ง
 
ต่อให้ไกลแค่ไ
A 
หนหัวใจก็ไ
G 
ปถึง..
F#m 
 
เพลง
Em 
นี้แทนความคิด
A 
ถึงให้เธอไ
D 
ด้ฟัง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดถึงได้ยินหม้าย


ความคิดถึง สิ่งที่ได้รับรู้เมื่อยามห่างไกล
ที่มันบอกว่ารักเธอมากเท่าไร
เพียงเธอเท่านั้นที่ได้ครอบครอง

ฝากคำว่ารัก..
ให้ล่องลอยอยู่เคียงข้างเธอเสมอ
ขอบคุณที่สวรรค์นำพาให้พบเจอ
ได้มีเธอมาเคียงข้างกัน

ในวันที่ต้องห่างไกล จะมีถ้อยคำที่ดังอยู่
คำนี้ใช้แทนเรื่องราวข้างในหัวใจ

อยากบอกให้เธอได้รู้..
ว่าคิดถึงได้ยินไหม
คิดถึงเธอทุกลมหายใจ
ไม่ว่าจะทำอะไรก็คิดถึง

รัก.. คำที่ฟังกี่ครั้งก็ยังคงซึ้ง
ต่อให้ไกลแค่ไหนหัวใจก็ไปถึง..
เพลงนี้แทนความคิดถึงให้เธอได้ฟัง

( ดนตรี )

ในวันที่ต้องห่างไกล จะมีถ้อยคำที่ดังอยู่
คำนี้ใช้แทนเรื่องราวข้างในหัวใจ

อยากบอกให้เธอได้รู้..
ว่าคิดถึงได้ยินไหม
คิดถึงเธอทุกลมหายใจ
ไม่ว่าจะทำอะไรก็คิดถึง

รัก.. คำที่ฟังกี่ครั้งก็ยังคงซึ้ง
ต่อให้ไกลแค่ไหนหัวใจก็ไปถึง..
เพลงนี้แทนความคิดถึงให้เธอได้ฟัง

( ดนตรี )

อยากบอกให้เธอได้รู้..
ว่าคิดถึงได้ยินไหม
คิดถึงเธอทุกลมหายใจ
ไม่ว่าจะทำอะไรก็คิดถึง

รัก.. คำที่ฟังกี่ครั้งก็ยังคงซึ้ง
ต่อให้ไกลแค่ไหนหัวใจก็ไปถึง..
เพลงนี้แทนความคิดถึงให้เธอได้ฟัง

( ดนตรี )

ไม่ว่าจะทำอะไรก็คิดถึง
รัก คำที่ฟังกี่ครั้งก็ยังคงซึ้ง
ต่อให้ไกลแค่ไหนหัวใจก็ไปถึง..
เพลงนี้แทนความคิดถึงให้เธอได้ฟัง..

มิวสิควิดีโอ คิดถึงได้ยินหม้าย แป๊ก พันธ์ครุฑ

เพลง : คิดถึงได้ยินหม้าย
ศิลปิน : แป๊ก พันธ์ครุฑ
เรียบเรียง : เสก ผานชื่น
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend