คอร์ดเพลง คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์ – ไข่มุก อาทิตา

  
Text   

คอร์ดเพลง : คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์ ไข่มุก อาทิตา

คอร์ดเพลง คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์ - ไข่มุก อาทิตา

เพลง :

ศิลปิน : ไข่มุก อาทิตา

เนื้อร้อง/ทำนอง : ลูกน้ำ จุลินทรีย์

คอร์ดทั้งหมด : G,Em,C,D,Bm


INTRO | G | G | Em | Em | C | C | D |
INTRO | Em | Bm | C | D |
INTRO | Em | Bm | C | D | G |

 
บ่อยากเป็นตัวแ
G 
ทน 
 
อยากเป็นแฟน
Em 
อีหลี
 
อยากเป็นที่
C 
ฮัก 
 
บ่อยากเป็นที่พัก
D 
ใจ
 
ไม่อยากคุยแก้เห
G 
งา 
 
อยากเป็นผู้สาว
Em 
อ้าย
 
ต้องเฮ็ดแนว
C 
ใด๋ 
 
สิได้เป็นคนสำ
D 
คัญ

 
เฟซอ้ายกะอ
C 
อนเเต่บอกนอนแล้วว่
D 
าซั่น
 
บ่แม่นคน
C 
นั้น.. 
 
คุยนำอยู่แม่น
D 
บ่
 
คิดฮอดแต่บ่มีสิ
G 
ทธิ์ 
 
 
D 

Em 
ยามเขาบ่ว่างอ้ายกะทักน้อ
Bm 
งมา
 
ยามเขามาหากะปล่อยให้น้อ
Em 
งถ่า
 
เบิ่งดู๋จั่งใดน้องกะแพ้นั้
Bm 
นละ
 
คนคั่นเวลาจั่งใด๋ก
C 
ะสู้
 
คนในใจอ้ายบ่ได้อยู่แ
D 
ล้ว

 
G 
บิ่ง 
 
เบิ่งหน้าเจ้าแล้วก็นั่
Em 
งถ่า
 
ถ่าอยู่อยู่ดนกะบ่ทัก
C 
มา
 
คิดฮอดจนหัวใจมีปั
D 
ญหา 
 
โอ้ว..โอ..

G 
ต่อ 
 
ต่อให้น้องฮักอ้ายมาก
Em 
กว่า
 
อ้ายก็คงเลือกเขาแทน
C 
ล่ะ
 
เฮากะแค่คนคั่นเว
D 
ลา

 
บ่อยากเป็นตัวแ
G 
ทน 
 
อยากเป็นแฟน
Em 
อีหลี
 
อยากเป็นที่
C 
ฮัก 
 
บ่อยากเป็นที่พัก
D 
ใจ
 
ไม่อยากคุยแก้เห
G 
งา 
 
อยากเป็นผู้สาว
Em 
อ้าย
 
ต้องเฮ็ดแนว
C 
ใด๋ 
 
สิได้เป็นคนสำ
D 
คัญ

 
เฟซอ้ายกะอ
C 
อนเเต่บอกนอนแล้วว่
D 
าซั่น
 
บ่แม่นคน
C 
นั้น.. 
 
คุยนำอยู่แม่น
D 
บ่
 
คิดฮอดแต่บ่มีสิ
G 
ทธิ์ 
 
 
D 

INSTRU | G | Em | C | D | ( 3 Times ) | D |

 
บ่อยากเป็นตัวแ
G 
ทน 
 
อยากเป็นแฟน
Em 
อีหลี
 
อยากเป็นที่
C 
ฮัก 
 
บ่อยากเป็นที่พัก
D 
ใจ
 
ไม่อยากคุยแก้เห
G 
งา 
 
อยากเป็นผู้สาว
Em 
อ้าย
 
ต้องเฮ็ดแนว
C 
ใด๋ 
 
สิได้เป็นคนสำ
D 
คัญ

 
เฟซอ้ายกะอ
C 
อนเเต่บอกนอนแล้วว่
D 
าซั่น
 
บ่แม่นคน
C 
นั้น.. 
 
คุยนำอยู่แม่น
D 
บ่
 
คิดฮอดแต่บ่มีสิ
G 
ทธิ์ 
 
 
D 

Em 
ยามเขาบ่ว่างอ้ายกะทักน้อ
Bm 
งมา
 
ยามเขามาหากะปล่อยให้น้อ
Em 
งถ่า
 
เบิ่งดู๋จั่งใดน้องกะแพ้นั้
Bm 
นละ
 
คนคั่นเวลาจั่งใด๋ก
C 
ะสู้
 
คนในใจอ้ายบ่ได้อยู่แ
D 
ล้ว

Em 
ยามเขาบ่ว่างอ้ายกะทักน้อ
Bm 
งมา
 
ยามเขามาหากะปล่อยให้น้อ
Em 
งถ่า
 
เบิ่งดู๋จั่งใดน้องกะแพ้นั้
Bm 
นละ
 
คนคั่นเวลาจั่งใด๋ก
C 
ะสู้
 
คนในใจอ้ายบ่ได้อยู่แ
D 
ล้ว

 
คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์..
 

OUTRO | Em | Bm | C | D |
OUTRO | Em | Bm | C | D | D | G |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์


บ่อยากเป็นตัวแทน อยากเป็นแฟนอีหลี
อยากเป็นที่ฮัก บ่อยากเป็นที่พักใจ
ไม่อยากคุยแก้เหงาอยากเป็นผู้สาวอ้าย
ต้องเฮ็ดแนวใด๋สิได้เป็นคนสำคัญ

เฟซอ้ายกะออนเเต่บอกนอนแล้วว่าซั่น
บ่แม่นคนนั้น คุยนำอยู่แม่นบ่
คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์

ยามเขาบ่ว่างอ้ายกะทักน้องมา
ยามเขามาหากะปล่อยให้น้องถ่า
เบิ่งดู๋จั่งใดน้องกะแพ้นั้นละ
คนคั่นเวลาจั่งใด๋กะสู้ คนในใจอ้ายบ่ได้อยู่แล้ว

เบิ่ง เบิ่งหน้าเจ้าแล้วก็นั่งถ่า
ถ่าอยู่อยู่ดนกะบ่ทักมา
คิดฮอดจนหัวใจมีปัญหา โอ้วโอ

ต่อ ต่อให้น้องฮักอ้ายมากกว่า
อ้ายก็คงเลือกเขาแทนล่ะ
เฮากะแค่คนคั่นเวลา

บ่อยากเป็นตัวแทน อยากเป็นแฟนอีหลี
อยากเป็นที่ฮัก บ่อยากเป็นที่พักใจ
ไม่อยากคุยแก้เหงาอยากเป็นผู้สาวอ้าย
ต้องเฮ็ดแนวใด๋สิได้เป็นคนสำคัญ

เฟซอ้ายกะออนเเต่บอกนอนแล้วว่าซั่น
บ่แม่นคนนั้น คุยนำอยู่แม่นบ่
คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์

บ่อยากเป็นตัวแทน อยากเป็นแฟนอีหลี
อยากเป็นที่ฮัก บ่อยากเป็นที่พักใจ
ไม่อยากคุยแก้เหงาอยากเป็นผู้สาวอ้าย
ต้องเฮ็ดแนวใด๋สิได้เป็นคนสำคัญ

เฟซอ้ายกะออนเเต่บอกนอนแล้วว่าซั่น
บ่แม่นคนนั้น คุยนำอยู่แม่นบ่
คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์

ยามเขาบ่ว่างอ้ายกะทักน้องมา
ยามเขามาหากะปล่อยให้น้องถ่า
เบิ่งดู๋จั่งใดน้องกะแพ้นั้นละ
คนคั่นเวลาจั่งใด๋กะสู้ คนในใจอ้ายบ่ได้อยู่แล้ว

ยามเขาบ่ว่างอ้ายกะทักน้องมา
ยามเขามาหากะปล่อยให้น้องถ่า
เบิ่งดู๋จั่งใดน้องกะแพ้นั้นละ
คนคั่นเวลาจั่งใด๋กะสู้ คนในใจอ้ายบ่ได้อยู่แล้ว

คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์

มิวสิควิดีโอ คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์ ไข่มุก อาทิตา

เพลง คิดฮอดแต่บ่มีสิทธิ์
ศิลปิน : ไข่มุก อาทิตา
เรียบเรียง : ไก่กีต้า
ติดต่องาน : 088 – 9919192
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend