หน้าแรก » เดวิด อินธี » คอร์ดเพลง ฝากแฟนผมด้วย – เดวิด อินธี

คอร์ดเพลง ฝากแฟนผมด้วย – เดวิด อินธี


INTRO | Bm C#m | F#m C#m | D E | A C# |
INTRO | F#m F# | Bm C#m | D E | A E |

ผมรักน้องเขา
F#m 
จริงนะพี่ 
 
คน
นี้ให้หมดหัวใ
ถึงแม้น้องเค้
F#m 
ามีคนใหม่ 
 
คือ
พี่ที่มานั่ง
รอ
ผมรักน้องเขา
F#m 
นานแล้วพี่
 
คน
นี้ผมเลยอยาก
ขอ
รักที่ผมนั้น
F#m 
เป็นคนก่อ 
 
ฝาก
พี่สาน
ต่อได้ไ
หม

 
*  
ก็รู้ว่าน้องเค้า
F#m 
คลั่งไคล้พี่
 
รัก
พี่เสียจนหมดใ
 
วามสุขน้องเขาผม
F#m 
ขวางไม่ได้
 
มีใ
ห้แค่
คำอวย
พร

 
** ฝากแฟนผม
Bm 
ด้วย 
 
ช่วย
C#m 
ดูแลน้องเข
F#m 
าที
 
หาก
C#m 
น้องทำตัวไ
ม่ดี 
 
 
พี่อย่าเพิ่งใจร้
อน
C# 
 
 
แฟนผมค
F#m 
นนี้ 
 
ยังเด็กค่อนข้างขี้
Bm 
งอน
 
ให้
C#m 
เอาน้ำเย็น
ลูบก่อน 
 
แล้ว
พี่ค่อยสอนก็ไ
ด้

 
*** น้
องเขาทิ้งผม
F#m 
ไปหาพี่
คนนี้ผมอยากฝากไ
ว้
รักน้องเขาเท่า
F#m 
ผมได้ไหม
ลูกผู้ช
ายขอ
กัน

INSTRU | A F#m | D E | ( 3 Times )
INSTRU | A F#m | D E A |

( **, ***, *, **, *** )

INSTRU | A F#m | D E | ( 2 Times )

รักน้องเขาเท่า
F#m 
ผมได้ไหม
ลูกผู้ช
ายขอ
กัน

เนื้อเพลง
ผมรักน้องเขาจริงนะพี่ คนนี้ให้หมดหัวใจ
ถึงแม้น้องเค้ามีคนใหม่ คือพี่ที่มานั่งรอ
ผมรักน้องเขานานแล้วพี่ คนนี้ผมเลยอยากขอ
รักที่ผมนั้นเป็นคนก่อ ฝากพี่สานต่อได้ไหม

* ก็รู้ว่าน้องเค้าคลั่งไคล้พี่
รักพี่เสียจนหมดใจ
ความสุขน้องเขาผมขวางไม่ได้
มีให้แค่คำอวยพร

** ฝากแฟนผมด้วย ช่วยดูแลน้องเขาที
หากน้องทำตัวไม่ดี พี่อย่าเพิ่งใจร้อน 
แฟนผมคนนี้ ยังเด็กค่อนข้างขี้งอน
ให้เอาน้ำเย็นลูบก่อน แล้วพี่ค่อยสอนก็ได้

*** น้องเขาทิ้งผมไปหาพี่
คนนี้ผมอยากฝากไว้
รักน้องเขาเท่าผมได้ไหม
ลูกผู้ชายขอกัน
ดนตรี

( **, ***, *, **, *** )

ดนตรี

รักน้องเขาเท่าผมได้ไหม ลูกผู้ชายขอกัน
เพลง ฝากแฟนผมด้วย
ศิลปิน เดวิด อินธี
เดวิด อินธี - คอร์ดเพลง เนื้อเพลง คอร์ดกีตาร์
 โฆษณา