คอร์ดเพลง เรายังมีความหวัง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   
คอร์ดเพลง เรายังมีความหวัง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ด :

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดในเพลง : G,C,Em,D


INTRO | G | G | G | G |
INTRO | C | C | G | G |

G 
  ในวันที่เหนื่อยล้าและเศร้า
 
  ในวันที่ภูเขาโถมทับ บน
Em 
อก
 
  แต่เ
D 
รายังมีความห
G 
วัง

G 
  ในวันที่แหวกว่ายให้ถึงฝั่ง
 
  ในวันที่คลื่นรุนแรง โหม
C 
ซัดห่างฝั่ง
 
  แต่เ
D 
รา 
 
ยังมีความห
G 
วัง

Em 
  ทุกเช้าทุกค่ำทุกวัน 
 
ยังอิ่
C 
มสุข
 
  ถ้อย
D 
คำยังนึกถึง
G 
ทุกวันวาน
Em 
  หนทางขวากหนามขวางทางเส้น
C 
ชัย
 
  ไม่มีสิ่งใดขวางใจ โ
D 
จนทะยาน

INSTRU | G | G | G | G |
INSTRU | C | C G | G |
INSTRU | D | D | C | C |
INSTRU | G | G | G | G |

Em 
  ทุกเช้าทุกค่ำทุกวัน 
 
ยังอิ่
C 
มสุข
 
  ถ้อย
D 
คำยังนึกถึง
G 
ทุกวันวาน
Em 
  หนทางขวากหนามขวางทางเส้น
C 
ชัย
 
  ไม่มีสิ่งใดขวางใจ โ
D 
จนทะยาน

G 
  ในวันที่เหนื่อยล้าและเศร้า
 
  ในวันที่ภูเขาโถมทับ บน
Em 
อก
 
  แต่เ
D 
รายังมีความห
G 
วัง

INSTRU | G | G |

 
  แต่เ
D 
รายังมีความห
 
วัง

INSTRU | G | G |

 
  แต่เ
D 
รายังมีความห
G 
วัง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เรายังมีความหวัง


ในวันที่เหนื่อยล้าและเศร้า
ในวันที่ภูเขาโถมทับ บนอก
แต่เรายังมีความหวัง

ในวันที่แหวกว่ายให้ถึงฝั่ง
ในวันที่คลื่นรุนแรง โหมซัดห่างฝั่ง
แต่เรายังมีความหวัง

ทุกเช้าทุกค่ำทุกวัน ยังอิ่มสุข
ถ้อยคำยังนึกถึงทุกวันวาน
หนทางขวากหนามขวางทางเส้นชัย
ไม่มีสิ่งใดขวางใจ โจนทะยาน

( ดนตรี )

ทุกเช้าทุกค่ำทุกวัน ยังอิ่มสุข
ถ้อยคำยังนึกถึงทุกวันวาน
หนทางขวากหนามขวางทางเส้นชัย
ไม่มีสิ่งใดขวางใจ โจนทะยาน

ในวันที่เหนื่อยล้าและเศร้า
ในวันที่ภูเขาโถมทับ บนอก
แต่เรายังมีความหวัง

( ดนตรี )

แต่เรายังมีความหวัง

( ดนตรี )

แต่เรายังมีความหวัง..

มิวสิควิดีโอ เรายังมีความหวัง พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง : เรายังมีความหวัง
ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
1 vote
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend