คอร์ดเพลง อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ ท๊อป ชีวิน

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ ท๊อป ชีวิน

คอร์ดเพลง อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ ท๊อป ชีวิน

เพลง :

ศิลปิน : ท๊อป ชีวิน

เนื้อร้อง/ทำนอง : เดชา กฤษสุวรรณ

คอร์ดทั้งหมด : E,B,A,C#m,G#m


INTRO | E B | A E |
INTRO | C#m B | A Am | B | B |

 
สิบ่
E 
ขอเหตุผลที่เซาฮั
B 
กกัน
 
อาจบ่
A 
มีมื้อนั้นอีกแมน
E 
บ่
 
ถึงอ้าย
C#m 
สิฮักแต่ถ้าเจ้าบ่
G#m 
ฮักกันต่อ
 
บ่มีเหตุ
F#m 
ผลที่อ้ายสิดึงเธอไ
B 
ว้

 
ไปฮักกับเ
E 
ขาให้มันแล้วมัน
B 
ทั่ว
 
บ่ต้องมา
A 
ฝืนทำเป็นยังฮักกับอ้
E 
าย
 
ถึงอ้ายสิ
F#m 
เจ็บ 
 
เจ็บเบิ่ดหั
G#m 
วใจ
 
แต่อ้ายยังไ
A 
หวเพราะอ้ายทำใ
B 
จม
E 
าดน

 
อ้ายสิบ่
C#m 
ฝืน.. 
 
สิบ่
G#m 
ขวาง
 
สิเปิด
C#m 
ทางให้เจ้า
G#m 
ฮักเขา
 
อ้ายสิ
C#m 
บ่รั้ง.. สิ
G#m 
อดเอา
 
ถ้าเธอเลือก
F#m 
เขาก็ขอแค่บอกกัน
B 
มา

 
อ้ายทำใจไว้แล้ว
C#m 
หล่ะ
 
ตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไ
E 
 
อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้ว
C#m 
หล่ะ
 
แต่ที่อ้
A 
ายยังบ่กล้าเว้าห
B 
ยัง
 
ย้อนว่าอ้
A 
ายฮักเจ้าเบิ่ดใ
B 

 
อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้ว
C#m 
หล่ะ
 
ตั้งแต่เจ้าเว้านำเ
E 
ขา
 
อ้ายทำใจไว้แล้ว
C#m 
หล่ะ
 
บ่จำเ
A 
ป็นต้องทนเว้าคำ
B 
ฮัก
 
ถ้าหากว่าเ
A 
ธอต้องการสิคบคนใ
B 
หม่
 
อ้ายสิบ่
F#m 
ฝืนถ้าเธอต้องการ
G#m 
สิไป
 
จบเลยกะไ
A 
ด้ 
 
เพราะอ้ายทำใ
B 
จ 
 
E 
าดน 
 
 
B 

INSTRU | E B | A E |
INSTRU | F#m G#m | A | B | B |

 
อ้ายสิบ่
C#m 
ฝืน.. 
 
สิบ่
G#m 
ขวาง
 
สิเปิด
C#m 
ทางให้เจ้า
G#m 
ฮักเขา
 
อ้ายสิ
C#m 
บ่รั้ง.. สิ
G#m 
อดเอา
 
ถ้าเธอเลือก
F#m 
เขาก็ขอแค่บอกกัน
B 
มา

 
อ้ายทำใจไว้แล้ว
C#m 
หล่ะ
 
ตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไ
E 
 
อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้ว
C#m 
หล่ะ
 
แต่ที่อ้
A 
ายยังบ่กล้าเว้าห
B 
ยัง
 
ย้อนว่าอ้
A 
ายฮักเจ้าเบิ่ดใ
B 

 
อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้ว
C#m 
หล่ะ
 
ตั้งแต่เจ้าเว้านำเ
E 
ขา
 
อ้ายทำใจไว้แล้ว
C#m 
หล่ะ
 
บ่จำเ
A 
ป็นต้องทนเว้าคำ
B 
ฮัก
 
ถ้าหากว่าเ
A 
ธอต้องการสิคบคนใ
B 
หม่
 
อ้ายสิบ่
F#m 
ฝืนถ้าเธอต้องการ
G#m 
สิไป
 
จบเลยกะไ
A 
ด้ 
 
เพราะอ้ายทำใ
B 
จ 
 
E 
าดน

 
อ้ายสิบ่
F#m 
ฝืนถ้าเธอต้องการ
G#m 
สิไป
 
จบเลยกะไ
A 
ด้..
B 
 
เพราะอ้ายทำใจตั้
E 
งนาน

OUTRO | A Am | E |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ


สิบ่ขอเหตุผลที่เซาฮักกัน
อาจบ่มีมื้อนั้นอีกแมนบ่
ถึงอ้ายสิฮักแต่ถ้าเจ้าบ่ฮักกันต่อ
บ่มีเหตุผลที่อ้ายสิดึงเธอไว้

ไปฮักกับเขาให้มันแล้วมันทั่ว
บ่ต้องมาฝืนทำเป็นยังฮักกับอ้าย
ถึงอ้ายสิเจ็บ เจ็บเบิ่ดหัวใจ
แต่อ้ายยังไหวเพราะอ้ายทำใจมาดน

อ้ายสิบ่ฝืน.. สิบ่ขวาง
สิเปิดทางให้เจ้าฮักเขา
อ้ายสิบ่รั้ง.. สิอดเอา
ถ้าเธอเลือกเขาก็ขอแค่บอกกันมา

อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ
ตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไป
อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้วหล่ะ
แต่ที่อ้ายยังบ่กล้าเว้าหยัง
ย้อนว่าอ้ายฮักเจ้าเบิ่ดใจ

อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้วหล่ะ
ตั้งแต่เจ้าเว้านำเขา
อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ
บ่จำเป็นต้องทนเว้าคำฮัก
ถ้าหากว่าเธอต้องการสิคบคนใหม่
อ้ายสิบ่ฝืนถ้าเธอต้องการสิไป
จบเลยกะได้ เพราะอ้ายทำใจ มาดน

( ดนตรี )

อ้ายสิบ่ฝืน.. สิบ่ขวาง
สิเปิดทางให้เจ้าฮักเขา
อ้ายสิบ่รั้ง.. สิอดเอา
ถ้าเธอเลือกเขาก็ขอแค่บอกกันมา

อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ
ตั้งแต่เห็นเจ้าเปลี่ยนไป
อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้วหล่ะ
แต่ที่อ้ายยังบ่กล้าเว้าหยัง
ย้อนว่าอ้ายฮักเจ้าเบิ่ดใจ

อ้ายเฮ็ดใจไว้แล้วหล่ะ
ตั้งแต่เจ้าเว้านำเขา
อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ
บ่จำเป็นต้องทนเว้าคำฮัก
ถ้าหากว่าเธอต้องการสิคบคนใหม่
อ้ายสิบ่ฝืนถ้าเธอต้องการสิไป
จบเลยกะได้ เพราะอ้ายทำใจ มาดน

อ้ายสิบ่ฝืนถ้าเธอต้องการสิไป
จบเลยกะได้… เพราะอ้ายทำใจตั้งนาน

มิวสิควิดีโอ อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ ท๊อป ชีวิน

เพลง อ้ายทำใจไว้แล้วหล่ะ
ศิลปิน : ท๊อป ชีวิน
เรียบเรียง : Phakin DL Studio
ติดต่องานโชว์ : 063-368-5666
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend