คอร์ดเพลง ลงทุนด้วยหัวใจ มอส ดีเซล Ft.ฝน พรสุดา

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ลงทุนด้วยหัวใจ มอส ดีเซลFt.ฝน พรสุดา

คอร์ดเพลง ลงทุนด้วยหัวใจ มอส ดีเซลFt.ฝน พรสุดา

เพลง :

ศิลปิน : มอส ดีเซลFt.ฝน พรสุดา

เนื้อร้อง : นุ่น ศรัณย์พร Dew Aphiwat

คอร์ดทั้งหมด : E,G#m,C#m,A,B,F#m


INTRO | E G#m | C#m | A | B |

 
E 
อมทุ่มเทรัก
G#m 
เธอจนหมด
C#m 
ใจ
 
แต่ทำไ
A 
ม 
 
ฉันไ
B 
ม่ใช่คนที่เธ
E 
อฝัน
 
ยิ่งทุ่มเ
A 
ทหัวใ
B 
จเท่าไร 
 
ก็ไ
G#m 
ร้ความหมายขึ้นทุ
C#m 
กวัน
 
รัก
F#m 
เราคงเป็นความ
B 
ฝัน 
 
ที่มันไม่เป็
E 
นจริง

 
ฉัน
F#m 
คงทำได้แค่ม
B 
อง 
 
ส่วนคนค
G#m 
รองหัวใจ
C#m 
คือเขา
 
ยอมทุ่ม
A 
เทเพื่อคำว่าเรา 
 
แต่ไม่มีควา
B 
มหมาย

 
ลงทุนด้วยหัวใ
E 
จ 
 
ส่วนกำไ
G#m 
รก็คือ
C#m 
น้ำตา
 
เพราะ
B 
คนที่เธอนั้นตา
A 
มหา 
 
ไอ้คน
B 
นั้นมันไม่ใช่เรา
 
ใจเธอมีแ
E 
ต่เขา 
 
ไอ้
G#m 
เรานั้นคือส่ว
C#m 
นเกิน
 
ทำ
B 
ดีแค่ไหนเธอ
A 
ก็เมิน
 
แล้วเ
B 
ธอก็เดินจากไปเหลือไว้แค่
E 
น้ำตา
B 

INSTRU | E G#m | C#m | A B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
ฉัน
F#m 
คงทำได้แค่ม
B 
อง 
 
ส่วนคนค
G#m 
รองหัวใจ
C#m 
คือเขา
 
ยอมทุ่ม
A 
เทเพื่อคำว่าเรา 
 
แต่ไม่มีควา
B 
มหมาย

 
ลงทุนด้วยหัวใ
E 
จ 
 
ส่วนกำไ
G#m 
รก็คือ
C#m 
น้ำตา
 
เพราะ
B 
คนที่เธอนั้นตา
A 
มหา 
 
ไอ้คน
B 
นั้นมันไม่ใช่เรา
 
ใจเธอมีแ
E 
ต่เขา 
 
ไอ้
G#m 
เรานั้นคือส่ว
C#m 
นเกิน
 
ทำ
B 
ดีแค่ไหนเธอ
A 
ก็เมิน 
 
แล้วเ
B 
ธอก็เดินจากไป

 
ลงทุนด้วยหัวใ
E 
จ 
 
ส่วนกำไ
G#m 
รก็คือ
C#m 
น้ำตา
 
เพราะ
B 
คนที่เธอนั้นตา
A 
มหา 
 
ไอ้คน
B 
นั้นมันไม่ใช่เรา
 
ใจเธอมีแ
E 
ต่เขา 
 
ไอ้
G#m 
เรานั้นคือส่ว
C#m 
นเกิน
 
ทำ
B 
ดีแค่ไหนเธอ
A 
ก็เมิน
 
แล้วเ
B 
ธอก็เดินจากไปเหลือไว้แค่
E 
น้ำตา

 
แล้ว
F#m 
เธอก็จากฉันไ
B 
ป.. 
 
เหลือไว้แค่
E 
น้ำตา…

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลงทุนด้วยหัวใจ


ยอมทุ่มเทรักเธอจนหมดใจ
แต่ทำไมฉันไม่ใช่คนที่เธอฝัน
ยิ่งทุ่มเทหัวใจเท่าไร ก็ไร้ความหมายขึ้นทุกวัน
รักเราคงเป็นความฝัน ที่มันไม่เป็นจริง

ฉันคงทำได้แค่มอง ส่วนคนครองหัวใจก็คือเขา
ยอมทุ่มเทเพื่อคำว่าเรา แต่ไม่มีความหมาย

ลงทุนด้วยหัวใจ ส่วนกำไรก็คือน้ำตา
เพราะคนที่เธอนั้นตามหา ไอ้คนนั้นมันไม่ใช่เรา
ใจเธอมีแต่เขา ไอ้เรานั้นคือส่วนเกิน
ทำดีแค่ไหนเธอก็เมิน
แล้วเธอก็เดินจากไปเหลือไว้แค่น้ำตา

ฉันคงทำได้แค่มอง ส่วนคนครองหัวใจก็คือเขา
ยอมทุ่มเทเพื่อคำว่าเรา แต่ไม่มีความหมาย

ลงทุนด้วยหัวใจ ส่วนกำไรก็คือน้ำตา
เพราะคนที่เธอนั้นตามหา ไอ้คนนั้นมันไม่ใช่เรา
ใจเธอมีแต่เขา ไอ้เรานั้นคือส่วนเกิน
ทำดีแค่ไหนเธอก็เมิน
แล้วเธอก็เดินจากไป

ลงทุนด้วยหัวใจ ส่วนกำไรก็คือน้ำตา
เพราะคนที่เธอนั้นตามหา ไอ้คนนั้นมันไม่ใช่เรา
ใจเธอมีแต่เขา ไอ้เรานั้นคือส่วนเกิน
ทำดีแค่ไหนเธอก็เมิน
แล้วเธอก็เดินจากไปเหลือไว้แค่น้ำตา

แล้วเธอก็จากฉันไป เหลือไว้แค่น้ำตา

มิวสิควิดีโอ ลงทุนด้วยหัวใจ มอส ดีเซลFt.ฝน พรสุดา

เพลง ลงทุนด้วยหัวใจ
ศิลปิน : มอส ดีเซลFt.ฝน พรสุดา
เรียบเรียง:สุวัตร วงนคร
ติดต่อการแสดง : 098-0142761
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend