คอร์ดเพลง กลัวความห่างไกล มอส ดีเซล

  
Text   


INTRO | C | Bm | Am D | G D |

 
ฉันกลัวเหลือเ
G 
กิน 
 
กลัวเธอจะทิ้ง
Bm 
ฉันไป
 
กลัวเธอจะมีคนใ
Am 
หม่ 
 
กลัวเธอเผ
D 
ลอใจให้คนอื่น

 
ฉันกลัวเหลือเ
G 
กิน 
 
ได้แต่คอยโทรตาม
Bm 
ทั้งวัน
 
แค่อยากได้ยินเสียงเธอเท่
Am 
านั้น 
 
 
Bm 
 
ว่าเธอยัง
Am 
รักฉันอยู่เหมือนเ
D 
ดิม

 
ก็ความห่างไ
C 
กล 
 
ทำให้เราห่า
Bm 
งกัน
 
อยู่ตร
Em 
งนี้คิดถึงเธอทุ
Am 
กวัน
 
เธอเ
C 
องจะรู้บ้างไ
D 
หม

 
ว่าใจมัน
G 
รัก 
 
มัน
Bm 
รักแค่เธอค
Em 
นเดียว
 
ใจ
D 
ฉันมันกลัวถ้ามีใ
C 
ครมาข้องเ
Bm 
กี่ยว
 
กลัวเธอจะเ
Am 
หลียวมองใครนอกจา
D 
กฉัน

 
ที่
G 
รัก 
 
อยู่ตร
Bm 
งนี้เฝ้าคอยเธอทุ
Em 
กวัน
 
อย่าเปลี่ยนไป
D 
รักคนใด 
 
อย่าให้ใ
C 
จฉันพัง 
 
 
Bm 
 
กลัวความห่างไ
Am 
กล 
 
จะทำร้าย
D 
กัน 
 
จน
G 
มีน้ำตา
D 

INSTRU | C | Bm | Am D | G |
INSTRU | C | Bm E | Am D | G |

 
ก็ความห่างไ
C 
กล 
 
ทำให้เราห่า
Bm 
งกัน
 
อยู่ตร
Em 
งนี้คิดถึงเธอทุ
Am 
กวัน
 
เธอเ
C 
องจะรู้บ้างไ
D 
หม

 
ว่าใจมัน
G 
รัก 
 
มัน
Bm 
รักแค่เธอค
Em 
นเดียว
 
ใจ
D 
ฉันมันกลัวถ้ามีใ
C 
ครมาข้องเ
Bm 
กี่ยว
 
กลัวเธอจะเ
Am 
หลียวมองใครนอกจา
D 
กฉัน

 
ที่
G 
รัก 
 
อยู่ตร
Bm 
งนี้เฝ้าคอยเธอทุ
Em 
กวัน
 
อย่าเปลี่ยนไป
D 
รักคนใด 
 
อย่าให้ใ
C 
จฉันพัง 
 
 
Bm 
 
กลัวความห่างไ
Am 
กล 
 
จะทำร้าย
D 
กัน

 
ก็ใจมัน
G 
รัก 
 
มัน
Bm 
รักแค่เธอค
Em 
นเดียว
 
ใจ
D 
ฉันมันกลัวถ้ามีใ
C 
ครมาข้องเ
Bm 
กี่ยว
 
กลัวเธอจะเ
Am 
หลียวมองใครนอกจา
D 
กฉัน

 
ที่
G 
รัก 
 
อยู่ตร
Bm 
งนี้เฝ้าคอยเธอทุ
Em 
กวัน
 
อย่าเปลี่ยนไป
D 
รักคนใด 
 
อย่าให้ใ
C 
จฉันพัง 
 
 
Bm 
 
กลัวความห่างไ
Am 
กล 
 
จะทำร้าย
D 
กัน 
 
จน
G 
มีน้ำตา

 
กลัวความห่างไ
Am 
กลจะทำร้าย
D 
กัน.. 
 
ให้
G 
มีน้ำตา..

INSTRU | C | Bm | Am D | G |


ฉันกลัวเหลือเกิน กลัวเธอจะทิ้งฉันไป
กลัวเธอจะมีคนใหม่ กลัวเธอเผลอใจให้คนอื่น

ฉันกลัวเหลือเกิน ได้แต่คอยโทรตามทั้งวัน
แค่อยากได้ยินเสียงเธอเท่านั้น
ว่าเธอยังรักฉันอยู่เหมือนเดิม

ก็ความห่างไกล ทำให้เราห่างกัน
อยู่ตรงนี้คิดถึงเธอทุกวัน
เธอเองจะรู้บ้างไหม

ว่าใจมันรัก มันรักแค่เธอคนเดียว
ใจฉันมันกลัวถ้ามีใครมาข้องเกี่ยว
กลัวเธอจะเหลียวมองใครนอกจากฉัน

ที่รัก อยู่ตรงนี้เฝ้าคอยเธอทุกวัน
อย่าเปลี่ยนไปรักคนใด อย่าให้ใจฉันพัง
กลัวความห่างไกล จะทำร้ายกัน จนมีน้ำตา

( ดนตรี )

ก็ความห่างไกล ทำให้เราห่างกัน
อยู่ตรงนี้คิดถึงเธอทุกวัน
เธอเองจะรู้บ้างไหม

ว่าใจมันรัก มันรักแค่เธอคนเดียว
ใจฉันมันกลัวถ้ามีใครมาข้องเกี่ยว
กลัวเธอจะเหลียวมองใครนอกจากฉัน

ที่รัก อยู่ตรงนี้เฝ้าคอยเธอทุกวัน
อย่าเปลี่ยนไปรักคนใด อย่าให้ใจฉันพัง
กลัวความห่างไกล จะทำร้ายกัน

ก็ใจมันรัก มันรักแค่เธอคนเดียว
ใจฉันมันกลัวถ้ามีใครมาข้องเกี่ยว
กลัวเธอจะเหลียวมองใครนอกจากฉัน

ที่รัก อยู่ตรงนี้เฝ้าคอยเธอทุกวัน
อย่าเปลี่ยนไปรักคนใด อย่าให้ใจฉันพัง
กลัวความห่างไกล จะทำร้ายกัน จนมีน้ำตา

กลัวความห่างไกลจะทำร้ายกัน.. ให้มีน้ำตา..

มิวสิควิดีโอ กลัวความห่างไกล มอส ดีเซล

เพลง : กลัวความห่างไกล
ศิลปิน : มอส ดีเซล
เนื้อร้อง/ทำนอง : Dew Aphiwat
เรียบเรียง :
ติดต่องานศิลปิน :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend