คอร์ดเพลง กลัวเธอไม่รัก เจ ธวัชชัย feat. ฝน พรสุดา

  
Text   


INTRO | E | C#m | F#m B | E |

 
ระยะท
E 
างเป็นตัวกั้นกลาง
C#m 
สองเรา
 
เมื่อไม่มีเ
A 
ธอใจ
B 
ฉันมันเหงาเห
E 
ลือเกิน
 
ห่างไ
A 
กลกันสุดสาย
B 
ตา 
 
ห่วง
G#m 
หาฉันคิด
C#m 
ถึงเธอ
 
เฝ้ารอ
F#m 
วันที่เราได้เ
B 
จอกันอีกค
E 
รั้ง 
 
 
B 

 
อยู่ห่างไ
E 
กลอย่าเปลี่ยนใจจากฉันนะ
 
ที่รัก
G#m 
จ๋าฉันยังคงรอเธอตรงนี้
 
อยู่ทาง
F#m 
นั้นดูแลตัวเองให้
B 
ดี 
 
อย่าเปลี่ย
E 
นใจ

 
คำสัญ
A 
ญาที่เคยให้กัน 
 
เธอยัง
G#m 
จำมันไ
C#m 
ด้ไหม
 
คิด
F#m 
ถึงห่วงใ
B 
ยเธอเห
E 
ลือเกิน

 
ได้แต่
F#m 
ภาวนาขอเ
B 
ธออย่าเปลี่ยนไป
 
อย่าให้
G#m 
เธอปันใจรักใ
C#m 
ครคนอื่น
A 
กลัวต้องเจ็บช้ำกล้ำกลืน 
 
กลัวเสียเธ
B 
อไป

 
กลัวเธอไม่รัก
E 
กัน 
 
กลัวฉันต้อง
G#m 
เสียใจ
 
กลัวความห่าง
C#m 
ไกล 
 
มันทำให้ใจเธอเ
G#m 
ปลี่ยนแปลง
 
กลัวคำว่า
A 
รักที่ผ่าน
B 
มา 
 
กลัว
G#m 
เป็นแค่การ
C#m 
แสดง
 
กลัวว่า
F#m 
ฟ้าดิน 
 
จะแก
B 
ล้งให้เราต้องเ
E 
ลิกรา

INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |
INSTRU | A B | G#m C#m | F#m B | E |

 
ได้แต่
F#m 
ภาวนาขอเ
B 
ธออย่าเปลี่ยนไป
 
อย่าให้
G#m 
เธอปันใจรักใ
C#m 
ครคนอื่น
A 
กลัวต้องเจ็บช้ำกล้ำกลืน 
 
กลัวเสียเธ
B 
อไป

 
กลัวเธอไม่รัก
E 
กัน 
 
กลัวฉันต้อง
G#m 
เสียใจ
 
กลัวความห่าง
C#m 
ไกล 
 
มันทำให้ใจเธอเ
G#m 
ปลี่ยนแปลง
 
กลัวคำว่า
A 
รักที่ผ่าน
B 
มา 
 
กลัว
G#m 
เป็นแค่การ
C#m 
แสดง
 
กลัวว่า
F#m 
ฟ้าดิน 
 
จะแก
B 
ล้งให้เราต้องเ
E 
ลิกรา

 
กลัวเธอไม่รัก
E 
กัน 
 
กลัวฉันต้อง
G#m 
เสียใจ
 
กลัวความห่าง
C#m 
ไกล 
 
มันทำให้ใจเธอเ
G#m 
ปลี่ยนแปลง
 
กลัวคำว่า
A 
รักที่ผ่าน
B 
มา 
 
กลัว
G#m 
เป็นแค่การ
C#m 
แสดง
 
กลัวว่า
F#m 
ฟ้าดิน 
 
จะแก
B 
ล้งให้เราต้องเ
E 
ลิกรา

F#m 
กลัวเหลือเกินหั
B 
วใจ
 
กลัว
F#m 
เธอจะเปลี่ยน
B 
ไป..
 
รักใครค
E 
นอื่น..


ระยะทางเป็นตัวกั้นกลางสองเรา
เมื่อไม่มีเธอใจฉันมันเหงาเหลือเกิน
ห่างไกลกันสุดสายตา ห่วงหาฉันคิดถึงเธอ
เฝ้ารอวันที่เราได้เจอกันอีกครั้ง

อยู่ห่างไกลอย่าเปลี่ยนใจจากฉันนะ
ที่รักจ๋าฉันยังคงรอเธอตรงนี้
อยู่ทางนั้นดูแลตัวเองให้ดี อย่าเปลี่ยนใจ

คำสัญญาที่เคยให้กัน เธอยังจำมันได้ไหม
คิดถึงห่วงใยเธอเหลือเกิน

ได้แต่ภาวนาขอเธออย่าเปลี่ยนไป
อย่าให้เธอปันใจรักใครคนอื่น
กลัวต้องเจ็บช้ำกล้ำกลืน กลัวเสียเธอไป

กลัวเธอไม่รักกัน กลัวฉันต้องเสียใจ
กลัวความห่างไกล มันทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลง
กลัวคำว่ารักที่ผ่านมา กลัวเป็นแค่การแสดง
กลัวว่าฟ้าดิน จะแกล้งให้เราต้องเลิกรา

ดนตรี

ได้แต่ภาวนาขอเธออย่าเปลี่ยนไป
อย่าให้เธอปันใจรักใครคนอื่น
กลัวต้องเจ็บช้ำกล้ำกลืน กลัวเสียเธอไป

กลัวเธอไม่รักกัน กลัวฉันต้องเสียใจ
กลัวความห่างไกล มันทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลง
กลัวคำว่ารักที่ผ่านมา กลัวเป็นแค่การแสดง
กลัวว่าฟ้าดิน จะแกล้งให้เราต้องเลิกรา

กลัวเธอไม่รักกัน กลัวฉันต้องเสียใจ
กลัวความห่างไกล มันทำให้ใจเธอเปลี่ยนแปลง
กลัวคำว่ารักที่ผ่านมา กลัวเป็นแค่การแสดง
กลัวว่าฟ้าดิน จะแกล้งให้เราต้องเลิกรา

กลัวเหลือเกินหัวใจ กลัวเธอจะเปลี่ยนไป..
รักใครคนอื่น

มิวสิควิดีโอ กลัวเธอไม่รัก เจ ธวัชชัย feat. ฝน พรสุดา

เพลง : กลัวเธอไม่รัก
ศิลปิน : เจ ธวัชชัย feat. ฝน พรสุดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : ตู่ ไทรงาม
เรียบเรียง : คุณต้น วงทัพห้า
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend