คอร์ดเพลง บ่ได้ปึกดอก – แนน กนกอร ไหทองคำ

  
Text   

คอร์ดเพลง : บ่ได้ปึกดอก แนน กนกอร ไหทองคำ

คอร์ดเพลง บ่ได้ปึกดอก - แนน กนกอร ไหทองคำ

เพลง :

ศิลปิน : แนน กนกอร ไหทองคำ

เนื้อร้อง น้ำแข็ง ทิพวรรณ

คอร์ดทั้งหมด : Ab,Bb,Gm,Cm,Fm,Eb


INTRO | Ab Bb | Gm Cm | Fm Bb | Eb |

 
บ่
Cm 
ได้ปึกดอกอ้ายเอ๋ย
 
ที่นิ่ง
Gm 
เฉยบ่แม่นบ่ฮู้
 
รับ
Ab 
รู้สุอ
Bb 
ย่างสิ่งที่เจ้
Eb 
าทำ
 
แต่
Cm 
ย้านว่าเว้าหยังดอกไปแล้ว
 
ย้าน
Gm 
เฮา..ผิด
Cm 
กัน
 
ย้าน
Ab 
อ้าย 
 
ถิ่มกัน
Bb 
ไป

 
นอก
Ab 
ใจตั้งว่าจักเ
Bb 
ทื่อ
 
ลัก
Eb 
คุยตั้งว่าจั
Cm 
กคน
 
กะ
Ab 
ทน 
 
ย้อนว่าฮัก
Bb 
คำเดียว

 
บ่ได้ปึก
Ab 
ดอกแค่อยากอยู่
Bb 
นำ
 
ที่ผ่าน
Gm 
มากะรับกะรู้กะเห็นซุอ
Cm 
ย่างนั้นล่ะ
 
แต่บ่ก
Ab 
ล้าเว่าห
Bb 
ยังย้านเสียเจ้
Eb 
าไป
G 
 
เจ็บห
Ab 
ลายกะอ
Bb 
ดเอา 
 
 
Eb 
ย้อนว่าฮักเจ้
Cm 
าหลาย
 
เก็บอา
Ab 
การทั้งที่ในใจสิต
Bb 
าย 
 
บ่ได้ปึ
Eb 
กดอก

INSTRU | Ab Bb | Gm Cm | Fm Bb |
INSTRU | Eb Gm | Ab Bb | Gm Cm | Fm Bb | Eb |

 
นอก
Ab 
ใจตั้งว่าจักเ
Bb 
ทื่อ
 
ลัก
Eb 
คุยตั้งว่าจั
Cm 
กคน
 
กะ
Ab 
ทน 
 
ย้อนว่าฮัก
Bb 
คำเดียว

 
บ่ได้ปึก
Ab 
ดอกแค่อยากอยู่
Bb 
นำ
 
ที่ผ่าน
Gm 
มากะรับกะรู้กะเห็นซุอ
Cm 
ย่างนั้นล่ะ
 
แต่บ่ก
Ab 
ล้าเว่าห
Bb 
ยังย้านเสียเจ้
Eb 
าไป
Gm 
 
เจ็บห
Ab 
ลายกะอ
Bb 
ดเอา 
 
 
Eb 
ย้อนว่าฮักเจ้
Cm 
าหลาย
 
เก็บอา
Ab 
การทั้งที่ในใจสิต
Bb 
าย 
 
บ่ได้ปึ
Eb 
กดอก

 
เจ็บห
Ab 
ลายกะอ
Bb 
ดเอา 
 
 
Gm 
ย้อนว่าฮักเจ้า
Cm 
หลาย
 
เก็บอา
Fm 
การทั้งที่ในใจสิ
Bb 
ตาย 
 
บ่ได้ปึ
Eb 
กดอก
 
เก็บอา
Ab 
การทั้งที่ในใจสิ
Bb 
ตาย 
 
บ่ได้ปึ
Eb 
กดอก

OUTRO | Ab Bb | Gm Cm | Fm Bb | Eb |

คอร์ดกีตาร์ในเพลง บ่ได้ปึกดอก


บ่ได้ปึกดอกอ้ายเอ๋ย ที่นิ่งเฉยบ่แม่นบ่ฮู้
รับรู้สุอย่างสิ่งที่เจ้าทำ
แต่ย้านว่าเว้าหยังดอกไปแล้ว
ย้านเฮาผิดกัน ย้านอ้ายถิ่มกันไป

นอกใจตั้งว่าจักเทื่อ ลักคุยตั้งว่าจักคน
กะทนย้อนว่าฮักคำเดียว

บ่ได้ปึกดอกแค่อยากอยู่นำ
ที่ผ่านมากะรับกะรู้กะเห็นซุอย่างนั้นล่ะ
แต่บ่กล้าเว่าหยังย้านเสียเจ้าไป
เจ็บหลายกะอดเอา ย้อนว่าฮักเจ้าหลาย
เก็บอาการทั้งที่ในใจสิตาย บ่ได้ปึกดอก

นอกใจตั้งว่าจักเทื่อ ลักคุยตั้งว่าจักคน
กะทนย้อนว่าฮักคำเดียว

บ่ได้ปึกดอกแค่อยากอยู่นำ
ที่ผ่านมากะรับกะรู้กะเห็นซุอย่างนั้นล่ะ
แต่บ่กล้าเว่าหยังย้านเสียเจ้าไป
เจ็บหลายกะอดเอา ย้อนว่าฮักเจ้าหลาย
เก็บอาการทั้งที่ในใจสิตาย บ่ได้ปึกดอก

เจ็บหลายกะอดเอา ย้อนว่าฮักเจ้าหลาย
เก็บอาการทั้งที่ในใจสิตาย บ่ได้ปึกดอก
เก็บอาการทั้งที่ในใจสิตาย บ่ได้ปึกดอก

มิวสิควิดีโอ บ่ได้ปึกดอก แนน กนกอร ไหทองคำ

เพลง บ่ได้ปึกดอก
ศิลปิน : แนน กนกอร ไหทองคำ
เรียบเรียง : น้ำไวน์ ล้อมเดช
ติดต่องาน 089 843 4888
Like & Rating
เพิ่มในรายการโปรด
รายการโปรดของฉัน
Recommend