คอร์ดเพลง ขอโทษ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

  
Text   

คอร์ดเพลง ขอโทษ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ดเพลง ขอโทษ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

คอร์ด :

ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เนื้อร้อง/ทำนอง : ปฏิเวธ อุทัยเฉลิม

คอร์ดทั้งหมด : G,Em,C,D,Am,G7


Tune to Eb
INTRO | Csus2 | Bm | Am | Em |

G 
  ผ่านไปอีกวัน 
 
กับชีวิต
Bm 
คนอย่างฉัน
 
  และห
C 
น้าที่การงานที่ดูแข็ง
G 
ขัน
 
  ช่วยให้ใ
C 
ครและใครมีค
G 
วามสุข
 
  ช่วยให้ใ
C 
ครเขาคลายทุกข์ใ
G 
 
  แต่ฉั
Am 
นเองคงข
D 
ยันเกินไป

 
จนลืมว่า
Em 
มีใครคนนึงที่เขาต้องก
G 
ารเวลา
Em 
ลืมใครคนนึงที่เขาแค่
G 
รอให้ฉันกลับมา
 
เพื่อกินข้า
Am 
วเย็นกับเขา
 
เพื่อโ
D 
อบกอดเขา 
 
บ้างบางเ
G 
วลา 
 
 
G7 

 
ขอโ
C 
ทษ 
 
ที่วัน
D 
นี้ฉันเพิ่ง
G 
มีเวลา
 
แต่มันไม่
Am 
มี 
 
ค่าใ
D 
ดเมื่อไม่มีเ
G 
ธอ
 
ขอโ
C 
ทษ 
 
ที่วัน
D 
นี้ฉันเพิ่งค้
G 
นเจอ
 
ว่า
Am 
เธอคือคนที่
D 
ฉันควรดูแล
G 
ที่สุด 
 
 
D 

G 
  บอกคำว่ารัก 
 
ออกไปซะ
Bm 
ดังสุดเสียง
 
  กลับไ
C 
ด้คืนมาเพียงแต่ความเงียบ
G 
งัน
 
  ฟ้ากลาง
C 
คืนที่มันไร้ด
G 
าว
 
  เหงายังไ
C 
งไม่เทียมเท่า
G 
ทัน
 
  กับหั
Am 
วใจของฉัน.
D 
.. 
 
ที่มันต้องการเธอ

INSTRU | C D | Em | Am D | G |
INSTRU | C D | Em | Am D | G |

Em 
ลืมว่ามีใครคนนึงที่เขาต้องก
G 
ารเวลา
Em 
ลืมใครคนนึงที่เขาแค่ร
G 
อให้ฉันกลับมา
 
เพื่อกินข้าว
Am 
เย็นกับเขา
 
เพื่อโ
D 
อบกอดเขา 
 
บ้างบางเ
G 
วลา..
G7 
.

 
ขอโ
C 
ทษ 
 
ที่วัน
D 
นี้ฉันเพิ่ง
G 
มีเวลา
 
แต่มันไม่
Am 
มี 
 
ค่าใ
D 
ดเมื่อไม่มีเ
G 
ธอ
 
ขอโ
C 
ทษ 
 
ที่วัน
D 
นี้ฉันเพิ่งค้
G 
นเจอ
 
ว่า
Am 
เธอคือคนที่
D 
ฉันควรดูแล
G 
ที่สุด

 
หั
Am 
วใจเธอเป็นเพราะ
D 
ฉัน 
 
ที่ทำให้มันห
G 
ยุด..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ขอโทษ


ผ่านไปอีกวัน กับชีวิตคนอย่างฉัน
และหน้าที่การงานที่ดูแข็งขัน
ช่วยให้ใครและใครมีความสุข
ช่วยให้ใครเขาคลายทุกข์ใจ
แต่ฉันเองคงขยันเกินไป

จนลืมว่ามีใครคนนึงที่เขาต้องการเวลา
ลืมใครคนนึงที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา
เพื่อกินข้าวเย็นกับเขา
เพื่อโอบกอดเขา บ้างบางเวลา

ขอโทษ ที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลา
แต่มันไม่มี ค่าใดเมื่อไม่มีเธอ
ขอโทษ ที่วันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอ
ว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุด

..บอกคำว่ารัก ออกไปซะดังสุดเสียง
กลับได้คืนมาเพียงแต่ความเงียบงัน
ฟ้ากลางคืนที่มันไร้ดาว
เหงายังไงไม่เทียมเท่าทัน
กับหัวใจของฉัน… ที่มันต้องการเธอ

( ดนตรี )

ลืมว่ามีใครคนนึงที่เขาต้องการเวลา
ลืมใครคนนึงที่เขาแค่รอให้ฉันกลับมา
เพื่อกินข้าวเย็นกับเขา
เพื่อโอบกอดเขา บ้างบางเวลา…

ขอโทษ ที่วันนี้ฉันเพิ่งมีเวลา
แต่มันไม่มี ค่าใดเมื่อไม่มีเธอ
ขอโทษ ที่วันนี้ฉันเพิ่งค้นเจอ
ว่าเธอคือคนที่ฉันควรดูแลที่สุด

หัวใจเธอเป็นเพราะฉัน ที่ทำให้มันหยุด..

มิวสิควิดีโอ ขอโทษ พงษ์สิทธิ์ คำภีร์

เพลง ขอโทษ
ศิลปิน : พงษ์สิทธิ์ คำภีร์
เรียบเรียง : ทีมโอ่งเก่ง
2 votes
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend