คอร์ดเพลง ครบรอบวันจบ ต้าร์ ตจว.

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : ครบรอบวันจบ ต้าร์ ตจว.

คอร์ดเพลง ครบรอบวันจบ ต้าร์ ตจว.

เพลง :

ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.

เนื้อร้อง/ทำนอง : อินดี้

คอร์ดทั้งหมด : C,Em,F,G,Am


Tune to Eb
INTRO | Am Em | F | ( 4 Times )

 
สิซื้อเ
C 
ค้กมาเป่า 
 
ซื้อเหล้า
G 
มาฉลองมันก็ม
F 
องบ่คือ
 
ย้อนมัน
Am 
วนมาฮอดมื้อ 
 
มื้อที่เ
G 
จ้า 
 
ถิ่มไ
F 
 
โซเชีย
C 
ลมันแจ้งเตือนว่าหนึ่ง
G 
ปีที่ผ่าน
 
โพสต์ไว้
F 
ว่าหัวใจสลาย
 
นอน
Am 
จมน้ำตาเกือบต
G 
ายตอนเจ้าไป.
F 
..จากกัน

 
สาม
Am 
ร้อยกว่าวัน 
 
แปดพันก
G 
ว่าชั่วโมง
 
ภาพเจ้ายัง
F 
คงเวียนวนในหั
C 
วใจ
 
ทุกข์
Am 
สุขคลุกเคล้าที่เ
G 
ฮาร่วมใช้
 
F 
จ.. 
 
บ่เคย
G 
ลบ..

 
ครบรอบวัน
C 
จบ 
 
 
G 
มื้อที่เฮาเลิกค
Am 
บกัน
G 
 
เจ็บจากมือ
F 
นั้น ผ่านมามือนี้ มันยังมีเยื่อใยความ
G 
ช้ำ
 
ภาพจำวันเ
C 
จ็บ 
 
เหมือนเ
G 
ก็บไว้คอยตอก
Am 
ย้ำ
G 
 
กลับมาเหยียบ
F 
ซ้ำ 
 
ใจที่บอบช้ำ
 
ความทรงจำที่มันเลวร้
G 
ายลบบ่ได้เ
C 
ลย 
 
 
G 

 
สิซื้อเ
C 
ค้กมาเป่า 
 
ซื้อเหล้า
G 
มาฉลองมันก็ม
F 
องบ่คือ
 
เฮ็ดได้
Am 
แค่เบิ่งรูปเจ้าในมือ
G 
ถือ.
F 
..เท่านั้น..
G 
.

INSTRU | C G | F | Am G | F G |
INSTRU | Am G | F C | Am G | Fmaj7 |

 
สาม
Am 
ร้อยกว่าวัน 
 
แปดพันก
G 
ว่าชั่วโมง
 
ภาพเจ้ายัง
F 
คงเวียนวนในหั
C 
วใจ
 
ทุกข์
Am 
สุขคลุกเคล้าที่เ
G 
ฮาร่วมใช้
 
F 
จ.. 
 
บ่เคย
G 
ลบ..ฮูว์..

 
ครบรอบวัน
C 
จบ 
 
 
G 
มื้อที่เฮาเลิกค
Am 
บกัน
G 
 
เธอยังสำ
F 
คัญ นับจากวันนั้น บ่มีวันบ่คิดถึงเ
G 
ธอ
 
ภาพจำวันเ
C 
จ็บ 
 
เก็บไ
G 
ว้ในใจอยู่
Am 
เด้อ
G 
 
ใจยังอยากเ
F 
จอ 
 
อยากจะพบเธอ
 
อยากให้เฮากลับมารัก
G 
กัน 
 
มันเป็นไปได้
C 
บ่
 
อยากให้เ
F 
จ้ากลับมาฮัก
G 
กัน..
F 
G 
 
มันสิเป็นไปได้
C 
บ่.
F 
..โอโ
C 
อ่ยยย..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ครบรอบวันจบ


สิซื้อเค้กมาเป่า ซื้อเหล้ามาฉลองมันก็มองบ่คือ
ย้อนมันวนมาฮอดมื้อ มื้อที่เจ้า ถิ่มไป
โซเชียลมันแจ้งเตือนว่าหนึ่งปีที่ผ่าน
โพสต์ไว้ว่าหัวใจสลาย
นอนจมน้ำตาเกือบตายตอนเจ้าไป…จากกัน

สามร้อยกว่าวัน แปดพันกว่าชั่วโมง
ภาพเจ้ายังคงเวียนวนในหัวใจ
ทุกข์สุขคลุกเคล้าที่เฮาร่วมใช้
ใจ.. บ่เคยลบ..

ครบรอบวันจบ มื้อที่เฮาเลิกคบกัน
เจ็บจากมือนั้น ผ่านมามือนี้ มันยังมีเยื่อใยความช้ำ
ภาพจำวันเจ็บ เหมือนเก็บไว้คอยตอกย้ำ
กลับมาเหยียบซ้ำ ใจที่บอบช้ำ
ความทรงจำที่มันเลวร้ายลบบ่ได้เลย

สิซื้อเค้กมาเป่า ซื้อเหล้ามาฉลองมันก็มองบ่คือ
เฮ็ดได้แค่เบิ่งรูปเจ้าในมือถือ…เท่านั้น…

( ดนตรี )

สามร้อยกว่าวัน แปดพันกว่าชั่วโมง
ภาพเจ้ายังคงเวียนวนในหัวใจ
ทุกข์สุขคลุกเคล้าที่เฮาร่วมใช้
ใจ.. บ่เคยลบ..ฮูว์..

ครบรอบวันจบ มื้อที่เฮาเลิกคบกัน
เธอยังสำคัญ นับจากวันนั้น บ่มีวันบ่คิดถึงเธอ
ภาพจำวันเจ็บ เก็บไว้ในใจอยู่เด้อ
ใจยังอยากเจอ อยากจะพบเธอ
อยากให้เฮากลับมารักกัน มันเป็นไปได้บ่
อยากให้เจ้ากลับมาฮักกัน..
มันสิเป็นไปได้บ่…โอโอ่ยยย..

มิวสิควิดีโอ ครบรอบวันจบ ต้าร์ ตจว.

เพลง ครบรอบวันจบ
ศิลปิน : ต้าร์ ตจว.
เรียบเรียง: ชำนาญ เม่นจันทร์ (ชำนาญ Syam)
ติดต่องาน : 095-6014978
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend