คอร์ดเพลง หลักกิโล วงกางเกง

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง หลักกิโล วงกางเกง

คอร์ดเพลง หลักกิโล วงกางเกง

เพลง :

ศิลปิน : วงกางเกง

เนื้อร้อง/ทำนอง : โกแบว อินทร์เทียร

คอร์ดทั้งหมด : A,E,F#m,D,C#m


INTRO | A E/G# | F#m E | ( 2 Times ) | A |

 
ถ้า
A 
ฉันเป็นหลักกิโ
E 
 
ก็ต้องบอก
F#m 
ทางคนผ่านไ
C#m 
ปมา
 
แต่บัง
Bm 
เอิญโชคดี
 
เกิดมาเ
D 
ป็นมนุษย์คน
Bm 
หนึ่ง 
 
ที่มีเธอข้า
E 
งกาย
 
D 
นุษย์คนหนึ่งที่มีแค่ตัวกั
E 
บใจ

 
ก็เห
A 
มือนจะดี 
 
แต่ก็
C#m 
มาวันหนึ่ง
 
มีใ
F#m 
ครอีกคนผ่าน
C#m 
เข้ามา
 
จาก
Bm 
คนสองคน 
 
ก็ก
D 
ลายมาเป็นสา
Bm 
มคนขึ้น
E 
มา
 
D 
ธอมีทาง มีคนให้เลือก ให้เ
E 
ดินอีกทางหนึ่ง..โว..

D 
  แล้วแต่เ
E 
ธอจะเลือกใ
F#m 
คร
D 
  ฉันก็พ
E 
ร้อมยอมรับ
A 
มัน
C#m 
  แต่ฉันนั้นเปรียบเธอนั้นเหมือ
F#m 
นลมหายใจของฉัน
D 
  ถ้าเธอจะทิ้งกันไป 
 
ก็ให้คิด
E 
ดูเอง..

 
ถ้าเธอไป
A 
ดี 
 
ฉันก็
E/G# 
พร้อมยินดี
F#m 
ด้วย
 
หากทา
E 
งนั้นไปได้ส
D 
วย 
 
ฉันก็พ
E 
ร้อมจะตัดใ
C#m 
 
ก็เพราะว่าเธอ
C#m 
นั้น เปรียบเหมือน  
F#m 
ลมหายใจ
 
ถึงเ
D 
ธอจะเป็นอย่างไร 
 
 
Bm 
เพื่อนคนนี้ก็
E 
ยัง 
 
เหมือนเดิม

INSTRU | A E/G# | F#m E | A E/G# | D E |
INSTRU | A E/G# | F#m E | ( 2 Times )
INSTRU | D E | F#m | D E | A |
INSTRU | C#m | Bm | E | A |

D 
  แล้วแต่เ
E 
ธอจะเลือกใ
F#m 
คร
D 
  ฉันก็พ
E 
ร้อมยอมรับ
A 
มัน
C#m 
  แต่ฉันนั้นเปรียบเธอนั้นเหมือ
F#m 
นลมหายใจของฉัน
D 
  ถ้าเธอจะทิ้งกันไป 
 
ก็ให้คิด
E 
ดูเอง..

 
ถ้าเธอไป
A 
ดี 
 
ฉันก็
E/G# 
พร้อมยินดี
F#m 
ด้วย
 
หากทา
E 
งนั้นไปได้ส
D 
วย 
 
ฉันก็พ
E 
ร้อมจะตัดใ
C#m 
 
ก็เพราะว่าเธอ
C#m 
นั้น เปรียบเหมือน  
F#m 
ลมหายใจ
 
ถึงเ
D 
ธอจะเป็นอย่างไร 
 
 
Bm 
เพื่อนคนนี้ก็
E 
ยัง 
 
เหมือนเดิม

OUTRO | A E/G# | F#m E | ( 4 Times ) | A |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง หลักกิโล


ถ้าฉันเป็นหลักกิโล
ก็ต้องบอกทางคนผ่านไปมา
แต่บังเอิญโชคดี
เกิดมาเป็นมนุษย์คนหนึ่ง ที่มีเธอข้างกาย
มนุษย์คนหนึ่งที่มีแค่ตัวกับใจ

ก็เหมือนจะดี แต่ก็มาวันหนึ่ง
มีใครอีกคนผ่านเข้ามา
จากคนสองคน ก็กลายมาเป็นสามคนขึ้นมา
เธอมีทาง มีคนให้เลือก ให้เดินอีกทางหนึ่ง..โว..

แล้วแต่เธอจะเลือกใคร
ฉันก็พร้อมยอมรับมัน
แต่ฉันนั้นเปรียบเธอนั้นเหมือนลมหายใจของฉัน
ถ้าเธอจะทิ้งกันไป ก็ให้คิดดูเอง..

ถ้าเธอไปดี ฉันก็พร้อมยินดีด้วย
หากทางนั้นไปได้สวย ฉันก็พร้อมจะตัดใจ
ก็เพราะว่าเธอนั้น เปรียบเหมือน ลมหายใจ
ถึงเธอจะเป็นอย่างไร เพื่อนคนนี้ก็ยัง เหมือนเดิม

( ดนตรี )

แล้วแต่เธอจะเลือกใคร
ฉันก็พร้อมยอมรับมัน
แต่ฉันนั้นเปรียบเธอนั้นเหมือนลมหายใจของฉัน
ถ้าเธอจะทิ้งกันไป ก็ให้คิดดูเอง..

ถ้าเธอไปดี ฉันก็พร้อมยินดีด้วย
หากทางนั้นไปได้สวย ฉันก็พร้อมจะตัดใจ
ก็เพราะว่าเธอนั้น เปรียบเหมือน ลมหายใจ
ถึงเธอจะเป็นอย่างไร เพื่อนคนนี้ก็ยัง เหมือนเดิม

มิวสิควิดีโอ หลักกิโล วงกางเกง

เพลง หลักกิโล
ศิลปิน : วงกางเกง
เรียบเรียง : วงกางเกง
ติดต่อการแสดง 092-2566543,086-9443763
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend