คอร์ดเพลง เธอทำเอาฉันเสียอาการ ชีวรินท์

  
Text   
คอร์ดเพลง เธอทำเอาฉันเสียอาการ ชีวรินท์

คอร์ด :

ศิลปิน : ชีวรินท์

เนื้อร้อง/ทำนอง : บีม ชีวรินท์

คอร์ดในเพลง : D,F#m,Bm,Em,A,G


 
ได้เเต่เเอบม
D 
อง 
 
ในเวลาที่เธอ
F#m 
หันหลัง
 
ฉันอยากมี
Bm 
หวังที่ได้รักจะได้
F#m 
ไหม
 
เเม้ทุกวันเว
G 
ลาเคลื่อนหมุนพา
F#m 
เธอหายไป
 
เเต่ไม่เป็น
Em 
ไรน้า
A 
   
 
ฉันจะตามไปหาเธอเอง

INSTRU | D | F#m | Bm | A | ( 2 Times )

 
ไม่เคยจะไม่คิด
D 
ถึงในเวลาที่เธอหา
F#m 
ยไป
 
ไม่เคยที่ จะเปลี่ย
Bm 
นใจไปรักใครนอกจาก
F#m 
เธอ
 
รอทุกวันก็
G 
รอร้อรอ 
 
รอจนใ
F#m 
จมันพร้ำเพ้อ
 
เพราะอยาก
Em 
พบเจอ
A 
   
 
เธอคนเดียวในด
D 
วงใจ
D7 

 
เเค่เพียงสบ
G 
ตา 
 
ฮา
A 
ฮ่า 
 
ก็ไม่อาจยั้งใ
D 
จไหวน้าาา
 
เพราะเเวว
G 
ตา 
 
ของเ
A 
ธอ 
 
ชั่งงดง
D 
าม
 
ไม่อาจ
G 
ลดสายตาได้เ
A 
ลย
 
ไม่อาจเ
D 
ฉยเผลอ
F#m 
ยิ้มเป็น
Bm 
บ้า
 
เพราะเเว
G 
วตา 
 
ที่มอง
A 
มาทำฉันเสี
 
ยอาการ

INSTRU | D | F#m | Bm | A | ( 2 Times )

 
เเค่อยากจะพาตัวเ
D 
องเข้าไปอยู่ใกล้ๆ
F#m 
ชิดเธอ
 
เเต่มันก็ยากน
Bm 
ะเออกว่าจะเจอเธอ
F#m 
ทุกวัน
 
เลยฝากเพื่อนไปทักท
G 
ายเพื่อโอกาสใกล้ชิด
F#m 
ของฉัน
 
เผื่อว่าสัก
Em 
วัน
A 
   
 
จะมีโอกาสได้ใก
D 
ล้ชิดเธอ
D7 

 
เเค่เพียงสบ
G 
ตา 
 
ฮา
A 
ฮ่า 
 
ก็ไม่อาจยั้งใ
D 
จไหวน้าาา
 
เพราะเเวว
G 
ตา 
 
ของเ
A 
ธอ 
 
ชั่งงดง
D 
าม
 
ไม่อาจ
G 
ลดสายตาได้เ
A 
ลย
 
ไม่อาจเ
D 
ฉยเผลอ
F#m 
ยิ้มเป็น
Bm 
บ้า
 
เพราะเเว
G 
วตา 
 
ที่มอง
A 
มาทำฉันเสี
D 
ยอาการ
D7 

 
เเค่เพียงสบ
G 
ตา ฮา
A 
ฮ่า 
 
ก็ไม่อาจยั้งใ
D 
จไหวน้าาา
 
เพราะเเวว
G 
ตา 
 
ของเ
A 
ธอ 
 
ชั่งงดง
D 
าม
 
ไม่อาจ
G 
ลดสายตาได้เ
A 
ลย
 
ไม่อาจเ
D 
ฉยเผลอ
F#m 
ยิ้มเป็น
Bm 
บ้า
 
เพราะเเว
G 
วตา 
 
ที่มอง
A 
มาทำฉันเสี
D 
ยอาการ

OUTRO | D | F#m | Bm | F#m |
OUTRO | D | F#m | Bm | A | D |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง เธอทำเอาฉันเสียอาการ


ได้เเต่เเอบมอง ในเวลาที่เธอหันหลัง
ฉันอยากมีหวังที่ได้รักจะได้ไหม
เเม้ทุกวันเวลาเคลื่อนหมุนพาเธอหายไป
เเต่ไม่เป็นไรน้า ฉันจะตามไปหาเธอเอง

( ดนตรี )

ไม่เคยจะไม่คิดถึงในเวลาที่เธอหายไป
ไม่เคยที่ จะเปลี่ยนใจไปรักใครนอกจากเธอ
รอทุกวันก็รอร้อรอ รอจนใจมันพร้ำเพ้อ
เพราะอยากพบเจอ เธอคนเดียวในดวงใจ

เเค่เพียงสบตา ฮาฮ่า ก็ไม่อาจยั้งใจไหว น้าาา
เพราะเเววตา ของเธอ ชั่งงดงาม
ไม่อาจจะลดสายตาได้เลย
ไม่อาจเฉยเผลอยิ้มเป็นบ้า
เพราะเเววตา ที่มองมาทำฉันเสียอาการ

( ดนตรี )

เเค่อยากจะพาตัวเองเข้าไปอยู่ใกล้ๆชิดเธอ
เเต่มันก็ยากนะเออกว่าจะเจอเธอทุกวัน
เลยฝากเพื่อนไปทักทายเพื่อโอกาสใกล้ชิดของฉัน
เผื่อว่าสักวัน จะมีโอกาสได้ใกล้ชิดเธอ

เเค่เพียงสบตา ฮาฮ่า ก็ไม่อาจยั้งใจไหว น้าาา
เพราะเเววตา ของเธอ ชั่งงดงาม
ไม่อาจจะลดสายตาได้เลย
ไม่อาจเฉยเผลอยิ้มเป็นบ้า
เพราะเเววตา ที่มองมาทำฉันเสียอาการ

เเค่เพียงสบตาฮาฮ่า ก็ไม่อาจยั้งใจไหว น้าาา
เพราะเเววตา ของเธอ ชั่งงดงาม
ไม่อาจจะลดสายตาได้เลย
ไม่อาจเฉยเผลอยิ้มเป็นบ้า
เพราะเเววตา ที่มองมาทำฉันเสียอาการ

มิวสิควิดีโอ เธอทำเอาฉันเสียอาการ ชีวรินท์

เพลง : เธอทำเอาฉันเสียอาการ
ศิลปิน : ชีวรินท์
Composed : บีม ชีวรินท์
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend