คอร์ดเพลง ฉันดีไปหรือใจเธอไม่พอ – มอส ดีเซล Ft.โอม ทัพห้า

  
Text   

คอร์ดเพลง : ฉันดีไปหรือใจเธอไม่พอ มอส ดีเซล Ft.โอม ทัพห้า

คอร์ดเพลง ฉันดีไปหรือใจเธอไม่พอ - มอส ดีเซล Ft.โอม ทัพห้า

เพลง :

ศิลปิน : มอส ดีเซล Ft.โอม ทัพห้า

เนื้อร้อง/ทำนอง : ต้น สุริยา

คอร์ดทั้งหมด : F#m,E,D,A,C#m


INTRO | F#m | E | D E | A C# |
INTRO | F#m | E | D | E |

 
บอก
F#m 
ฉันตรงๆ 
 
ได้ไหมทำไม
C#m 
เธอถึงเฉยชา
 
จากแวว
D 
ตาที่เ
E 
ธอมองฉัน
A 
อยู่
 
หรือว่า
F#m 
เธอไม่รักกันแล้ว 
 
ไม่ต้อง
C#m 
ปิดบังฉั
F#m 
นรู้
 
ว่าเ
D 
ธอไม่มีฉัน
E 
อยู่ในหัวใ
A 

 
เธอ
F#m 
หายไปอย่างนั้น 
 
จะให้
C#m 
ฉันคิดยังไง
 
พอเว
D 
ลาที่โทรไ
E 
ปเธอก็ไ
A 
ม่อยู่
 
แล้วให้ใ
F#m 
ครมารับสาย 
 
อย่า
C#m 
คิดว่าฉันไ
F#m 
ม่รู้
 
ที่ฉัน
D 
ดูก็
E 
รู้อยู่แก่ใ
A 

 
ฉัน
D 
ดีเกินไปหรือว่าใ
C#m 
จเธอไม่พอ
 
หลอกให้ค
D 
อยมันท้อ 
 
โร้ห
E 
ม้าย

 
ไม่รักก็แ
A 
หลง 
 
ไม่ต้องแ
C#m 
กล้งทำเป็นห่ว
F#m 
งใย 
 
 
E 
 
ถ้าเธอหมดใ
D 
จ 
 
บอก
E 
ฉันตรงๆ 
 
ดีหว่
A 
าหลาว
E 
 
ไม่ใช่ห
D 
ลอกให้คอยหลอกใ
E 
ห้ท่า
 
หลอกให้
C#m 
เสียเวลาเราเ
F#m 
ปล่าๆ
 
ถ้าเ
D 
ธอรักเขา 
 
 
E 
ฉันจะได้ทำใ
A 

INSTRU | F#m | C#m | D | A |
INSTRU | F#m | C#m | D | E |

 
ฉัน
D 
ดีเกินไปหรือว่าใ
C#m 
จเธอไม่พอ
 
หลอกให้ค
D 
อยมันท้อ 
 
โร้ห
E 
ม้าย

 
ไม่รักก็แ
A 
หลง 
 
ไม่ต้องแ
C#m 
กล้งทำเป็นห่ว
F#m 
งใย 
 
 
E 
 
ถ้าเธอหมดใ
D 
จ 
 
บอก
E 
ฉันตรงๆ 
 
ดีหว่
A 
าหลาว
E 
 
ไม่ใช่ห
D 
ลอกให้คอยหลอกใ
E 
ห้ท่า
 
หลอกให้
C#m 
เสียเวลาเราเ
F#m 
ปล่าๆ
 
ถ้าเ
D 
ธอรักเขา 
 
 
E 
ฉันจะได้ทำใ
A 
จ 
 
 
E 

 
ไม่รักก็แ
A 
หลง 
 
ไม่ต้องแ
C#m 
กล้งทำเป็นห่ว
F#m 
งใย 
 
 
E 
 
ถ้าเธอหมดใ
E 
จ 
 
บอก
E 
ฉันตรงๆ 
 
ดีหว่
A 
าหลาว
E 
 
ไม่ใช่ห
D 
ลอกให้คอยหลอกใ
E 
ห้ท่า
 
หลอกให้
C#m 
เสียเวลาเราเ
F#m 
ปล่าๆ
 
ถ้าเ
D 
ธอรักเขา 
 
 
E 
ฉันจะได้ทำใ
A 

 
ถ้าเ
D 
ธอมีใคร 
 
 
E 
ฉันจะไปจาก.. 
 
A 
ธอ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ฉันดีไปหรือใจเธอไม่พอ


บอกฉันตรงๆ ได้ไหมทำไมเธอถึงเฉยชา
จากแววตาที่เธอมองฉันอยู่
หรือว่าเธอไม่รักกันแล้วไม่ต้องปิดบังฉันรู้
ว่าเธอไม่มีฉันอยู่ในหัวใจ

เธอหายไปอย่างนั้น
จะให้ฉันคิดยังไงพอเวลาที่โทรไปเธอก็ไม่อยู่
แล้วให้ใครมารับสายอย่าคิดว่าฉันไม่รู้
ที่ฉันดูก็รู้อยู่แก่ใจ

ฉันดีเกินไปหรือว่าใจเธอไม่พอ
หลอกให้คอยมันท้อ โร้หม้าย

ไม่รักก็แหลง ไม่ต้องแกล้งทำเป็นห่วงใย
ถ้าเธอหมดใจ บอกฉันตรงๆ ดีหว่าหลาว
ไม่ใช่หลอกให้คอยหลอกให้ท่า
หลอกให้เสียเวลาเราเปล่าๆ
ถ้าเธอรักเขาฉันจะได้ทำใจ

ฉันดีเกินไปหรือว่าใจเธอไม่พอ
หลอกให้คอยมันท้อ โร้หม้าย

ไม่รักก็แหลง ไม่ต้องแกล้งทำเป็นห่วงใย
ถ้าเธอหมดใจ บอกฉันตรงๆ ดีหว่าหลาว
ไม่ใช่หลอกให้คอยหลอกให้ท่า
หลอกให้เสียเวลาเราเปล่าๆ
ถ้าเธอรักเขาฉันจะได้ทำใจ

ไม่รักก็แหลง ไม่ต้องแกล้งทำเป็นห่วงใย
ถ้าเธอหมดใจ บอกฉันตรงๆ ดีหว่าหลาว
ไม่ใช่หลอกให้คอยหลอกให้ท่า
หลอกให้เสียเวลาเราเปล่าๆ
ถ้าเธอรักเขาฉันจะได้ทำใจ

ถ้าเธอมีใคร ฉันจะไปจากเธอ

มิวสิควิดีโอ ฉันดีไปหรือใจเธอไม่พอ มอส ดีเซล Ft.โอม ทัพห้า

เพลง ฉันดีไปหรือใจเธอไม่พอ
ศิลปิน : มอส ดีเซล Ft.โอม ทัพห้า
เรียบเรียง:สุวัตร วงศ์นคร

Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend