คอร์ดเพลง ลูกเขยคนใต้ Nok Attaphon x ฝน พรสุดา

  
Text   
คอร์ดเพลง ลูกเขยคนใต้ Nok Attaphon x ฝน พรสุดา

คอร์ดเพลง :
ศิลปิน : Nok Attaphon x ฝน พรสุดา
เนื้อร้อง/ทำนอง : Nok Atthaphon
คอร์ด : G,D,Em,C


(โห่..)

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

INSTRU | G | D | Em | C |

G 
ถึงหน้าตาเบล๋อ ๆ แต่ว่ามันรักจริง
 
จะไม่ท
D 
อด ไม่ทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ
 
หัวใ
Em 
จดวงนี้ 
 
ที่มันอยู่ข้างซ้าย
 
อีกไม่น
C 
านพี่จะย้าย 
 
ให้ไปอยู่ข้างเธอ

G 
พออิมีสิทธิ์หม้าย 
 
ถ้าอยากจะได้มาเป็นแฟน
 
อยากอิ
D 
พาควงแขน 
 
ไปเที่ยวหลาดเปิดท้าย
 
พี่จะ
Em 
สวมแหวนทอง 
 
ที่นิ้วนางข้างซ้าย
 
พอแ
C 
ต่งงานเสร็จ 
 
แล้วค่อยพาไปขาย

G 
ขอสักอย่าง 
 
น้องอย่าอ้อร้อได้หม้าย
D 
ที่ทาปากแดง 
 
พี่ก็พอรับได้
Em 
อย่าใส่สั้นแรง 
 
มันอิล่อแล้วรู้หม้าย
C 
พี่รู้ว่าน้องมี 
 
น้องไม่ต้องโชว์กะได้

G 
น้องไม่เคยเจ้าชู้ 
 
ใครก็รูัไม่หลายใจ
D 
น้องไม่หล็อกแหล็ก 
 
ซ็อกแซ้กยุ่งของใคร
 
ถึงทำ
Em 
ตัวแบบนี้ 
 
ก็ไม่ได้ง่ายน่ะรู้หม้าย
 
แต่ไอพ
C 
วกเงียบ ๆ ฟาดเรียบน่ะจำไว้

G 
น้องไม่ได้อ้อร้อ 
 
พี่บ่าวโปรดเข้าใจ
 
ที่แ
D 
ต่งแบบนี้ 
 
มันเป็นความสุขทางใจ
 
ที่
Em 
ทำแบบนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนใคร
 
แต่งส
C 
วยพันนี้ 
 
พี่อิได้ไม่อายใคร

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

INSTRU | G | D | Em | C |

 
พอ
G 
อิมีสิทธิ์หม้าย 
 
ถ้าอยากจะได้มาเป็นแฟน
 
อยากอิพา
D 
ควงแขน 
 
ไปเที่ยวหลาดเปิดท้าย
 
พี่จะสว
Em 
มแหวนทอง 
 
ที่นิ้วนางข้างซ้าย
 
พอแต่ง
C 
งานเสร็จ 
 
แล้วค่อยพาไปขาย

 
ขอ
G 
สักอย่าง 
 
น้องอย่าอ้อร้อได้หม้าย
 
ที่ทา
D 
ปากแดง 
 
พี่ก็พอรับได้
 
อย่าใส่
Em 
สั้นแรง 
 
มันอิล่อแล้วรู้หม้าย
 
พี่รู้
C 
ว่าน้องมี 
 
น้องไม่ต้องโชว์กะได้

 
น้อ
G 
งไม่เคยเจ้าชู้ 
 
ใครก็รูัไม่หลายใจ
 
น้อ
D 
งไม่หล็อกแหล็ก 
 
ซ็อกแซ้กยุ่งของใคร
 
ถึงทำตัว
Em 
แบบนี้ 
 
ก็ไม่ได้ง่ายน่ะรู้หม้าย
 
แต่ไอพว
C 
กเงียบ ๆ ฟาดเรียบน่ะจำไว้

G 
น้องไม่ได้อ้อร้อ 
 
พี่บ่าวโปรดเข้าใจ
 
ที่แ
D 
ต่งแบบนี้ 
 
มันเป็นความสุขทางใจ
 
ที่
Em 
ทำแบบนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนใคร
 
แต่งส
C 
วยพันนี้ 
 
พี่อิได้ไม่อายใคร

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

G 
  ใครมีมะกรูด 
 
มาแลกมะนาว
D 
  ใครมีลูกสาว 
 
มาแลกลูกเขย
Em 
  เอาละวะ 
 
เอาละเหวย
C 
  ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ลูกเขยคนใต้


(โห่..)

ใครมีมะกรูด มาแลกมะนาว
ใครมีลูกสาว มาแลกลูกเขย
เอาละวะ เอาละเหวย
ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

ใครมีมะกรูด มาแลกมะนาว
ใครมีลูกสาว มาแลกลูกเขย
เอาละวะ เอาละเหวย
ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

( ดนตรี )

ถึงหน้าตาเบล๋อ ๆ แต่ว่ามันรักจริง
จะไม่ทอด ไม่ทิ้ง ให้เธอต้องเสียใจ
หัวใจดวงนี้ ที่มันอยู่ข้างซ้าย
อีกไม่นานพี่จะย้าย ให้ไปอยู่ข้างเธอ

พออิมีสิทธิ์หม้าย ถ้าอยากจะได้มาเป็นแฟน
อยากอิพาควงแขน ไปเที่ยวหลาดเปิดท้าย
พี่จะสวมแหวนทอง ที่นิ้วนางข้างซ้าย
พอแต่งงานเสร็จ แล้วค่อยพาไปขาย

ขอสักอย่าง น้องอย่าอ้อร้อได้หม้าย
ที่ทาปากแดง พี่ก็พอรับได้
อย่าใส่สั้นแรง มันอิล่อแล้วรู้หม้าย
พี่รู้ว่าน้องมี น้องไม่ต้องโชว์กะได้

น้องไม่เคยเจ้าชู้ ใครก็รูัไม่หลายใจ
น้องไม่หล็อกแหล็ก ซ็อกแซ้กยุ่งของใคร
ถึงทำตัวแบบนี้ ก็ไม่ได้ง่ายน่ะรู้หม้าย
แต่ไอพวกเงียบ ๆ ฟาดเรียบน่ะจำไว้

น้องไม่ได้อ้อร้อ พี่บ่าวโปรดเข้าใจ
ที่แต่งแบบนี้ มันเป็นความสุขทางใจ
ที่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนใคร
แต่งสวยพันนี้ พี่อิได้ไม่อายใคร

ใครมีมะกรูด มาแลกมะนาว
ใครมีลูกสาว มาแลกลูกเขย
เอาละวะ เอาละเหวย
ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

ใครมีมะกรูด มาแลกมะนาว
ใครมีลูกสาว มาแลกลูกเขย
เอาละวะ เอาละเหวย
ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

( ดนตรี )

พออิมีสิทธิ์หม้าย ถ้าอยากจะได้มาเป็นแฟน
อยากอิพาควงแขน ไปเที่ยวหลาดเปิดท้าย
พี่จะสวมแหวนทอง ที่นิ้วนางข้างซ้าย
พอแต่งงานเสร็จ แล้วค่อยพาไปขาย

ขอสักอย่าง น้องอย่าอ้อร้อได้หม้าย
ที่ทาปากแดง พี่ก็พอรับได้
อย่าใส่สั้นแรง มันอิล่อแล้วรู้หม้าย
พี่รู้ว่าน้องมี น้องไม่ต้องโชว์กะได้

น้องไม่เคยเจ้าชู้ ใครก็รูัไม่หลายใจ
น้องไม่หล็อกแหล็ก ซ็อกแซ้กยุ่งของใคร
ถึงทำตัวแบบนี้ ก็ไม่ได้ง่ายน่ะรู้หม้าย
แต่ไอพวกเงียบ ๆ ฟาดเรียบน่ะจำไว้

น้องไม่ได้อ้อร้อ พี่บ่าวโปรดเข้าใจ
ที่แต่งแบบนี้ มันเป็นความสุขทางใจ
ที่ทำแบบนี้ก็ไม่ได้เดือดร้อนใคร
แต่งสวยพันนี้ พี่อิได้ไม่อายใคร

ใครมีมะกรูด มาแลกมะนาว
ใครมีลูกสาว มาแลกลูกเขย
เอาละวะ เอาละเหวย
ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

ใครมีมะกรูด มาแลกมะนาว
ใครมีลูกสาว มาแลกลูกเขย
เอาละวะ เอาละเหวย
ได้ลูกเขยเป็นคนใต้

มิวสิควิดีโอ ลูกเขยคนใต้ Nok Attaphon x ฝน พรสุดา

เพลง : ลูกเขยคนใต้
ศิลปิน : Nok Attaphon x ฝน พรสุดา
Prod. : ตันติกร พวงมาลา
ติดต่องานแสดง :
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend