คอร์ดเพลง อาการคนหมดใจ – มอส ดีเซล ft. เชน มะยม

  
Text   

คอร์ดเพลง : อาการคนหมดใจ มอส ดีเซล ft. เชน มะยม

คอร์ดเพลง อาการคนหมดใจ - มอส ดีเซล ft. เชน มะยม

ศิลปิน : มอส ดีเซล ft. เชน มะยม

เนื้อร้อง/ทำนอง : นุ่น ศรัณย์พร

คอร์ดทั้งหมด : A,Bm,D,E,F#m,G


 
อาการของคนหม
D 
ดใจ
 
คือเปลี่ย
A/C# 
นไปจากที่เค
Bm 
ยเป็น
 
คำว่า
A 
รักเริ่มไม่ชัดเ
G 
จน 
 
 
F#m 
Em 
แล้วก็กลายเป็นเฉ
A 
ยชา

 
เมื่อเ
D 
ขา 
 
แบ่งคว
A/C# 
ามรักที่เธอใ
Bm 
ห้มา
 
ผลักตัว
A 
ฉันให้ไกลออก
G 
ไปจากสา
F#m 
ยตา
 
ได้แต่
Em 
รอเวลาขา
A 
ดใจ

 
ไม่อยากจะ
F#m 
ร้อง 
 
ไม่อยากให้
Bm 
มองว่าอ่อนแอ
 
เก็บความเจ็
F#m 
บช้ำ 
 
ฝังให้
Bm 
ลึกลงสุดใจ
 
อยากจะเ
G 
ดินหายไป 
 
ออกไปจากตร
A 
งนี้

 
ปากบอกไม่เป็นอ
D 
ะไร
 
แต่ใ
F#m 
นใจจนไปไม่
Bm 
เป็น
 
สถา
A 
นะเธอเริ่มชัดเ
G 
จนกับคนนั้น
F#m 
ต่างจากตัวฉัน 
 
ที่
Em 
มันไม่มีอะ
A 
ไร
 
มีแต่
D 
ใจนี้ 
 
ที่
F#m 
รักเธอหมดหั
Bm 
วใจ
 
แต่เ
A 
ธอกลับเอาไป
G 
ทำร้าย 
 
 
F#m 
 
พาเ
Em 
ขาย่ำยีหัว
A 
ใจจนมันแหล
D 
กราน

INSTRU | D F#m | Bm A | G F#m | Em A |
INSTRU | D F#7 | Bm A | G F#m | Em A |

 
D 
มื่อเธอหมดใจ 
 
เธอทิ้งกัน
F#m 
ไปจากตัวฉัน
Bm 
ได้แต่เก็บเอาความรู้สึก 
 
มา
A 
ไว้ข้างในนั้น
 
อยากให้
Em 
เธอรับรู้หัวใจ 
 
ว่าใน
F#m 
ใจมันช้ำเพียงใด
 
ที่เธอมา
Em 
คอยย่ำยีหัวใจ.
A 
.. 
 
 
D 
ฉัน…

 
ไม่อยากจะ
F#m 
ร้อง 
 
ไม่อยากให้
Bm 
มองว่าอ่อนแอ
 
เก็บความเจ็
F#m 
บช้ำ 
 
ฝังให้
Bm 
ลึกลงสุดใจ
 
อยากจะเ
G 
ดินหายไป 
 
ออกไปจากตร
A 
งนี้..โฮ..

 
ปากบอกไม่เป็นอ
D 
ะไร
 
แต่ใ
F#m 
นใจจนไปไม่
Bm 
เป็น
 
สถา
A 
นะเธอเริ่มชัดเ
G 
จนกับคนนั้น
F#m 
ต่างจากตัวฉัน 
 
ที่
Em 
มันไม่มีอะ
A 
ไร
 
มีแต่
D 
ใจนี้ 
 
ที่
F#m 
รักเธอหมดหั
Bm 
วใจ
 
แต่เ
A 
ธอกลับเอาไป
G 
ทำร้าย 
 
 
F#m 
 
พาเ
Em 
ขาย่ำยีหัว
A 
ใจจนมันแหล
D 
กลาญ

 
ปากบอกไม่เป็นอ
D 
ะไร
 
แต่ใ
F#m 
นใจจนไปไม่
Bm 
เป็น
 
สถา
A 
นะเธอเริ่มชัดเ
G 
จนกับคนนั้น
F#m 
ต่างจากตัวฉัน 
 
ที่
Em 
มันไม่มีอะ
A 
ไร
 
มีแต่
D 
ใจนี้ 
 
ที่
F#m 
รักเธอหมดหั
Bm 
วใจ
 
แต่เ
A 
ธอกลับเอาไป
G 
ทำร้าย 
 
 
F#m 
 
พาเ
Em 
ขาย่ำยีหัว
A 
ใจจนมันแหล
D 
กลาญ

 
พาเ
Em 
ขาย่ำยีหัว
A 
ใจ.. จนมันแหลก.. ล
D 
าญ..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อาการคนหมดใจ


อาการของคนหมดใจ
คือเปลี่ยนไปจากที่เคยเป็น
คำว่ารักเริ่มไม่ชัดเจน
แล้วก็กลายเป็นเฉยชา

เมื่อเขา แบ่งความรักที่เธอให้มา
ผลักตัวฉันให้ไกลออกไปจากสายตา
ได้แต่รอเวลาขาดใจ

ไม่อยากจะร้อง ไม่อยากให้มองว่าอ่อนแอ
เก็บความเจ็บช้ำ ฝังให้ลึกลงสุดใจ
อยากจะเดินหายไป ออกไปจากตรงนี้

ปากบอกไม่เป็นอะไร
แต่ในใจจนไปไม่เป็น
สถานะเธอเริ่มชัดเจนกับคนนั้น
ต่างจากตัวฉัน ที่มันไม่มีอะไร
มีแต่ใจนี้ ที่รักเธอหมดหัวใจ
แต่เธอกลับเอาไปทำร้าย
พาเขาย่ำยีหัวใจจนมันแหลกราน

( ดนตรี )

เมื่อเธอหมดใจ เธอทิ้งกันไปจากตัวฉัน
ได้แต่เก็บเอาความรู้สึก มาไว้ข้างในนั้น
อยากให้เธอรับรู้หัวใจ ว่าในใจมันช้ำเพียงใด
ที่เธอมาคอยย่ำยีหัวใจ… ฉัน…

ไม่อยากจะร้อง ไม่อยากให้มองว่าอ่อนแอ
เก็บความเจ็บช้ำ ฝังให้ลึกลงสุดใจ
อยากจะเดินหายไป ออกไปจากตรงนี้..โฮ..

ปากบอกไม่เป็นอะไร
แต่ในใจจนไปไม่เป็น
สถานะเธอเริ่มชัดเจนกับคนนั้น
ต่างจากตัวฉัน ที่มันไม่มีอะไร
มีแต่ใจนี้ ที่รักเธอหมดหัวใจ
แต่เธอกลับเอาไปทำร้าย
พาเขาย่ำยีหัวใจจนมันแหลกลาญ

ปากบอกไม่เป็นอะไร
แต่ในใจจนไปไม่เป็น
สถานะเธอเริ่มชัดเจนกับคนนั้น
ต่างจากตัวฉัน ที่มันไม่มีอะไร
มีแต่ใจนี้ ที่รักเธอหมดหัวใจ
แต่เธอกลับเอาไปทำร้าย
พาเขาย่ำยีหัวใจจนมันแหลกลาญ

พาเขาย่ำยีหัวใจ.. จนมันแหลก.. ลาญ..

มิวสิควิดีโอเพลง อาการคนหมดใจ มอส ดีเซล ft. เชน มะยม

เพลง อาการคนหมดใจ
ศิลปิน มอส ดีเซล ft. เชน มะยม
คำร้อง/ทำนอง :
นุ่น ศรัณย์พร Dew Aphiwat เชน มะยม
เรียบเรียง : สุวัตร วงนคร
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend