คอร์ดเพลง ว่าที่แฟนเก่า เอกพล มนต์ตระการ

  
Text   
คอร์ดเพลง ว่าที่แฟนเก่า เอกพล มนต์ตระการ

คอร์ด :

ศิลปิน : เอกพล มนต์ตระการ

เนื้อร้อง/ทำนอง : บอย สะเกษ

คอร์ดในเพลง : F#m,D,E,C#m,A


Tune to Eb
INTRO | F#m | D | E | F#m |
INTRO | D E | C#m F#m | D E | F#m |

F#m 
หย่างโซเซเข้า
E 
มาในงาน
F#m 
แต่งของเจ้า
 
ใน
D 
มือถือฝ้ายเส้นข
E 
าวกับเงิ
A 
นยี่สิบ
D 
มาในนามแขกบ่ไ
E 
ด้รับเชิญ
 
หย่างสะ
C#m 
เวินบ่สนไ
F#m 
ผสิหลีก
 
ได้เห็นหน้าเ
D 
ทื่อสุดท้ายสิ
E 
บ่มาอีก
 
ว่าที่
F#m 
แฟนเก่า

D 
ฮักที่น้องให้
E 
มา
 
ถึงเว
C#m 
ลาสิเอา
F#m 
มาคืน
 
เอาไ
D 
ว้ให้ผู้
E 
อื่นเบิ่งแย
A 
งต่อไป
 
อ้าย
D 
ฮู้โ
E 
ตดี
 
ว่ามื้อ
C#m 
นี้อ้ายเป็น
F#m 
ผู้พ่าย
 
บ่ได้มาม้
D 
างพาขวัญเจ้าด
E 
อกทรามวัย
 
มื้อ
C#m 
นี้อ้าย
E 
มาอว
F#m 
ยพร..

 
นอนห
D 
ลับกะให้เจ้าได้เงินห
E 
มื่น
 
นอน
C#m 
ตื่นกะให้เจ้าได้เงิน
F#m 
แสน
 
อวย
D 
พรใส่ฝ้ายผูกแ
E 
ขน 
 
ให้เจ้ามีค
A 
วามสุข
 
มีลูกหลา
D 
ยๆให้ทั
E 
นใช้
 
ฮักเขาห
C#m 
ลายๆ 
 
อย่านอกใจเขา
F#m 
อีกเด้อ
 
อย่าเฮ็ดกับเ
D 
ขา 
 
คือเฮ็ดกับอ้ายเ
E 
ด้อ..

INSTRU | D E | C#m F#m | D E | A |
INSTRU | D E | C#m F#m | D E | E |

D 
ฮักที่น้องให้
E 
มา
 
ถึงเว
C#m 
ลาสิเอา
F#m 
มาคืน
 
เอาไ
D 
ว้ให้ผู้
E 
อื่นเบิ่งแย
A 
งต่อไป
 
อ้าย
D 
ฮู้โ
E 
ตดี
 
ว่ามื้อ
C#m 
นี้อ้ายเป็น
F#m 
ผู้พ่าย
 
บ่ได้มาม้
D 
างพาขวัญเจ้าด
E 
อกทรามวัย
 
มื้อ
C#m 
นี้อ้าย
E 
มาอว
F#m 
ยพร..

 
นอนห
D 
ลับกะให้เจ้าได้เงินห
E 
มื่น
 
นอน
C#m 
ตื่นกะให้เจ้าได้เงิน
F#m 
แสน
 
อวย
D 
พรใส่ฝ้ายผูกแ
E 
ขน 
 
ให้เจ้ามีค
A 
วามสุข
 
มีลูกหลา
D 
ยๆให้ทั
E 
นใช้
 
ฮักเขาห
C#m 
ลายๆ 
 
อย่านอกใจเขา
F#m 
อีกเด้อ
 
อย่าเฮ็ดกับเ
D 
ขา 
 
คือเฮ็ดกับอ้ายเ
E 
ด้อ..

 
นอนห
D 
ลับกะให้เจ้าได้เงินห
E 
มื่น
 
นอน
C#m 
ตื่นกะให้เจ้าได้เงิน
F#m 
แสน
 
อวย
D 
พรใส่ฝ้ายผูกแ
E 
ขน 
 
ให้เจ้ามีค
A 
วามสุข
 
มีลูกหลา
D 
ยๆให้ทั
E 
นใช้
 
ฮักเขาห
C#m 
ลายๆ 
 
อย่านอกใจเขา
F#m 
อีกเด้อ
 
อย่าเฮ็ดกับเ
D 
ขา 
 
คือเฮ็ดกับอ้ายเ
E 
ด้อ.. 
 
เด้อ..

OUTRO | D E | C#m F#m | D E | F#m |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ว่าที่แฟนเก่า


หย่างโซเซเข้ามาในงานแต่งของเจ้า
ในมือถือฝ้ายเส้นขาวกับเงินยี่สิบ
มาในนามแขกบ่ได้รับเชิญ
หย่างสะเวินบ่สนไผสิหลีก
ได้เห็นหน้าเทื่อสุดท้ายสิบ่มาอีก
ว่าที่แฟนเก่า

ฮักที่น้องให้มา
ถึงเวลาสิเอามาคืน
เอาไว้ให้ผู้อื่นเบิ่งแยงต่อไป
อ้ายฮู้โตดี
ว่ามื้อนี้อ้ายเป็นผู้พ่าย
บ่ได้มาม้างพาขวัญเจ้าดอกทรามวัย
มื้อนี้อ้ายมาอวยพร..

นอนหลับกะให้เจ้าได้เงินหมื่น
นอนตื่นกะให้เจ้าได้เงินแสน
อวยพรใส่ฝ้ายผูกแขน ให้เจ้ามีความสุข
มีลูกหลายๆให้ทันใช้
ฮักเขาหลายๆ อย่านอกใจเขาอีกเด้อ
อย่าเฮ็ดกับเขา คือเฮ็ดกับอ้ายเด้อ..

( ดนตรี )

ฮักที่น้องให้มา ถึงเวลาสิเอามาคืน
เอาไว้ให้ผู้อื่นเบิ่งแยงต่อไป
อ้ายฮู้โตดี ว่ามื้อนี้อ้ายเป็นผู้พ่าย
บ่ได้มาม้างพาขวัญเจ้าดอกทรามวัย
มื้อนี้อ้ายมาอวยพร..

นอนหลับกะให้เจ้าได้เงินหมื่น
นอนตื่นกะให้เจ้าได้เงินแสน
อวยพรใส่ฝ้ายผูกแขน ให้เจ้ามีความสุข
มีลูกหลายๆให้ทันใช้
ฮักเขาหลายๆ อย่านอกใจเขาอีกเด้อ
อย่าเฮ็ดกับเขา คือเฮ็ดกับอ้ายเด้อ..

นอนหลับกะให้เจ้าได้เงินหมื่น
นอนตื่นกะให้เจ้าได้เงินแสน
อวยพรใส่ฝ้ายผูกแขน ให้เจ้ามีความสุข
มีลูกหลายๆให้ทันใช้
ฮักเขาหลายๆ อย่านอกใจเขาอีกเด้อ
อย่าเฮ็ดกับเขา คือเฮ็ดกับอ้ายเด้อ.. เด้อ..

มิวสิควิดีโอ ว่าที่แฟนเก่า เอกพล มนต์ตระการ

เพลง : ว่าที่แฟนเก่า
ศิลปิน : เอกพล มนต์ตระการ
เรียบเรียง : YouZo Studio
ติดต่องาน : 092 628 7279
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend