คอร์ดเพลง จากใจกิ๊กเก่า เพชร สหรัตน์

  
Text   
คอร์ดเพลง จากใจกิ๊กเก่า เพชร สหรัตน์

คอร์ด :

ศิลปิน : เพชร สหรัตน์

เนื้อร้อง/ทำนอง : เพชร สหรัตน์

คอร์ดในเพลง : Dm,Gm,C,F,Bb


INTRO | Dm | Dm | Gm C | Dm |

 
จากใจกิ๊ก
Dm 
เก่า 
 
ฝากถึงแฟนเ
C 
ขาผู้สาว
Dm 
อ้าย
 
ตอนนี้เจ้าอยู่จั่ง
Bb 
ใด๋ 
 
มื้อที่ฝ้
C 
ายผูกแขนหล่น
Am 
แล้ว
 
ตั้งแต่กิน
Dm 
ดอง 
 
งานน้องบ่มีวี่
Gm 
แวว
 
มีแต่
C 
คนส่งข่าวแ
F 
ว่วๆ 
 
ว่ามีแ
C 
นวเฮ็ดให้
F 
ช้ำชอก

 
ในนามกิ๊ก
Dm 
เก่าขอส่องเฟสเ
C 
จ้ากะได้
Dm 
ดอก
 
มื้อใด๋ที่เจ้าช้ำ
Bb 
ชอก 
 
อยากบ
C 
อกว่ายังออน
Am 
ไลน์
 
ทักมาหา
Dm 
เด้อ 
 
มื้อที่น้ำตาเจ้า
Gm 
ไหล
 
คั่นผัวเ
C 
จ้าแอบไปมี
F 
ไผ 
 
ขอเป็นกิ๊กใ
C 
หม่สิได้
F 
อยู่บ่

 
ได้บ่
Bb 
น้อ..ขอ
C 
แค่เป็นกิ๊ก
Dm 
ห่างๆ
 
ขอเป็นอีกท
Bb 
างเลือกเ
C 
จ้ายามเขาบ่ซ้
F 
วน
 
ถ้าผัวบ่
Dm 
ฮัก ผัวบ่แพง ผัวบ่พา
Gm 
ม่วน
 
ถ้าผัวบ่เ
Dm 
อา ผัวบ่สน ผัวบ่กะ
Gm 
บวน
 
อ้าย
C 
สิอาสาพาม่
F 
วน 
 
ชวน
C 
คุยให้เจ้าหาย
F 
ซ้ำ
Dm 

INSTRU | Dm C | Dm | Bb C | F |
INSTRU | Dm | Gm C | F C | F |

 
ในนามกิ๊ก
Dm 
เก่าขอส่องเฟสเ
C 
จ้ากะได้
Dm 
ดอก
 
มื้อใด๋ที่เจ้าช้ำ
Bb 
ชอก 
 
อยากบ
C 
อกว่ายังออน
Am 
ไลน์
 
ทักมาหา
Dm 
เด้อ 
 
มื้อที่น้ำตาเจ้า
Gm 
ไหล
 
คั่นผัวเ
C 
จ้าแอบไปมี
F 
ไผ 
 
ขอเป็นกิ๊กใ
C 
หม่สิได้
F 
อยู่บ่

 
ได้บ่
Bb 
น้อ..ขอ
C 
แค่เป็นกิ๊ก
Dm 
ห่างๆ
 
ขอเป็นอีกท
Bb 
างเลือกเ
C 
จ้ายามเขาบ่ซ้
F 
วน
 
ถ้าผัวบ่
Dm 
ฮัก ผัวบ่แพง ผัวบ่พา
Gm 
ม่วน
 
ถ้าผัวบ่เ
Dm 
อา ผัวบ่สน ผัวบ่กะ
Gm 
บวน
 
อ้าย
C 
สิอาสาพาม่
F 
วน 
 
ชวน
C 
คุยให้เจ้าหาย
F 
ซ้ำ

 
ถ้าผัวบ่
Dm 
ฮัก ผัวบ่แพง ผัวบ่พา
Gm 
ม่วน
 
ถ้าผัวบ่เ
Dm 
อา ผัวบ่สน ผัวบ่กะ
Gm 
บวน
 
อ้ายสิอาสาพาม่
F 
วน 
 
ชวน
C 
คุยให้เจ้าหา
F 
ยซ้ำ

OUTRO | Dm | Dm | Gm C | Dm |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง จากใจกิ๊กเก่า


จากใจกิ๊กเก่า ฝากถึงแฟนเขาผู้สาวอ้าย
ตอนนี้เจ้าอยู่จั่งใด๋ มื้อที่ฝ้ายผูกแขนหล่นแล้ว
ตั้งแต่กินดอง งานน้องบ่มีวี่แวว
มีแต่คนส่งข่าวแว่ๆ ว่ามีแนวเฮ็ดให้ช้ำชอก

ในนามกิ๊กเก่าขอส่องเฟสเจ้ากะได้ดอก
มื้อใด๋ที่เจ้าช้ำชอก อยากบอกว่ายังออนไลน์
ทักมาหาเด้อ มื้อที่น้ำตาเจ้าไหล
คั่นผัวเจ้าแอบไปมีใผ ขอเป็นกิ๊กใหม่สิได้อยู่บ่

ได้ยุบ่น้อ..ขอแค่เป็นกิ๊กห่างๆ
ขอเป็นอีกทางเลือกเจ้ายามเขาบ่ซ้วน
ถ้าผัวบ่ฮัก ผัวบ่แพง ผัวบ่พาม่วน
ถ้าผัวบ่เอา ผัวบ่สน ผัวบ่กะบวน
อ้ายสิอาสาพาม่วน ชวนคุยให้เจ้าหายซ้ำ

( ดนตรี )

ในนามกิ๊กเก่าขอส่องเฟสเจ้ากะได้ดอก
มื้อใด๋ที่เจ้าช้ำชอก อยากบอกว่ายังออนไลน์
ทักมาหาเด้อ มื้อที่น้ำตาเจ้าไหล
คั่นผัวเจ้าแอบไปมีใผ ขอเป็นกิ๊กใหม่สิได้อยู่บ่

ได้ยุบ่น้อ..ขอแค่เป็นกิ๊กห่างๆ
ขอเป็นอีกทางเลือกเจ้ายามเขาบ่ซ้วน
ถ้าผัวบ่ฮัก ผัวบ่แพง ผัวบ่พาม่วน
ถ้าผัวบ่เอา ผัวบ่สน ผัวบ่กะบวน
อ้ายสิอาสาพาม่วน ชวนคุยให้เจ้าหายซ้ำ

ถ้าผัวบ่ฮัก ผัวบ่แพง ผัวบ่พาม่วน
ถ้าผัวบ่เอา ผัวบ่สน ผัวบ่กะบวน
อ้ายสิอาสาพาม่วน ชวนคุยให้เจ้าหายซ้ำ

มิวสิควิดีโอ จากใจกิ๊กเก่า เพชร สหรัตน์

เพลง : จากใจกิ๊กเก่า
ศิลปิน : เพชร สหรัตน์
เรียบเรียง : อั๋น หมาหลง
ติดต่องาน : 093-329-9032
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend