คอร์ดเพลง ถอดกางเกง – วงกลม x วงกางเกง

  
Text   

คอร์ด เนื้อเพลง : ถอดกางเกง วงกลม x วงกางเกง

คอร์ดเพลง ถอดกางเกง วงกลม x วงกางเกง

เพลง :

ศิลปิน : วงกลม x วงกางเกง

คำร้อง/ทำนอง : พรชัย จันสุข

คอร์ดทั้งหมด : F,C,Dm,A,Bb,Gm


INTRO | F | C | Dm | Am |
INTRO | Bb | Am Dm | Gm C | F C |

 
นึกว่าฉันไม่
F 
รู้เรื่องที่เธอหลอกกัน
 
เรื่องที่เธอมีใ
C 
คร 
 
ใครต่อใครซ่อ
Dm 
นอยู่
 
ข้างในใ
Gm 
จของเธอมีเ
C 
ขา 
 
อยู่เต็
F 
มนั้น
 
เพราะว่าฉันไ
Am 
ม่ดี 
 
หรืออย่าง
Dm 
นั้น
 
เธอก็เลยจะ
Am 
ทิ้ง 
 
ทิ้งขว้า
Dm 
งกัน
 
ความสัม
Gm 
พันธ์ของเรา
 
คงต้อง
C 
จบตรงที่เธอมีเ
F 
ขา

Dm 
มาถึงมาบอกลากับเรา
 
ไม่ห่วงใ
Am 
ยสุขภาพอะไรกันเลยว่า
Gm 
ฉันจะอยู่ได้ไ
C 
หม 
 
ถ้าไม่มีเ
F 
ธอ
 
เมื่อไอ้เธอนั้น
Am 
พร้อม 
 
ที่จะ
Dm 
ไป
 
แต่ไอ้ฉันไม่พ
Am 
ร้อม 
 
จะตัด
Dm 
ใจ
 
แล้วจะ
Gm 
ทำยังไง 
 
จะ
Bb 
พูดยังไงให้เธ
C 
ออยู่

 
ต้องให้ฉันถอดกางเ
F 
กงก่อนไหม
 
เธอจึงจะหันมอ
C 
งกัน
 
ก่อนที่เธอจะเดินจาก
Dm 
กัน
 
ก่อนที่เธอนั้นจะ
Am 
ร้างลาไป
 
คำขอ
Bb 
ร้องคงธรรมดา
 
คงไม่
Am 
มีประโยชน์อะ
Dm 
ไร
 
ที่จะ
Gm 
ทำให้เธอไม่เดินไปจาก
C 
ฉัน

 
ต้องให้ฉันถอดกางเ
F 
กง
 
แล้วเดินไปตามท้องถ
C 
นน
 
แล้วให้ผู้
Dm 
คนเขารู้ว่าฉันโดนเธอ
Am 
ทิ้งไป
 
ในเมื่อเ
Bb 
ธอนั้นเลือกเขา
 
รักของ
Am 
เราคงจะไร้
Dm 
ค่า
 
ไอ้
Gm 
ฉันนั้นยอมเป็น
C 
บ้า 
 
ถ้าเธอจะทิ้
F 
งกัน

Dm 
มาถึงมาบอกลากับเรา
 
ไม่ห่วงใ
Am 
ยสุขภาพอะไรกันเลยว่า
Gm 
ฉันจะอยู่ได้ไ
C 
หม 
 
ถ้าไม่มีเ
F 
ธอ
 
เมื่อไอ้เธอนั้น
Am 
พร้อม 
 
ที่จะ
Dm 
ไป
 
แต่ไอ้ฉันไม่พ
Am 
ร้อม 
 
จะตัด
Dm 
ใจ
 
แล้วจะ
Gm 
ทำยังไง 
 
จะ
Bb 
พูดยังไงให้เธ
C 
ออยู่

 
ต้องให้ฉันถอดกางเ
F 
กงก่อนไหม
 
เธอจึงจะหันมอ
C 
งกัน
 
ก่อนที่เธอจะเดินจาก
Dm 
กัน
 
ก่อนที่เธอนั้นจะ
Am 
ร้างลาไป
 
คำขอ
Bb 
ร้องคงธรรมดา
 
คงไม่
Am 
มีประโยชน์อะ
Dm 
ไร
 
ที่จะ
Gm 
ทำให้เธอไม่เดินไปจาก
C 
ฉัน

 
ต้องให้ฉันถอดกางเ
F 
กง
 
แล้วเดินไปตามท้องถ
C 
นน
 
แล้วให้ผู้
Dm 
คนเขารู้ว่าฉันโดนเธอ
Am 
ทิ้งไป
 
ในเมื่อเ
Bb 
ธอนั้นเลือกเขา
 
รักของ
Am 
เราคงจะไร้
Dm 
ค่า
 
ไอ้
Gm 
ฉันนั้นยอมเป็น
C 
บ้า 
 
ถ้าเธอจะทิ้
F 
งกัน

INSTRU | Am | Dm | Am | Dm | Bb | C |

 
ต้องให้ฉันถอดกางเ
F 
กงก่อนไหม
 
เธอจึงจะหันมอ
C 
งกัน
 
ก่อนที่เธอจะเดินจาก
Dm 
กัน
 
ก่อนที่เธอนั้นจะ
Am 
ร้างลาไป
 
คำขอ
Bb 
ร้องคงธรรมดา
 
คงไม่
Am 
มีประโยชน์อะ
Dm 
ไร
 
ที่จะ
Gm 
ทำให้เธอไม่เดินไปจาก
C 
ฉัน

 
ต้องให้ฉันถอดกางเ
F 
กง
 
แล้วเดินไปตามท้องถ
C 
นน
 
แล้วให้ผู้
Dm 
คนเขารู้ว่าฉันโดนเธอ
Am 
ทิ้งไป
 
ในเมื่อเ
Bb 
ธอนั้นเลือกเขา
 
รักของ
Am 
เราคงจะไร้
Dm 
ค่า
 
ไอ้
Gm 
ฉันนั้นยอมเป็น
C 
บ้า 
 
ถ้าเธอจะทิ้
F 
งกัน

 
ในเมื่อเ
Bb 
ธอนั้นเลือกเขา
 
รักของ
Am 
เราคงจะไร้
Dm 
ค่า
 
ไอ้
Gm 
ฉันนั้นยอมเป็น
C 
บ้า 
 
ถ้าเธอจะทิ้งกัน

OUTRO | F | C | Dm | Am |
OUTRO | Bb | Am Dm | Gm C | F |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง ถอดกางเกง


นึกว่าฉันไม่รู้เรื่องที่เธอหลอกกัน
เรื่องที่เธอมีใคร ใครต่อใครซ่อนอยู่
ข้างในใจของเธอมีเขา อยู่เต็มนั้น
เพราะว่าฉันไม่ดี หรืออย่างนั้น
เธอก็เลยจะทิ้ง ทิ้งขว้างกัน
ความสัมพันธ์ของเรา
คงต้องจบตรงที่เธอมีเขา

มาถึงมาบอกลากับเรา
ไม่ห่วงใยสุขภาพอะไรกันเลยว่า
ฉันจะอยู่ได้ไหม ถ้าไม่มีเธอ
เมื่อไอ้เธอนั้นพร้อม ที่จะไป
แต่ไอ้ฉันไม่พร้อม จะตัดใจ
แล้วจะทำยังไง จะพูดยังไงให้เธออยู่

ต้องให้ฉันถอดกางเกงก่อนไหม
เธอจึงจะหันมองกัน
ก่อนที่เธอจะเดินจากกัน
ก่อนที่เธอนั้นจะร้างลาไป
คำขอร้องคงธรรมดา
คงไม่มีประโยชน์อะไร
ที่จะทำให้เธอไม่เดินไปจากฉัน

ต้องให้ฉันถอดกางเกง
แล้วเดินไปตามท้องถนน
แล้วให้ผู้คนเขารู้ว่าฉันโดนเธอทิ้งไป
ในเมื่อเธอนั้นเลือกเขา
รักของเราคงจะไร้ค่า
ไอ้ฉันนั้นยอมเป็นบ้า ถ้าเธอจะทิ้งกัน

มาถึงมาบอกลากับเรา
ไม่ห่วงใยสุขภาพอะไรกันเลยว่า
ฉันจะอยู่ได้ไหม ถ้าไม่มีเธอ
เมื่อไอ้เธอนั้นพร้อม ที่จะไป
แต่ไอ้ฉันไม่พร้อม จะตัดใจ
แล้วจะทำยังไง จะพูดยังไงให้เธออยู่

ต้องให้ฉันถอดกางเกงก่อนไหม
เธอจึงจะหันมองกัน
ก่อนที่เธอจะเดินจากกัน
ก่อนที่เธอนั้นจะร้างลาไป
คำขอร้องคงธรรมดา
คงไม่มีประโยชน์อะไร
ที่จะทำให้เธอไม่เดินไปจากฉัน

ต้องให้ฉันถอดกางเกง
แล้วเดินไปตามท้องถนน
แล้วให้ผู้คนเขารู้ว่าฉันโดนเธอทิ้งไป
ในเมื่อเธอนั้นเลือกเขา
รักของเราคงจะไร้ค่า
ไอ้ฉันนั้นยอมเป็นบ้า ถ้าเธอจะทิ้งกัน

( ดนตรี )

ต้องให้ฉันถอดกางเกงก่อนไหม
เธอจึงจะหันมองกัน
ก่อนที่เธอจะเดินจากกัน
ก่อนที่เธอนั้นจะร้างลาไป
คำขอร้องคงธรรมดา
คงไม่มีประโยชน์อะไร
ที่จะทำให้เธอไม่เดินไปจากฉัน

ต้องให้ฉันถอดกางเกง
แล้วเดินไปตามท้องถนน
แล้วให้ผู้คนเขารู้ว่าฉันโดนเธอทิ้งไป
ในเมื่อเธอนั้นเลือกเขา
รักของเราคงจะไร้ค่า
ไอ้ฉันนั้นยอมเป็นบ้า ถ้าเธอจะทิ้งกัน

ในเมื่อเธอนั้นเลือกเขา
รักของเราคงจะไร้ค่า
ไอ้ฉันนั้นยอมเป็นบ้า ถ้าเธอจะทิ้งกัน..

มิวสิควิดีโอ ถอดกางเกง วงกลม x วงกางเกง

เพลง ถอดกางเกง
ศิลปิน : วงกลม x วงกางเกง
เรียบเรียง : วงกลม
ติดต่องานแสดง
วงกลม โทร.081-082-6999
วงกางเกง โทร.082-256-6543, 086-944-3763
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend