คอร์ดเพลง ไร่อ้อยวิทยา เบียร์ พร้อมพงษ์

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง ไร่อ้อยวิทยา เบียร์ พร้อมพงษ์

คอร์ดเพลง ไร่อ้อยวิทยา เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง :

ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์

เนื้อร้อง : สลา คุณวุฒิ

คอร์ดทั้งหมด : Gm,F,Bb,Cm,Dm


INTRO | Gm | Gm | F | Gm | ( 2 Times )

Gm 
ปริญญาบ่มี แต่จากมื้อนี้ต้องหางานทำ
 
อีแม่ก็ถาม อีพ่อก็ทัก ผู้ใด๋สิ
F 
รับ 
 
คิดคักล่ะบ้อ
Dm 
หำน้อย

 
วิชาอด
Bb 
ทน วิชาเป็นอยู่ และสู้บ่
Cm 
ถอย
 
คือใบประกาศของ
Dm 
ข่อย 
 
ศิษย์ไร่อ้อยวิทยา

INSTRU | Gm | Gm | F | Gm |

 
อ้ายบ่
Bb 
ฮู้ว่าต้องเก่งเพีย
Cm 
งใด
 
จะฝ่าไ
F 
ป 
 
ล่าฝันที่รอ
Gm 
มา
 
นอกจากคำว่า
Bb 
สู้ 
 
กับคำว่าเสี่ยง
 
ก็มีแต่ฮัก ฮักกา
Cm 
นดา
 
ลุ้นเกรดวิชาฮักเ
F 
ฮา 
 
ฮักสองเฮา

 
ยังเป็น
Gm 
อ้ายอยู่บ่น้อหล้า
 
ยังเป็นตาอยู่บ่น้อสาว ฮักของเ
F 
ฮา
 
ฮักของเฮา ในคำว่า
Gm 
รอ

 
อ้ายกะ
Gm 
เก่งตั้งแต่ตัดอ้อย
 
ความฮู้น๋อยบนทางชีวิต ที่เคยอ่านเ
F 
ขียน
 
ก็ขนส่งคืน ครูเบิดล่ะ
Gm 
หนอ
 
โปรดแพง
Cm 
ใจ..ไว้
Dm 
รอ 
 
มีเจ้าคน
Cm 
เดียวฮู้
Dm 
บ่
 
ขวัญใจคน
F 
ท้อ 
 
ที่อ้ายคนนี้แอบคอย

INSTRU | Gm | Gm | F | Gm | ( 2 Times )

Gm 
  วิชาอดทน
 
  บ่าวไร่อ้อยทุก
F 
คน 
 
กล้ารับปร
Gm 
ะกัน
 
  วิชาต่อรอง วิชาแข่งขัน
 
 
  ที่ยื้อแย่ง
F 
กัน 
 
บอกเลยว่าคือป
Dm 
มด้อย
 
  ฝ่ายุค
B 
สมัย
 
  กำแพงเล่ห์เหลี่ยมขวางทางที่
Cm 
คอย
 
  ศิษย์เก่าโรงเรียนไร่
Dm 
อ้อย
 
  สิเอาหยังน้อ  
Gm 
ฟันฝ่า

 
อ้ายบ่
Bb 
ฮู้ว่าต้องเก่งเพีย
Cm 
งใด
 
จะฝ่าไ
F 
ป 
 
ล่าฝันที่รอ
Gm 
มา
 
นอกจากคำว่า
Bb 
สู้ 
 
กับคำว่าเสี่ยง
 
ก็มีแต่ฮัก ฮักกา
Cm 
นดา
 
ลุ้นเกรดวิชาฮักเ
F 
ฮา 
 
ฮักสองเฮา

 
ยังเป็น
Gm 
อ้ายอยู่บ่น้อหล้า
 
ยังเป็นตาอยู่บ่น้อสาว ฮักของเ
F 
ฮา
 
ฮักของเฮา ในคำว่า
Gm 
รอ

 
อ้ายกะ
Gm 
เก่งตั้งแต่ตัดอ้อย
 
ความฮู้น๋อยบนทางชีวิต ที่เคยอ่านเ
F 
ขียน
 
ก็ขนส่งคืน ครูเบิดล่ะ
Gm 
หนอ
 
โปรดแพง
Cm 
ใจ..ไว้
Dm 
รอ 
 
มีเจ้าคน
Cm 
เดียวฮู้
Dm 
บ่
 
ขวัญใจคน
F 
ท้อ 
 
ที่ใจดวงนี้แอบค
Bb 
อย
 
( เด้อนางเด้อ… เด้อนางเด้อ… )
 

INSTRU | Gm | Gm | F | Gm |

 
โปรดแพง
Cm 
ใจ..ไว้
Dm 
รอ 
 
มีเจ้าคน
Cm 
เดียวฮู้
Dm 
บ่
 
อย่าให้เกรดน๋
F 
อยคือราคาอ้อย.. 
 
เด้อ
Bb 
นาง..

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ไร่อ้อยวิทยา


ปริญญาบ่มีแต่จากมื้อนี้ต้องหางานทำ
อีแม่ก็ถาม อีพ่อก็ทัก ผู้ใด๋สิรับ คิดคักล่ะบ้อหำน้อย

วิชาอดทน วิชาเป็นอยู่ และสู้บ่ถอย
คือใบประกาศของข่อย ศิษย์ไร่อ้อยวิทยา

( ดนตรี )

อ้ายบ่ฮู้ว่าต้องเก่งเพียงใด
จะฝ่าไป ล่าฝันที่รอมา
นอกจากคำว่าสู้ กับคำว่าเสี่ยง
ก็มีแต่ฮัก ฮักกานดา
ลุ้นเกรดวิชาฮักเฮา ฮักสองเฮา

ยังเป็นอ้ายอยู่บ่น้อหล้า
ยังเป็นตาอยู่บ่น้อสาว ฮักของเฮา
ฮักของเฮา ในคำว่ารอ

อ้ายกะเก่งตั้งแต่ตัดอ้อย
ความฮู้น๋อยบนทางชีวิต ที่เคยอ่านเขียน
ก็ขนส่งคืน ครูเบิดล่ะหนอ
โปรดแพงใจ..ไว้รอ มีเจ้าคนเดียวฮู้บ่
ขวัญใจคนท้อ ที่อ้ายคนนี้แอบคอย

( ดนตรี )

วิชาอดทน
บ่าวไร่อ้อยทุกคน กล้ารับประกัน
วิชาต่อรอง วิชาแข่งขัน
ที่ยื้อแย่งกัน บอกเลยว่าคือปมด้อย
ฝ่ายุคสมัย
กำแพงเล่ห์เหลี่ยมขวางทางที่คอย
ศิษย์เก่าโรงเรียนไร่อ้อย
สิเอาหยังน้อ ฟันฝ่า

อ้ายบ่ฮู้ว่าต้องเก่งเพียงใด
จะฝ่าไป ล่าฝันที่รอมา
นอกจากคำว่าสู้ กับคำว่าเสี่ยง
ก็มีแต่ฮัก ฮักกานดา
ลุ้นเกรดวิชาฮักเฮา ฮักสองเฮา

ยังเป็นอ้ายอยู่บ่น้อหล้า
ยังเป็นตาอยู่บ่น้อสาว ฮักของเฮา
ฮักของเฮา ในคำว่ารอ

อ้ายกะเก่งตั้งแต่ตัดอ้อย
ความฮู้น๋อยบนทางชีวิต ที่เคยอ่านเขียน
ก็ขนส่งคืน ครูเบิดล่ะหนอ
โปรดแพงใจ..ไว้รอ มีเจ้าคนเดียวฮู้บ่
ขวัญใจคนท้อ ที่ใจดวงนี้แอบคอย
( เด้อนางเด้อ… เด้อนางเด้อ… )

( ดนตรี )

โปรดแพงใจ..ไว้รอ มีเจ้าคนเดียวฮู้บ่
อย่าให้เกรดน๋อยคือราคาอ้อย.. เด้อนาง..

มิวสิควิดีโอ ไร่อ้อยวิทยา เบียร์ พร้อมพงษ์

เพลง ไร่อ้อยวิทยา
ศิลปิน : เบียร์ พร้อมพงษ์
ทำนอง : สลา คุณวุฒิ / ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
เรียบเรียง : ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้ว
ติดต่องานจ้างศิลปิน โทร.085-484-7345
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend